Prechod na v.v.i.

Vnútorné predpisy Ústavu geotechniky SAV, v. v. i.

Zakladacia listina Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.

22.7.2018
Vnútorné predpisy Ústavu geotechniky SAV, v. v. i. podľa §37 zákona č. 243/2017 Z. z.

A – Štatút Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.

B – Organizačný poriadok Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.

C – Volebný poriadok na funkciu člena správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.

D – Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i./a>

E – Pracovný poriadok Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.

F – Pravidlá tvorby rozpočtu Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.

G – Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.

 
Rokovací poriadok správnej rady ÚGt SAV, v.v.i.
Zápisnica z rokovania správnej rady ÚGt SAV, v.v.i. 16.07.2018
Zápisnica z rokovania vedeckej rady ÚGt SAV, v.v.i. 18.07.2018
Zápisnica z rokovania dozornej rady ÚGt SAV, v.v.i. 19.07.2018
Zápisnica z rokovania správnej rady ÚGt SAV, v.v.i. 20.07.2018
—————

Vedecká rada Ústavu geotechniky SAV oznamuje konanie volieb členov správnej rady

07. 06. 2018
Oznámenie voľby do správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.

Zoznam kandidátov do správnej rady ústavu:
prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc. (predstava kandidáta o pôsobení v správnej rade)

Ing. Jozef Hančuľák, PhD. (predstava kandidáta o pôsobení v správnej rade)

MVDr. Daniel Kupka, PhD. (predstava kandidáta o pôsobení v správnej rade)

Zápisnica volieb do správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i. z 10.07.2018
 

Vedecká rada Ústavu geotechniky SAV, v.v.i. oznamuje konanie doplňujúcich volieb členov správnej rady

11. 07. 2018
Oznam o doplňujúcej voľbe člena správnej rady

Prihláška do správnej rady – doplňujúca voľba

Zoznam kandidátov do správnej rady ústavu:
Ing. Edita Lazarová, PhD. (predstava kandidáta o pôsobení v správnej rade)

Zápisnica doplňujúcich volieb do správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i. zo 07.08.2018