Zoznam pracovníkov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Achimovičová, Marcela Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
achimovic@saske.sk 055/7922606
Baláž, Matej RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
balazm@saske.sk 055/7922603
Baláž, Peter Dr.h.c. prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
balaz@saske.sk 055/7922603
Bártová, Zuzana Mgr.
doktorand
bartova@saske.sk 055/7922658
Behunová, Dominika Ing.
doktorand
behunova@saske.sk 055/7922649
Bekényiová, Alexandra Ing., PhD.
vedecký pracovník
avaskova@saske.sk 055/7922624
Bendek, František Mgr.
doktorand
bendek@saske.sk 055/7922612
Bodnár, Gergő Mgr.
doktorand
bodnar@saske.sk 055/7922658
Briančin, Jaroslav prof. RNDr., CSc.
predseda vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
briancin@saske.sk 055/7922608
Bugnová, Mária
administratívny pracovník
bugnova@saske.sk 055/7922657
Bujňáková, Zdenka Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
bujnakova@saske.sk 055/7922607
Dakos, Zuzana RNDr., PhD.
vedecký pracovník
dakos@saske.sk 055/7922613
Danková, Zuzana Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
orolinova@saske.sk 055/7922612
Dolinská, Silvia RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
sdolinska@saske.sk 055/7922619
Dutková, Erika RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
dutkova@saske.sk 055/7922606
Fabián, Martin RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
fabianm@saske.sk 055/7922608
Fedorová, Erika RNDr., PhD.
vedecký pracovník
fedorova@saske.sk 055/7922616
Feriančiková, Katarína Ing., PhD.
vedecký pracovník
feriancikova@saske.sk 055/7922640
Ficeriová, Jana Ing., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
ficeri@saske.sk 055/7922606
Findoráková, Lenka RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
findorakova@saske.sk 0557922618
Gešperová, Danka RNDr.
odborný pracovník s VŠ
gesper@saske.sk 055/7922617
Guľášová, Adriana
administratívny pracovník
gulasova@saske.sk 055/7922638
Hagarová, Lenka Mgr.
doktorand
hagarova@saske.sk 055/7922658
Hančuľák, Jozef Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
hanculak@saske.sk 055/7922609
Hredzák, Slavomír Ing., PhD.
riaditeľ / samostaný vedecký pracovník
hredzak@saske.sk 055/7922600
Ivaničová, Lucia Ing., PhD.
vedecký pracovník
ivanic@saske.sk 055/7922641
Jáger, Dávid Mgr., PhD.
vedecký pracovník
jager@saske.sk 055/7922658
Jenčárová, Jana Ing. , PhD.
vedecký pracovník
jencarova@saske.sk 055/7922610
Juhásová, Viktória
sekretárka
ugtsekr@saske.sk 055/7922601
Kopčikova, Katarína RNDr., PhD.
vedecký pracovník
jablonov@saske.sk 055/7922658
Kotuličová, Ingrida Mgr. Bc.
doktorand
kotulicova@saske.sk 055/7922610
Kováčová, Milota Ing., PhD.
vedecký pracovník
kovacova@saske.sk 055/7922630
Kovařík, Michal Mgr.
odborný pracovník s VŠ
kovarik@saske.sk 055/7922613
Kruľáková, Mária Ing., PhD.
vedecký pracovník
krulakova@saske.sk 055/7922639
Krúpa, Oliver
technik
veroli.ke@gmail.com 055/79522651
Krúpa, Víťazoslav Ing., DrSc.
zástupca riaditeľa / vedúci vedecký pracovník
krupa@saske.sk 055/7922600
Kupka, Daniel MVDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
dankup@saske.sk 055/7922653
Kurbel, Tomáš Mgr.
doktorand
kurbel@saske.sk 055/7922610
Labaš, Milan Ing., PhD.
vedecký pracovník
labas@saske.sk 055/7922648
Lazarová, Edita Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
lazarova@saske.sk 055/7922642
Leľáková, Beáta
technik
055/7922613
Lovás, Michal RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
lovasm@saske.sk 055/7922630
Luláková, Ivana
administratívny pracovník / knižnica
lulakova@saske.sk 055/7922611
Luptáková, Alena Ing., PhD.
Podpredseda vedeckej rady / samostaný vedecký pracovník
luptakal@saske.sk 055/7922622
Mačingová, Eva RNDr., PhD.
vedecký pracovník
macingova@saske.sk 055/7922622
Mako, Jaroslav
technik
055/7922632
Matik, Marek RNDr., PhD.
vedecký pracovník
matik@saske.sk 055/7922630
Melnyk, Inna , PhD.
Marie Curie Fellow – SASPRO
melnyk@saske.sk 055/7922612
Mražiková, Katarína
technik
mrazikova@saske.sk 055/7922621
Muľová, Mária
technik
mulova@saske.sk 055/7922613
Nigutová, Eva
technik
055/7922638
Nosáľová, Miroslava Ing.
administratívny pracovník
nosalova@saske.sk 055/7922656
Oroszová, Lenka Mgr., PhD.
vedecký pracovník
oroszova@saske.sk 055/7922649
Praščáková, Mária Ing., PhD.
vedecký pracovník
prascak@saske.sk 055/7922622
Regitko, Peter
technik
055/7922632
Repčáková, Štefánia
technik
repcak@saske.sk 055/7922621
Rudzanová, Dominika Ing.
doktorand
rudzanova@saske.sk 055/7922610
Stuchlá, Katarína
technik
stuchla@saske.sk 055/7922613
Szabová, Zuzana Mgr.
odborný pracovník s vš
szabovaz@saske.sk, szabovazuzka@gmail.com +421905904754
Šepelák, Vladimír prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
vlsep@saske.sk 055/7922608
Šestinová, Oľga Ing., PhD.
vedecký pracovník
sestinova@saske.sk 055/7922618
Špaldon, Tomislav Ing., PhD.
vedecký pracovník
spaldon@saske.sk 055/7922605
Štefušová, Katarína Ing., PhD.
vedecký pracovník
stefusova@saske.sk 055/7922649
Štyriak, Igor MVDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
styriak@saske.sk 055/7922610
Štyriaková, Darina Ing.
doktorand
dstyriakova@saske.sk 055/7922624
Štyriaková, Iveta Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
bacil@saske.sk 055/7922624
Šuba, Jaroslav Ing.
doktorand
jsuba@saske.sk 055/7922624
Tešinský, Matej Ing.
doktorand
tesinsky@saske.sk 055/7922610
Tomčová, Jana MVDr.
doktorand
tomcova@saske.sk 055/7922612
Tóthová, Erika RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
etothova@saske.sk, turianicova@saske.sk 055/7922607
Václavíková, Miroslava Ing., PhD.
vedecký tajomník / samostaný vedecký pracovník
vaclavik@saske.sk 055/7922637
Vereš, Ján Ing., PhD.
vedecký pracovník
veres@saske.sk 055/7922649
Znamenáčková, Ingrid Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
znamenackova@saske.sk 055/7922619
Zorkovská, Anna RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
zorkovska@saske.sk 055/7922607
Zubrik, Anton RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
zubant@saske.sk 055/7922630
Žaková, Janette Ing.
odborný pracovník s VŠ
zakova@saske.sk 055/7922613