Základné info

Ivaničová, Lucia Ing., PhD.

zástupca riaditeľa / vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922641
Fax: +421 55 7922604