Základné info

Hančuľák, Jozef Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922609
Fax: 055/7922604