Základné info

Gešperová, Danka RNDr.

odborný pracovník s VŠ
Tel.: 055/7922617
Fax: 055/7922604