Základné info

Juhásová, Viktória

sekretárka
Tel.: 055/7922601
Fax: 055/7922604