Základné info

Achimovičová, Marcela Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922606
Fax: 055/7922604