Základné info

Hredzák, Slavomír Ing., PhD.

riaditeľ / samostaný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922600
Fax: 055/7922604