Základné info

Kupka, Daniel MVDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922653
Fax: 055/7922604