Základné info

Lovás, Michal RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922630
Fax: 055/7922604