Základné info

Luptáková, Alena Ing., PhD.

Podpredseda vedeckej rady / samostaný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922622
Fax: 055/ 792604