Základné info

Matik, Marek RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/7922630
Fax: 055/7922604