Základné info

Zubrik, Anton RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922630
Fax: 055/7922604