Základné info

Štyriaková, Iveta Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922624
Fax: 055/7922604