Základné info

Briančin, Jaroslav prof. RNDr., CSc.

predseda vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922608
Fax: 055/7922604