Základné info

Dolinská, Silvia RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922619
Fax: 055/7922604