Základné info

Fabián, Martin RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922608
Fax: 055/7922604