Základné info

Danková, Zuzana Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922612
Fax: +421 55 7922604