Základné info

Danková, Zuzana Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922612
Fax: 055/7922604