Základné info

Štyriak, Igor MVDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922610
Fax: 055/7922604