Základné info

Bujňáková, Zdenka Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922607
Fax: 055/7922604