Základné info

Dakos, Zuzana RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/7922613
Fax: 055/7922604