Základné info

Findoráková, Lenka RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 0557922618
Fax: 055/7922604