Základné info

Krúpa, Oliver

technik
Tel.: 055/79522651
Fax: 055/7922604