Základné info

Baláž, Matej RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922603
Fax: 055/7922604