Základné info

Feriančiková, Katarína Ing., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/7922640
Fax: 055/7922604