Základné info

Jáger, Dávid Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/7922658
Fax: 055/7922604