Podujatia

WASTE RECYCLING 20

20. ročník medzinárodnej konferencie Waste Recycling 20 sa uskutoční dňa 7. decembra 2017 v prednáškovej miestnosti centra PROMATECH, Watsonova 47/A v areáli SAV na Watsonovej 45 v Košiciach. Podrobné informácie a program nájdete sa stránke konferencie Waste Recycling 20.

NOC VÝSKUMNÍKOV 2017

Ústav geotechniky SAV pokračuje vo svojej tradícii a opäť sa aktívne zúčastní Európskej Noci výskumníkov v Obchodnom centre Optima v Košiciach. Počas celého dňa 30. septembra 2017 budú záhady Neviditeľného prachu okolo nás a Svetu minerálov prezentovať kolegovia z Oddelenia životného prostredia a hygieny v baníctve a Oddelenia fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín. Prednášku na tému Mechanochémia: Environmentálne prijateľná metóda pre prípravu nanomateriálov pripraví Dr. M. Baláž o 15:00 v OC Optima.