Publikácie

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – RAJŇÁK, Michal – KURIMSKÝ, Juraj – HEGEDUS, Michal – DUTKOVÁ, ErikaFABIÁN, Martin – KAŇUCHOVÁ, Mária – BALÁŽ, Peter. Rapid mechanochemical synthesis of nanostructured mohite Cu2SnS3 (CTS). In Journal of Materials Science, 2018, vol. 53, p. 13631-13642. (2.993 – IF2017). ISSN 0022-2461.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. APVV-15-0438 : Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] FUENTES, Antonio F. Special Section: Mechanochemical Synthesis Preface. In JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE. ISSN 0022-2461, 2018, vol. 53, no. 19, pp. 13319-13323., Registrované v: WOS

 • BALÁŽ, Matej. Ball milling of eggshell waste as a green and sustainable approach: A review. In Advances in colloid and interface science, 2018, vol. 256, p. 256-275. (7.346 – IF2017). ISSN 0001-8686.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, MatejDUTKOVÁ, ErikaLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaTOTHOVÁ, ErikaKOSTOVA, Nina G. – YORDANKA, Karakirová – BRIANČIN, Jaroslav – KAŇUCHOVÁ, Mária. Mechanochemistry of copper sulfides: Characterization, surface oxidation and photocatalytic activity. In Journal of Alloys and Compounds, 2018, vol. 746, p. 576-582. (3.779 – IF2017). ISSN 0925-8388.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. SK-BG-MAD : Mechanochemická aktivácia a syntéza – ekologicky prijateľné procesy prípravy materiálov pre fotokatalytické čistenie vody a ovzdušia. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou). Typ: ADCA
 • BALÁŽOVÁ, Ľudmila – BABULA, P. – BALÁŽ, Matej – BAČKOROVÁ, Miriam – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBRIANČIN, Jaroslav – KURMANBAYEVA, Assylay – SAGI, Moshe. Zinc oxide nanoparticles phytotoxicity on halophyte from genus Salicornia. In Plant Physiology and Biochemistry, 2018, vol. 130, p. 30-42. (2.718 – IF2017). ISSN 0981-9428. Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter – HEGEDUS, Michal – ACHIMOVIČOVÁ, MarcelaBALÁŽ, MatejTEŠINSKÝ, MatejDUTKOVÁ, Erika – KAŇUCHOVÁ, Mária. Semi-industrial Green Mechanochemical Syntheses of Solar Cell Absorbers Based on Quaternary Sulfides. In ACS SUSTAIN CHEM ENG, 2018, vol. 6, p. 2132-2141. (6.140 – IF2017). ISSN 2168-0485.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw Materials Under Extreme). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter – HEGEDUS, Michal – REECE, Michael J. – BALÁŽ, Matej – ZHANG, R. Z. – SU, T. – TEŠINSKÝ, MatejACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Mechanochemistry for Thermoelectrics: nanobulk Mawsonite Cu6Fe2SnS8 Synthesized in an Industrial Mill. In ICT2018 : 37th International and 16th European Conference on Thermoelectrics, 1.-5.7.2018 Congress Center,14000 CAEN, Normandy FRANCE. – Caen, France, 2018, p. Typ: AFG
 • BÁRTOVÁ, ZuzanaKUPKA, Daniel. Autotrophic growth and CO2 fixation of iron oxidizing bacteria. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 142. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • BEHUNOVÁ, Dominika – GALLIOS, G.P. – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Synthesis and Characterization of Graphene Oxide Material and Their Application in the Environment. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 15-18. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: AFD
 • BEKÉNYIOVÁ, AlexandraDANKOVÁ, Zuzana. Utilization of clays modified with Fe/Mn-oxide for Asv removal from aqueous solution. In Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology : Book of abstracts, 5th Workshop of Slovak Clay Group, May 21-23, 2018, Banská Štiavnica, Slovakia. – Bratislava : Slovak Clay Group, Dúbravská cesta 9,Bratislava, 2018, p. 11. ISBN 978-80-972367-1-7.(VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). Typ: AFH
 • BESPALKO, Oleksandr – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. The formation of polysilsesquioxane-based materials with bifunctional surface layer. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE : Book of Abstracts Ukrainian Conference with International participation, 23-24 May 2018, Kyiv, Ukrajine. – Guzik, O.M., 2018, p. 28. ISBN 978-966-02-8498-2.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. Ukrainian Conference with International participation CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE). Typ: AFG
 • BODNÁR, GergőKUPKA, DanielJÁGER, DávidVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Electrochemical oxidation of atrazine. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 142. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • BRIANČIN, Jaroslav – DOLNÍK, Bystrík – FABIÁN, Martin – KOLCUNOVÁ, Iraida – KURIMSKÝ, Juraj – DŽMURA, Jaroslav – CIMBALA, Roman. Environmental pollution monitoring on high-voltage insulators. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2018, rocznik 19, no.1, p. 111-114. ISSN 1640-4920.(APVV-15-0438 : Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu. VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie). Typ: ADCB
 • 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018(22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: FAI
 • DUTKOVÁ, Erika – ČAPLOVIČOVÁ, Mária – ŠKORVÁNEK, Ivan – BALÁŽ, MatejZORKOVSKÁ, AnnaBALÁŽ, Peter – ČAPLOVIČ, Ľubomír. Structural, surface and magnetic properties of chalcogenide Co9S8 nanoparticles prepared by mechanochemical synthesis. In Journal of Alloys and Compounds, 2018, vol. 745, p. 863-867. (3.779 – IF2017). ISSN 0925-8388.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • DUTKOVÁ, ErikaLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – KOVÁČ, Jaroslav – ŠKORVÁNEK, Ivan – SAYAGUÉS, Mária Jesús – ZORKOVSKÁ, Anna – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – BALÁŽ, Peter. Mechanochemical synthesis, structural, magnetic, optical and electrooptical properties of CuFeS2 nanoparticles. In Advanced Powder Technology, 2018, vol. 29, p. 1820-1826. (2.943 – IF2017). ISSN 0921-8831.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] CHAUDHARY, Varun – ZHONG, Yaoying – PARMAR, Harshida – SHARMA, Vinay – TAN, Xiao – RAMANUJAN, Raju V. Mechanochemical Synthesis of Iron and Cobalt Magnetic Metal Nanoparticles and Iron/Calcium Oxide and Cobalt/Calcium Oxide Nanocomposites. In CHEMISTRYOPEN. ISSN 2191-1363, 2018, vol. 7, no. 8, pp. 590-598., Registrované v: WOS

 • DUTKOVÁ, Erika – DANEU, Nina – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Matej – KOVÁČ, Jaroslav – KOVÁČ, Jaroslav Jr. Characterization of mechanochemically synthesized CuInS2/ZnS nanocomposite. In YUCOMAT 2018 : The twentieth annual conference, the Book of Abstracts, 3-7 September 2018, Herceg Novi, Montenegro. – MRS Serbia, 2018, p. 118.(YUGOMAT 2018). Typ: AFG
 • HANČUĽÁK, JozefŠPALDON, TomislavŠESTINOVÁ, Oľga. Influence of the Copper Smeltery in Krompachy (Slovakia) on Atmospheric Deposition. In 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. – Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018, p. 83-88.(VEGA č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: AFC
 • HAVEROVÁ, L. – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – ORIŇÁK, Andrej – GOREJOVÁ, Radka – BALÁŽ, Matej – VANÝSEK, Petr – KUPKOVÁ, Miriam – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – MUDROŇ, Pavol – RADOŇÁK, J. – ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana – MOROVSKÁ TUROŇOVÁ, Andrea. An In Vitro Corrosion Study of Open Cell Iron Structures with PEG Coating for Bone Replacement Applications. In METALS, 2018, vol. 8, no.7, art. no.499. (1.704 – IF2017). ISSN 2075-4701.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • HEGEDUS, Michal – BALÁŽ, PeterBALÁŽ, Matej – ŠIFFALOVIČ, Peter – DANEU, Nina – KAŇUCHOVÁ, Mária – BRIANČIN, JaroslavFABIÁN, Martin. Mechanochemical approach to a Cu2YnSnS4 solar cell absorber via a micro-nano route. In Journal of Materials Science, 2018, vol. 53, p. 13617-13630. (2.993 – IF2017). ISSN 0022-2461.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw Materials Under Extreme). Typ: ADCA
 • HEGEDUS, Michal – BALÁŽ, MatejTEŠINSKÝ, Matej – SAYAGUES, M.J. – SIFFALOVIC, P. – KAŇUCHOVÁ, Mária – BRIANČIN, JaroslavFABIÁN, MartinBALÁŽ, Peter. Scalable synthesis of potential solar cell absorber Cu2SnS3 (CTS) from nanoprecursors. In Journal of Alloys and Compounds, 2018, vol. 768, p. 1006-1015. (3.779 – IF2017). ISSN 0925-8388.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw Materials Under Extreme). Typ: ADCA
 • HREDZÁK, SlavomírMATIK, MarekLOVÁS, MichalZNAMENÁČKOVÁ, IngridŠTEFUŠOVÁ, KatarínaZUBRIK, Anton. Separability of Calcined Magnesite Fines in Magnetic Field. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2018, rocznik 16, no. 2, p. 183-188. ISSN 1640-4920.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: ADMB
 • HREDZÁK, SlavomírDOLINSKÁ, SilviaZNAMENÁČKOVÁ, IngridLOVÁS, MichalMATIK, MarekZUBRIK, AntonŠESTINOVÁ, Oľga. Štúdium úpravy flotačných pieskov z odkaliska Markušovce : Study on upgrading of flotation sand from the Markušovce settling pit. In Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie 04-05 oktober 2018 Hotel Repiská, Demänovská dolina. Ed.: Mikuláš Beránek. – Banská Bystrica : Slovensá banícka spoločnosť, 2018, p. 170-178. ISBN 978-8089883-05-9.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie : The present and Future of the Mining and Geology). Typ: AFB
 • HREDZÁK, SlavomírDOLINSKÁ, SilviaZNAMENÁČKOVÁ, IngridLOVÁS, MichalŠESTINOVÁ, Oľga. Possibilities of Siderite and Barite Concentrates Preparation from Tailings of Settling Pit Nearby Markušovce Village (Eastern Slovakia). In 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. – Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018, p. 95-101.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: AFC
 • HREDZÁK, Slavomír. Country Paper Slovakia: Low Rank Coals – the only Significant Domestic Energy Source. In Coal Preparation Society India Journal : CPSI Journal, 2018, vol. X, no. 28, p. 25-30. Typ: BDE
 • JÁGER, DávidKUPKA, DanielVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaIVANIČOVÁ, Lucia – GALLIOS, G.P. Degradation of Reactive Black 5 by electrochemical oxidation. In Chemosphere, 2018, vol. 2, n. 10, p. 405-416. (4.427 – IF2017). ISSN 0045-6535.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] AIT AHSAINE, Hassan – SLASSI, Amine – NACIRI, Yassin – CHENNAH, Ahmed – JARAMILLO-PAEZ, Cesar – ANFAR, Zakaria – ZBAIR, Mohamed – BENLHACHEMI, Abdeljalil – ANTONIO NAVIO, Jose. Photo/Electrocatalytic Properties of Nanocrystalline ZnO and La-Doped ZnO: Combined DFT Fundamental Semiconducting Properties and Experimental Study. In CHEMISTRYSELECT. ISSN 2365-6549, 2018, vol. 3, no. 27, pp. 7778-7791., Registrované v: WOS

  [1.1] LI, Dong – SUN, Tianyi – WANG, Lu – WANG, Na. Enhanced electro-catalytic generation of hydrogen peroxide and hydroxyl radical for degradation of phenol wastewater using MnO2/Nano-GjFoam-Ni/Pd composite cathode. In ELECTROCHIMICA ACTA. ISSN 0013-4686, 2018, vol. 282, no., pp. 416-426., Registrované v: WOS

  [1.1] MA, Xiangjuan – WANG, Xin – YIN, Xiaolin – KAN, Xiangru – WANG, Zeyuan. Electrochemical stripping of cotton fabrics dyed with Reactive Black 5 in water and wastewater. In CHEMOSPHERE. ISSN 0045-6535, 2018, vol. 206, no., pp. 17-25., Registrované v: WOS

  [1.1] MAHVELATI-SHAMSABADI, Tahreh – GOHARSHADIA, Elaheh K. – SHAFAEE, Masoomeh – NIAZI, Zohreh. ZnS@ reduced graphene oxide nanocomposite as an effective sunlight driven photocatalyst for degradation of reactive black 5: A mechanistic approach. In SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY. ISSN 1383-5866, 2018, vol. 202, no., pp. 326-334., Registrované v: WOS

  [1.2] ÇELEBI, H. The applicability of evaluable wastes for the adsorption of Reactive Black 5. In International Journal of Environmental Science and Technology. ISSN 17351472, 2018-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

 • JENČÁROVÁ, JanaLUPTÁKOVÁ, Alena. Anaerobic sulphate-reducing microbial process used for sorbent preparation. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2018, rocznik 18, n. 1, p. 73-76. ISSN 1640-4920.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: ADMB
 • KELLO, Martin – ČOMA, Matúš, farmakológ – KURUC, Tomáš – PETROVÁ, Klaudia – BALÁŽ, MatejLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – MOJŽIŠ, Ján. Charakterizácia nanočastíc v in vitro podmienkach pre ptoreby onkologického výskumu. In Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. Eds.: Margita Klobušická, Roman Bohovič, Katarína Sedláková, Soňa Čierniková ; rec.: Jozef Bízik, Ján Sedlák, Jela Brozmanová, Roman Bohovič. – Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2018, s. 137-142. ISBN 978-80-971621-2-2.(Súťaž mladých onkológov 2018). Typ: AFD
 • KHMARA, Iryna – KUBOVČÍKOVÁ, Martina – KONERACKÁ, Martina – KALSKA-SZOSTKO, B. – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta – ANTAL, Iryna – RAJŇÁK, Michal – DANKOVÁ, Zuzana – KAVEČANSKÝ, Viktor – OMASTOVÁ, Mária – KOPČANSKÝ, Peter. Preparation and Characterization of Magnetic Nanoparticles. In Acta Physica Polonica A, 2018, vol. 133, no. 3, p. 704-706. (0.857 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(PM 2017 : European Conference Physics of Magnetism). Typ: ADCA
 • Biotechnology & Metals 2018 : e-Proceedings of the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Eds.: Kisková, J., Sedlákvá-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristaš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018. ISBN 978-80-89883-07-3. Typ: FAI
 • LABAŠ, MilanLAZAROVÁ, EditaIVANIČOVÁ, LuciaKRUĽÁKOVÁ, MáriaFERIANČÍKOVÁ, Katarína. Špecifická energia pri rozpojovaní hornín : Specific energy at rock disintegration. In Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie 04-05 oktober 2018 Hotel Repiská, Demänovská dolina. Ed.: Mikuláš Beránek. – Banská Bystrica : Slovensá banícka spoločnosť, 2018, p. 160-169. ISBN 978-8089883-05-9.(VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA č. 2/0160/15 : Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu. Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie : The present and Future of the Mining and Geology). Typ: AFB
 • LEBED, Anastasia P. – FURTAT, Iryna – TOMINA, Veronika – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. The role of silica functionalized microspheres in the formation of biofilm by staphylococcal clinical isolates. In Microbiology and Immunology – the development outlook in the 21st century : Abstract book, III international scientific conference,. – Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2018, p. 66.(III international scientific conference). Typ: AFG
 • LUPATSII, Maria – LEBED, Anastasia P. – FURTAT, Iryna – MURLANOVA, Tetiana – VAKULIUK, Polina – MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika. Nanocomposite materials: perspectives on the use as inhibitors of staphylococcal adhesion. In Youth and Progress of Biology : XIV International Scientific Conference for Students and PhD students, dedicated to the 185th anniversary from the birthday of B. Dybowski, Lviv, April 10-12, 2018, Program and abstracts. – Lviv, Ukraina : SME "KOLO", 2018, p. 215-216. ISBN 978-617-642-1. Typ: AFG
 • LUPTÁKOVÁ, Alena – ONDREJKA HARBUĽÁKOVÁ, Vlasta – EŠTOKOVÁ, Adriana – JENČÁROVÁ, Jana – LUPTÁK, Miloslav. Influence of biogenic acid on concrete materials. In 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. – Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018, p. 165-170.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: AFC
 • Biotechnology & Metals 2018 : Book of Abstracts the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice, . Eds.: Kiskova, J., Sedláková-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristáš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018. Typ: FAI
 • MARCIN, Michal – SISOL, Martin – BREZÁNI, Ivan – BEHUNOVÁ, Dominika. Study on mechanical properties of alkali-activated material before and after mechanical activation. In Acta Montanistica Slovaca, 2018, vol. 23, no. 1, p. 10-17. (0.973 – IF2017). ISSN 1335-1788. Typ: ADNA
 • MEDVECKÝ, Ľubomír – ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava – GIRETOVÁ, Mária – MINČÍK, Jozef – VOJTKO, Marek – BALKO, Ján – BRIANČIN, Jaroslav. Effect of tetracalcium phosphate/monetite toothpaste on dentin remineralization and tubule occlusion in vitro. In Dental Materials, 2018, vol. 34, p. 442-451. (4.039 – IF2017). ISSN 0109-5641. Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna – POGORILYI, Roman P. – ZUB, Yuriy – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – GDULA, Karolina – DABROWSKI, Andrzej – SEISENBAEVA, Gulaim – KESSLER, Vadim. Protection of Thiol Groups on the Surface of Magnetic Adsorbents and Their Application for Wastewater Treatment. In Scientific Reports, 2018, vol. 8, no. 1, p. 8592. (4.122 – IF2017). ISSN 2045-2322.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna – NAZARCHUK, Galyna – ZUB, Yuriy – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. IR spectroscopy study of SBA‑15 silicas functionalized with the ethylthiocarbamidepropyl groups and their interactions with Ag(I) and Hg(II) ions. In Applied Nanoscience, https://doi.org/10.1007/s13204-018-0761-5. ISSN 2109-5509.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: ADCA
 • MELNYK, InnaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Selective removal of precious metals by materials with ethylthiocarbamidepropyl groups. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE : Book of Abstracts Ukrainian Conference with International participation, 23-24 May 2018, Kyiv, Ukrajine. – Guzik, O.M., 2018, p. 108. ISBN 978-966-02-8498-2.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. Ukrainian Conference with International participation CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE). Typ: AFG
 • MELNYK, Inna – BESPALKO, Oleksandr – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Surface design of magnetite/silica adsorbents. Melnyk, I., Bespalko, O., Stolyarchuk, N., Tomina, V., Václavíková, M.,. In NANO 2018 : International research and practice conference, Book of abstacts, 27-30 August 20187, Kyiv, Ukraine, p. 206. ISBN 978-966-97694-0-4. Typ: AFG
 • MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – KOLEV, Hristo – KAŇUCHOVÁ, Mária – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Design of the silica particles’ surface for the adsorption of both inorganic and organic substances. In ISIEM 2018 : International Symposium on Inorganic and Environmental Materials 2018, June 17-21 2018, Het Pand-Ghent (Belgium), p. P1-FUN-3.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. ISIEM 2018). Typ: GHG
 • MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – BESPALKO, Oleksandr – BEHUNOVÁ, DominikaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Creation of Hybrid Organo-Inorganic Nanoabsorbents with Required Surface Chemistry. In NN18 : 15th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, 3-6 July 2018, Thessaloniki, Greece, p. 204.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. NN18 : 15th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18), ,). Typ: GII
 • OGNJANOVIČ, Miloš – DOJČINOVIČ, Bilijana – FABIÁN, Martin – STANKOVIČ, Dalibor M. – MARIANO, José F.M.L. – ANTIČ, Bratislav. Microwave assisted hydrothermal synthesis of (Fe,Co)3O4 nanoparticles in the presence of surfactants and effects of Co/Fe ratio on microstructure and magnetism. In Ceramics International, 2018, vol. 44, no. 12, p. 13967-13972. (3.057 – IF2017). ISSN 0272-8842. Typ: ADCA
 • Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology : Book of abstracts, 5th Workshop of Slovak Clay Group, May 21-23, 2018, Banská Štiavnica, Slovakia. Eds. Pálková, H., Bizovská , V.,. Bratislava : Slovak Clay Group, Dúbravská cesta 9,Bratislava, 2018. ISBN 978-80-972367-1-7. Typ: FAI
 • RUDZANOVÁ, Dominika. Possibilities of biodegradation of phenol by sulphate-reducing bacteria from model solutions. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 142. ISBN 978-80-553-2971.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • SANTIAGO, R.T. – FABIÁN, MartinŠEPELÁK, Vladimír – COTICA, Luiz F. – SANTOS, Ivair A. – MACHADO, Carla Fabiana Cerqueira – HAHN, Horst – BECKER, Klaus Dieter – DA SILVA, K. L. Local structure analysis of Bi2(Ga1-xFex)4O9 mullite-type solid solutions synthesized via combination of ball milling and thermal treatment. In Solid State Sciences, 2018, vol. 82, p. 106-110. (1.861 – IF2017). ISSN 1293-2558.(AdOX : Vzťahy medzi štruktúrou a funkčnými vlastnosťami vo vyspelých nanooxidoch určených pre uskladňovanie energie (Structure-function relationship of advanced nanooxides for energy storage devices). VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie. APVV-15-0438 : Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu. APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh – INGRAM, A. – BALÁŽ, PeterLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – SHPOTYUK, Yaroslav – CEBULSKI, J. Free volume studies on mechanochemically milled β-As4S4 arsenical employing positron annihilation lifetime spectroscopy. In Applied Nanoscience, 2018, p. 1-10. ISSN 2109-5509.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh – BALÁŽ, PeterLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – INGRAM, A. – DEMCHENKO, Pavlo – SHPOTYUK, Yaroslav. Mechanochemically driven amorphization of nanostructurized arsenicals, the case of beta-As4S4. In Journal of Materials Science, 2018, vol. 53, p. 13464-13476. (2.993 – IF2017). ISSN 0022-2461.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • STANKOVIČ, Dalibor M. – OGNJANOVIČ, Miloš – FABIÁN, Martin – ŠVORC, Ľubomír – MARIANO, José F.M.L. – ANTIČ, Bratislav. Design of titanium nitride- and wolfram carbide-doped RGO/GC electrodes for determination of gallic acid. In Analytical Biochemistry, 2018, vol. 539, p. 104-112. (2.275 – IF2017). ISSN 0003-2697.(VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie). Typ: ADCA
 • STOLYARCHUK, Nataliya – KOLEV, Hristo – KAŇUCHOVÁ, Mária – KELLER, Radoslaw – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Synthesis and sorption properties of bridged polysilsesquioxane microparticles containing 3-mercaptopropyl groups in the surface layer. In Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, 2018, vol. 538, p. 694-702. (2.829 – IF2017). ISSN 0927-7757.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: ADCA
 • STREČKOVÁ, Magdaléna – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – MÚDRA, Erika – DANKOVÁ, Zuzana – SABALOVÁ, Mária – GIRMAN, Vladimír – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – HOVANCOVÁ, Jana – HEČKOVÁ, M. – KALAVSKÝ, František – DUSZA, Ján. Design of electroactive carbon fibers decorated with metal and metal-phosphide nanoparticles for hydrogen evolution technology. In Energy Technology, 2018, vol. 6, p. 1310-1331. (2018 – Current Contents, WOS). ISSN 2194-4288 (print), 2194-4296 (online). Typ: ADCA
 • ŠPALDON, TomislavHANČUĽÁK, JozefŠESTINOVÁ, OľgaFINDORÁKOVÁ, Lenka. Treatment of AMD from Old Smolnik Mine by Aluminium and Barium Compounds. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2018, rocznik 18, no. 1, p. 137-140. ISSN 1640-4920.(VEGA č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša). Typ: ADMB
 • ŠUBA, JaroslavDANKOVÁ, Zuzana – ŠTYRIAKOVÁ, Iveta – DOUŠOVÁ, Barbora – BEKÉNYIOVÁ, Alexandra – ŠTYRIAKOVÁ, Darina. Enhancement of the adsorption capacity of Fe-clay by bioleaching and activation of Fe sites. In Applied Clay Science, 2018, vol. 162, p. 317-325. (3.641 – IF2017). ISSN 0169-1317. Typ: ADCA
 • ŠUBA, JaroslavŠTYRIAKOVÁ, IvetaŠTYRIAK, IgorŠTYRIAKOVÁ, Darina. Microbial dissolution of iron surface coatings in industrial minerals. In Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology : Book of abstracts, 5th Workshop of Slovak Clay Group, May 21-23, 2018, Banská Štiavnica, Slovakia. – Bratislava : Slovak Clay Group, Dúbravská cesta 9,Bratislava, 2018, p. 24. ISBN 978-80-972367-1-7.(VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). Typ: AFH
 • ŠUBA, Jaroslav. Využívanie kolobehu železa v biolúhovacích a bioremediačných procesoch. Školiteľ: Danková, Z., konzultant: Štyriaková, I.,. Ústav geotechniky SAV, v.v.i : FMMR Technická univerzita Košice, august 2018. 121s.(VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). Typ: DAI
 • TEŠINSKÝ, MatejBALÁŽ, Matej – RAJŇÁK, Michal – KAŇUCHOVÁ, Mária – BALÁŽ, Peter. Mechanochemical reduction of synthetic sulphidic copper-bearing minerals in an industrial scale. In Workshop V4 Wastes: Critical Raw Materials. – Ostrava : Mining Society of Moravia and Silesia HGF VŠB-TU Ostrava, 2018, p. 95. ISBN 978-80-248-4180-9.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: GII
 • TOMČOVÁ, JanaKUPKA, DanielMAČINGOVÁ, EvaJÁGER, DávidVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Determination of the PAHs in soil contaminated with coal tar. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 130-132. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: AFD
 • TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – BEGANSKIENE, Aldona – KAREIVA, Aivaras – MELNYK, Inna. Synthesis of hybrid silica supports for incorporating luminescent complexes of rare earth metals. In NANO 2018 : International research and practice conference, Book of abstacts, 27-30 August 20187, Kyiv, Ukraine, p. 93. ISBN 978-966-97694-0-4. Typ: AFG
 • TRAJIC, Jelena – BALÁŽ, Peter – ROMCEVIC, M. – PAUNOVIČ, N. – CURCIC, M. – ROMCEVIC, N. Far-infrared study of the mechanochemically synthesized Cu2FeSn4 (Stannite) nanocrystals. In Infrared physics and technology, 2018, vol. 90, p. 66-69. (1.851 – IF2017). ISSN 1350-4495.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • TRAJIC, Jelena – ROMCEVIC, M. – PETROVIC, M. – GILIC, M. – BALÁŽ, PeterZORKOVSKÁ, Anna – ROMČEVIČ, N. Optical properties of the mechanochemically synthesized Cu2FeSnS4 (stannite) nanocrystals : Raman study. In Optical Materials, 2018, vol. 75, p. 314-318. (2.320 – IF2017). ISSN 0925-3467.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • VIGLAŠOVÁ, Eva – GALAMBOŠ, Michal – DANKOVÁ, Zuzana – KRIVOSUDSKÝ, Lukáš – LENGAUER, Christian L. – HOOD-NOWOTNY, Rebecca – SOJA, Gerhard – ROMPEL, Annette – MATIK, MarekBRIANČIN, Jaroslav. Production, characterization and adsorption studies of bamboo-based biochar/montmorillonite composite for nitrate removal. In Waste Management, 2018, vol. 79, p. 385-394. (4.723 – IF2017). ISSN 0956-053X.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: ADCA
 • VUKOJEVIČ, Vesana – DJURDJIČ, Sladjana – OGNJANOVIČ, Miloš – SAMPHAO, Anchalee – FABIÁN, Martin – KALCHER, Kurt – STANKOVIČ, Dalibor M. Enzymatic glucose biosensor based on manganese dioxide nanoparticles decorated on graphene nanoribbons. In Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018, vol. 823, p. 610-616. (3.235 – IF2017). ISSN 0022-0728. Typ: ADCA
 • ZHANG, R. Z. – GUCCI, F. – SU, T. – CHEN, Kai – BALÁŽ, PeterBALÁŽ, Matej – REECE, Michael J. Data-driven Discovery of Cu-S based Thermoelectric Materials. In ICT2018 : 37th International and 16th European Conference on Thermoelectrics, 1.-5.7.2018 Congress Center,14000 CAEN, Normandy FRANCE. – Caen, France, 2018, p. Typ: AFG
 • ZUBRIK, AntonMATIK, MarekLOVÁS, MichalŠTEFUŠOVÁ, KatarínaDANKOVÁ, ZuzanaHREDZÁK, SlavomírVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaBENDEK, FrantišekBRIANČIN, Jaroslav – MACHALA, Libor – PECHOUŠEK, Jiří. One-step microwave synthesis of magnetic biochars with sorption properties. In Carbon Letters, 2018, vol. 26, no. 1, p. 31-42. (1.432 – IF2017). ISSN 1976-4251.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou). Typ: ADCA
 • ZUKALOVÁ, Markéta – FABIÁN, Martin – KLUSÁČKOVÁ, Monika – KLEMENTOVÁ, M. – PITŇA LÁSKOVÁ, Barbora – DANKOVÁ, Zuzana – SENNA, M. – KAVAN, Ladislav. Li insertion into Li4Ti5O12 spinel prepared by low temperature solid state route: Charge capability vs surface area. In Electrochimica Acta, 2018, vol. 265, p. 480-487. (5.116 – IF2017). ISSN 0013-4686.(AdOX : Vzťahy medzi štruktúrou a funkčnými vlastnosťami vo vyspelých nanooxidoch určených pre uskladňovanie energie (Structure-function relationship of advanced nanooxides for energy storage devices). VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie). Typ: ADCA