Publikácie

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BALÁŽ, Matej. Ball milling of eggshell waste as a green and sustainable approach: A review. In Advances in colloid and interface science, 2018, vol. 256, p. 256-275. ISSN 0001-8686.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, MatejDUTKOVÁ, ErikaLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaTOTHOVÁ, ErikaKOSTOVA, Nina G. – YORDANKA, Karakirová – BRIANČIN, Jaroslav – KAŇUCHOVÁ, Mária. Mechanochemistry of copper sulfides: Characterization, surface oxidation and photocatalytic activity. In Journal of Alloys and Compounds, 2018, vol. 746, p. 576-582. ISSN 0925-8388.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. SK-BG-MAD : Mechanochemická aktivácia a syntéza – ekologicky prijateľné procesy prípravy materiálov pre fotokatalytické čistenie vody a ovzdušia. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – RAJŇÁK, Michal – KURIMSKÝ, Juraj – HEGEDUS, Michal – DUTKOVÁ, ErikaFABIÁN, Martin – KAŇUCHOVÁ, Mária – BALÁŽ, Peter. Rapid mechanochemical synthesis of nanostructured mohite Cu2SnS3 (CTS). In Journal of Materials Science, 2018, vol. 53, p. 13631-13642. ISSN 0022-2461.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. APVV-15-0438 : Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou). Typ: ADCA
 • BALÁŽOVÁ, Ľudmila – BABULA, P. – BALÁŽ, Matej – BAČKOROVÁ, Miriam – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBRIANČIN, Jaroslav – KURMANBAYEVA, Assylay – SAGI, Moshe. Zinc oxide nanoparticles phytotoxicity on halophyte from genus Salicornia. In Plant Physiology and Biochemistry, 2018, vol. 130, p. 30-42. ISSN 0981-9428. Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter – HEGEDUS, Michal – ACHIMOVIČOVÁ, MarcelaBALÁŽ, MatejTEŠINSKÝ, MatejDUTKOVÁ, Erika – KAŇUCHOVÁ, Mária. Semi-industrial Green Mechanochemical Syntheses of Solar Cell Absorbers Based on Quaternary Sulfides. In ACS SUSTAIN CHEM ENG, 2018, vol. 6, p. 2132-2141. ISSN 2168-0485.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw Materials Under Extreme). Typ: ADCA
 • BÁRTOVÁ, ZuzanaKUPKA, Daniel. Autotrophic growth and CO2 fixation of iron oxidizing bacteria. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 142. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • BEHUNOVÁ, Dominika – GALLIOS, G.P. – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Synthesis and Characterization of Graphene Oxide Material and Their Application in the Environment. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 15-18. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: AFD
 • BEKÉNYIOVÁ, AlexandraDANKOVÁ, Zuzana. Utilization of clays modified with Fe/Mn-oxide for Asv removal from aqueous solution. In Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology : Book of abstracts, 5th Workshop of Slovak Clay Group, May 21-23, 2018, Banská Štiavnica, Slovakia. – Bratislava : Slovak Clay Group, Dúbravská cesta 9,Bratislava, 2018, p. 11. ISBN 978-80-972367-1-7.(VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). Typ: AFH
 • BESPALKO, Oleksandr – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. The formation of polysilsesquioxane-based materials with bifunctional surface layer. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE : Book of Abstracts Ukrainian Conference with International participation, 23-24 May 2018, Kyiv, Ukrajine. – Guzik, O.M., 2018, p. 28. ISBN 978-966-02-8498-2.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. Ukrainian Conference with International participation CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE). Typ: AFG
 • BODNÁR, GergőKUPKA, DanielJÁGER, DávidVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Electrochemical oxidation of atrazine. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 142. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018(22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: FAI
 • DUTKOVÁ, Erika – ČAPLOVIČOVÁ, Mária – ŠKORVÁNEK, Ivan – BALÁŽ, MatejZORKOVSKÁ, AnnaBALÁŽ, Peter – ČAPLOVIČ, Ľubomír. Structural, surface and magnetic properties of chalcogenide Co9S8 nanoparticles prepared by mechanochemical synthesis. In Journal of Alloys and Compounds, 2018, vol. 745, p. 863-867. ISSN 0925-8388.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • DUTKOVÁ, ErikaLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – KOVÁČ, Jaroslav – ŠKORVÁNEK, Ivan – SAYAGUÉS, Mária Jesús – ZORKOVSKÁ, Anna – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – BALÁŽ, Peter. Mechanochemical synthesis, structural, magnetic, optical and electrooptical properties of CuFeS2 nanoparticles. In Advanced Powder Technology, 2018, vol. 29, p. 1820-1826. ISSN 0921-8831.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • HANČUĽÁK, JozefŠPALDON, TomislavŠESTINOVÁ, Oľga. Influence of the Copper Smeltery in Krompachy (Slovakia) on Atmospheric Deposition. In 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. – Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018, p. 83-88.(VEGA č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: AFC
 • HAVEROVÁ, L. – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – ORIŇÁK, Andrej – GOREJOVÁ, Radka – BALÁŽ, Matej – VANÝSEK, Petr – KUPKOVÁ, Miriam – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – MUDROŇ, Pavol – RADOŇÁK, J. – ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana – MOROVSKÁ TUROŇOVÁ, Andrea. An In Vitro Corrosion Study of Open Cell Iron Structures with PEG Coating for Bone Replacement Applications. In METALS, 2018, vol. 8., no. 7, aricle number 499. ISSN 2075-4701.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • HEGEDUS, Michal – BALÁŽ, PeterBALÁŽ, Matej – ŠIFFALOVIČ, Peter – DANEU, Nina – KAŇUCHOVÁ, Mária – BRIANČIN, JaroslavFABIÁN, Martin. Mechanochemical approach to a Cu2YnSnS4 solar cell absorber via a micro-nano route. In Journal of Materials Science, 2018, vol. 53, p. 13617-13630. ISSN 0022-2461.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw Materials Under Extreme). Typ: ADCA
 • HREDZÁK, SlavomírMATIK, MarekLOVÁS, MichalZNAMENÁČKOVÁ, IngridŠTEFUŠOVÁ, KatarínaZUBRIK, Anton. Separability of Calcined Magnesite Fines in Magnetic Field. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2018, rocznik 16., no. 2, p. 183-188. ISSN 1640-4920.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: ADMB
 • HREDZÁK, SlavomírDOLINSKÁ, SilviaZNAMENÁČKOVÁ, IngridLOVÁS, MichalŠESTINOVÁ, Oľga. Possibilities of Siderite and Barite Concentrates Preparation from Tailings of Settling Pit Nearby Markušovce Village (Eastern Slovakia). In 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. – Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018, p. 95-101.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: AFC
 • HREDZÁK, Slavomír. Country Paper Slovakia: Low Rank Coals – the only Significant Domestic Energy Source. In Coal Preparation Society India Journal : CPSI Journal, 2018, vol. X, no. 28, p. 25-30. Typ: BDE
 • JÁGER, DávidKUPKA, DanielVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaIVANIČOVÁ, Lucia – GALLIOS, G.P. Degradation of Reactive Black 5 by electrochemical oxidation. In Chemosphere, 2018, vol. 2, n.10, p. 405-416. ISSN 0045-6535.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants). Typ: ADCA
 • JENČÁROVÁ, JanaLUPTÁKOVÁ, Alena. Anaerobic sulphate-reducing microbial process used for sorbent preparation. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2018, rocznik 18., n. 1, p. 73-76. ISSN 1640-4920.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: ADMB
 • KELLO, Martin – ČOMA, Matúš, farmakológ – KURUC, Tomáš – PETROVÁ, Klaudia – BALÁŽ, MatejLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – MOJŽIŠ, Ján. Charakterizácia nanočastíc v in vitro podmienkach pre ptoreby onkologického výskumu. In Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. Eds.: Margita Klobušická, Roman Bohovič, Katarína Sedláková, Soňa Čierniková ; rec.: Jozef Bízik, Ján Sedlák, Jela Brozmanová, Roman Bohovič. – Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2018, s. 137-142. ISBN 978-80-971621-2-2.(Súťaž mladých onkológov 2018). Typ: AFD
 • KHMARA, Iryna – KUBOVČÍKOVÁ, Martina – KONERACKÁ, Martina – KALSKA-SZOSTKO, B. – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta – ANTAL, Iryna – RAJŇÁK, Michal – DANKOVÁ, Zuzana – KAVEČANSKÝ, Viktor – OMASTOVÁ, Mária – KOPČANSKÝ, Peter. Preparation and charcterization of magnetic nanoparticles. In Acta Physica Polonica A, 2018, vol. 133, no. 3, p. 704-706. (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X. Typ: ADCA
 • KHMARA, Iryna – KUBOVČÍKOVÁ, Martina – KONERACKÁ, Martina – KALSKA-SZOSTKO, B. – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta – ANTAL, Iryna – RAJŇÁK, Michal – DANKOVÁ, Zuzana – KAVEČANSKÝ, Viktor – OMASTOVÁ, Mária – KOPČANSKÝ, Peter. Preparation and Characterization of Magnetic Nanoparticles. In Acta Physica Polonica A, 2018, vol. 133, no. 3, p. 704-706. (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(PM 2017 : European Conference Physics of Magnetism). Typ: ADCA
 • LEBED, Anastasia P. – FURTAT, Iryna – TOMINA, Veronika – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. The role of silica functionalized microspheres in the formation of biofilm by staphylococcal clinical isolates. In Microbiology and Immunology – the development outlook in the 21st century : Abstract book, III international scientific conference,. – Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2018, p. 66.(III international scientific conference). Typ: AFG
 • LUPTÁKOVÁ, Alena – ONDREJKA HARBUĽÁKOVÁ, Vlasta – EŠTOKOVÁ, Adriana – JENČÁROVÁ, Jana – LUPTÁK, Miloslav. Influence of biogenic acid on concrete materials. In 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. – Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018, p. 165-170.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: AFC
 • MARCIN, Michal – SISOL, Martin – BREZÁNI, Ivan – BEHUNOVÁ, Dominika. Study on mechanical properties of alkali-activated material before and after mechanical activation. In Acta Montanistica Slovaca, 2018, vol. 23, np. 1, p.10-17. ISSN 1335-1788. Typ: ADNA
 • MELNYK, Inna – POGORILYI, Roman P. – ZUB, Yuriy – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – GDULA, Karolina – DABROWSKI, Andrzej – SEISENBAEVA, Gulaim – KESSLER, Vadim. Protection of Thiol Groups on the Surface of Magnetic Adsorbents and Their Application for Wastewater Treatment. In Scientific Reports, 2018, vol. 8, no. 1, p. 8592. ISSN 2045-2322.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: ADCA
 • MELNYK, InnaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Selective removal of precious metals by materials with ethylthiocarbamidepropyl groups. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE : Book of Abstracts Ukrainian Conference with International participation, 23-24 May 2018, Kyiv, Ukrajine. – Guzik, O.M., 2018, p. 108. ISBN 978-966-02-8498-2.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. Ukrainian Conference with International participation CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE). Typ: AFG
 • MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – KOLEV, Hristo – KAŇUCHOVÁ, Mária – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Design of the silica particles’ surface for the adsorption of both inorganic and organic substances. In ISIEM 2018 : International Symposium on Inorganic and Environmental Materials 2018, June 17-21 2018, Het Pand-Ghent (Belgium), p. P1-FUN-3.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. ISIEM 2018). Typ: GHG
 • MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – BESPALKO, Oleksandr – BEHUNOVÁ, DominikaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Creation of Hybrid Organo-Inorganic Nanoabsorbents with Required Surface Chemistry. In NN18 : 15th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, 3-6 July 2018, Thessaloniki, Greece, p. 204.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. NN18 : 15th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18), ,). Typ: GII
 • OGNJANOVIČ, Miloš – DOJČINOVIČ, Bilijana – FABIÁN, Martin – STANKOVIČ, Dalibor M. – MARIANO, José F.M.L. – ANTIČ, Bratislav. Microwave assisted hydrothermal synthesis of (Fe,Co)3O4 nanoparticles in the presence of surfactants and effects of Co/Fe ratio on microstructure and magnetism. In Ceramics International, 2018, vol. 44., nO. 12, p. 13967-13972. ISSN 0272-8842. Typ: ADCA
 • Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology : Book of abstracts, 5th Workshop of Slovak Clay Group, May 21-23, 2018, Banská Štiavnica, Slovakia. Eds. Pálková, H., Bizovská , V.,. Bratislava : Slovak Clay Group, Dúbravská cesta 9,Bratislava, 2018. ISBN 978-80-972367-1-7. Typ: FAI
 • RUDZANOVÁ, Dominika. Possibilities of biodegradation of phenol by sulphate-reducing bacteria from model solutions. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 142. ISBN 978-80-553-2971.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • SANTIAGO, R.T. – FABIÁN, MartinŠEPELÁK, Vladimír – COTICA, Luiz F. – SANTOS, Ivair A. – MACHADO, Carla Fabiana Cerqueira – HAHN, Horst – BECKER, Klaus Dieter – DA SILVA, K. L. Local structure analysis of Bi2(Ga1-xFex)4O9 mullite-type solid solutions synthesized via combination of ball milling and thermal treatment. In Solid State Sciences, 2018, vol. 82, p. 106-110. ISSN 1293-2558.(AdOX : Vzťahy medzi štruktúrou a funkčnými vlastnosťami vo vyspelých nanooxidoch určených pre uskladňovanie energie (Structure-function relationship of advanced nanooxides for energy storage devices). VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie. APVV-15-0438 : Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu. APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh – BALÁŽ, PeterLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – INGRAM, A. – DEMCHENKO, Pavlo – SHPOTYUK, Yaroslav. Mechanochemically driven amorphization of nanostructurized arsenicals, the case of beta-As4S4. In Journal of Materials Science, 2018, vol. 53, p. 13464-13476. ISSN 0022-2461.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh – INGRAM, A. – BALÁŽ, PeterLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – SHPOTYUK, Yaroslav – CEBULSKI, J. Free volume studies on mechanochemically milled β-As4S4 arsenical employing positron annihilation lifetime spectroscopy. In Applied Nanoscience, 2018, p. 1-10. ISSN 2109-5509.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • STANKOVIČ, Dalibor M. – OGNJANOVIČ, Miloš – FABIÁN, Martin – ŠVORC, Ľubomír – MARIANO, José F.M.L. – ANTIČ, Bratislav. Design of titanium nitride- and wolfram carbide-doped RGO/GC electrodes for determination of gallic acid. In Analytical Biochemistry, 2018, vol. 539, p. 104-112. ISSN 0003-2697.(VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie). Typ: ADCA
 • STOLYARCHUK, Nataliya – KOLEV, Hristo – KAŇUCHOVÁ, Mária – KELLER, Radoslaw – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Synthesis and sorption properties of bridged polysilsesquioxane microparticles containing 3-mercaptopropyl groups in the surface layer. In Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, 2018, vol. 538, p. 694-702. ISSN 0927-7757.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: ADCA
 • ŠPALDON, TomislavHANČUĽÁK, JozefŠESTINOVÁ, OľgaFINDORÁKOVÁ, Lenka. Treatment of AMD from Old Smolnik Mine by Aluminium and Barium Compounds. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2018, rocznik 18, no. 1, 137-140. ISSN 1640-4920.(VEGA č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša). Typ: ADMB
 • ŠUBA, JaroslavDANKOVÁ, Zuzana – ŠTYRIAKOVÁ, Iveta – DOUŠOVÁ, Barbora – BEKÉNYIOVÁ, Alexandra – ŠTYRIAKOVÁ, Darina. Enhancement of the adsorption capacity of Fe-clay by bioleaching and activation of Fe sites. In Applied Clay Science, 2018, vol.162, p. 317-325. ISSN 0169-1317. Typ: ADCA
 • ŠUBA, JaroslavŠTYRIAKOVÁ, IvetaŠTYRIAK, IgorŠTYRIAKOVÁ, Darina. Microbial dissolution of iron surface coatings in industrial minerals. In Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology : Book of abstracts, 5th Workshop of Slovak Clay Group, May 21-23, 2018, Banská Štiavnica, Slovakia. – Bratislava : Slovak Clay Group, Dúbravská cesta 9,Bratislava, 2018, p. 24. ISBN 978-80-972367-1-7.(VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). Typ: AFH
 • TEŠINSKÝ, MatejBALÁŽ, Matej – RAJŇÁK, Michal – KAŇUCHOVÁ, Mária – BALÁŽ, Peter. Mechanochemical reduction of synthetic sulphidic copper-bearing minerals in an industrial scale. In Workshop V4 Wastes: Critical Raw Materials. – Ostrava : Mining Society of Moravia and Silesia HGF VŠB-TU Ostrava, 2018, p. 95. ISBN 978-80-248-4180-9.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: GII
 • TOMČOVÁ, JanaKUPKA, DanielMAČINGOVÁ, EvaJÁGER, DávidVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Determination of the PAHs in soil contaminated with coal tar. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: AFD
 • TRAJIC, Jelena – BALÁŽ, Peter – ROMCEVIC, M. – PAUNOVIČ, N. – CURCIC, M. – ROMCEVIC, N. Far-infrared study of the mechanochemically synthesized Cu2FeSn4 (Stannite) nanocrystals. In Infrared physics and technology, 2018, vol. 90., p. 66-69. ISSN 1350-4495.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • TRAJIC, Jelena – ROMCEVIC, M. – PETROVIC, M. – GILIC, M. – BALÁŽ, PeterZORKOVSKÁ, Anna – ROMČEVIČ, N. Optical properties of the mechanochemically synthesized Cu2FeSnS4 (stannite) nanocrystals : Raman study. In Optical Materials, 2018, vol. 75, p. 314-318. ISSN 0925-3467.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • VUKOJEVIČ, Vesana – DJURDJIČ, Sladjana – OGNJANOVIČ, Miloš – SAMPHAO, Anchalee – FABIÁN, Martin – KALCHER, Kurt – STANKOVIČ, Dalibor M. Enzymatic glucose biosensor based on manganese dioxide nanoparticles decorated on graphene nanoribbons. In Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018, vol. 823, p. 610-616. ISSN 0022-0728. Typ: ADCA
 • ZUBRIK, AntonMATIK, MarekLOVÁS, MichalŠTEFUŠOVÁ, KatarínaDANKOVÁ, ZuzanaHREDZÁK, SlavomírVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaBENDEK, FrantišekBRIANČIN, Jaroslav – MACHALA, Libor – PECHOUŠEK, Jiří. One-step microwave synthesis of magnetic biochars with sorption properties. In Carbon Letters, 2018, vol. 26, no. 1, p. 31-42. ISSN 1976-4251.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou). Typ: ADCA
 • ZUKALOVÁ, Markéta – FABIÁN, Martin – KLUSÁČKOVÁ, Monika – KLEMENTOVÁ, M. – PITŇA LÁSKOVÁ, Barbora – DANKOVÁ, Zuzana – SENNA, M. – KAVAN, Ladislav. Li insertion into Li4Ti5O12 spinel prepared by low temperature solid state route: Charge capability vs surface area. In Electrochimica Acta, 2018, vol. 265, p. 480-487. ISSN 0013-4686.(AdOX : Vzťahy medzi štruktúrou a funkčnými vlastnosťami vo vyspelých nanooxidoch určených pre uskladňovanie energie (Structure-function relationship of advanced nanooxides for energy storage devices). VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie). Typ: ADCA