Publikácie

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela – KAŇUCHOVÁ, Mária – BRIANČIN, Jaroslav. Study of ilmenite and anatase mechanochemical reduction and their subsequent leaching. In XXIX International Mineral Processing Congress : Proceedings of the Congress 17-21 September 2018, Moscow, Russia. – Moscow, Russia : „Ore and Metals“ Publishing house, Moscow, CD-ROM, 17.-21.September 2018, p. 254-263. ISBN 978-5-98191-086-9.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: AFC
 • BALÁŽ, Matej. Ball milling of eggshell waste as a green and sustainable approach: A review. In Advances in colloid and interface science, 2018, vol. 256, p. 256-275. (7.346 – IF2017). ISSN 0001-8686.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, MatejDUTKOVÁ, ErikaLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaTOTHOVÁ, ErikaKOSTOVA, Nina G. – YORDANKA, Karakirová – BRIANČIN, Jaroslav – KAŇUCHOVÁ, Mária. Mechanochemistry of copper sulfides: Characterization, surface oxidation and photocatalytic activity. In Journal of Alloys and Compounds, 2018, vol. 746, p. 576-582. (3.779 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. SK-BG-MAD : Mechanochemická aktivácia a syntéza – ekologicky prijateľné procesy prípravy materiálov pre fotokatalytické čistenie vody a ovzdušia. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – RAJŇÁK, Michal – KURIMSKÝ, Juraj – HEGEDUS, Michal – DUTKOVÁ, ErikaFABIÁN, Martin – KAŇUCHOVÁ, Mária – BALÁŽ, Peter. Rapid mechanochemical synthesis of nanostructured mohite Cu2SnS3 (CTS). In Journal of Materials Science, 2018, vol. 53, p. 13631-13642. (2.993 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-2461.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. APVV-15-0438 : Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] FUENTES, Antonio F. Special Section: Mechanochemical Synthesis Preface. In JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE. ISSN 0022-2461, 2018, vol. 53, no. 19, pp. 13319-13323., Registrované v: WOS

 • BALÁŽ, Matej. Ball milling as a tool for waste treatment. In WasteEng18 : 7th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, July 2-5, 2018 Prague, Czech Republic. Dostupné na internete: <https://wd.cborg.info/WASTEENG2018/program.html>. Typ: GII
 • BALÁŽOVÁ, Ľudmila – BABULA, P. – BALÁŽ, Matej – BAČKOROVÁ, Miriam – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBRIANČIN, Jaroslav – KURMANBAYEVA, Assylay – SAGI, Moshe. Zinc oxide nanoparticles phytotoxicity on halophyte from genus Salicornia. In Plant Physiology and Biochemistry, 2018, vol. 130, p. 30-42. (2.718 – IF2017). ISSN 0981-9428. Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter – HEGEDUS, Michal – ACHIMOVIČOVÁ, MarcelaBALÁŽ, MatejTEŠINSKÝ, MatejDUTKOVÁ, Erika – KAŇUCHOVÁ, Mária. Semi-industrial Green Mechanochemical Syntheses of Solar Cell Absorbers Based on Quaternary Sulfides. In ACS SUSTAIN CHEM ENG, 2018, vol. 6, p. 2132-2141. (6.140 – IF2017). ISSN 2168-0485.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw Materials Under Extreme). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter – HEGEDUS, Michal – REECE, Michael J. – BALÁŽ, Matej – ZHANG, R. Z. – SU, T. – TEŠINSKÝ, MatejACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Mechanochemistry for Thermoelectrics: nanobulk Mawsonite Cu6Fe2SnS8 Synthesized in an Industrial Mill. In ICT2018 : 37th International and 16th European Conference on Thermoelectrics, 1.-5.7.2018 Congress Center,14000 CAEN, Normandy FRANCE. – Caen, France, 2018, p. Typ: AFG
 • BÁRTOVÁ, ZuzanaKUPKA, Daniel. Autotrophic growth and CO2 fixation of iron oxidizing bacteria. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 142. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • BÁRTOVÁ, ZuzanaKUPKA, DanielJENČÁROVÁ, Jana – KUBINEC, R. – JÁGER, DávidVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽ SPÔSOBENÁ SKLÁDKOU CHEMICKÉHO ODPADU V BRATISLAVE-VRAKUNI. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVII. Vedecké sympózium, 8.-9. november 2018. Editor: Hredzák S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2018, p. 178. ISBN 978-80-89883-08-0. Typ: AFD
 • BÁRTOVÁ, Zuzana – KUBINEC, R. – JÁGER, DávidKUPKA, Daniel. ENVIRONMENTAL BURDEN BRATISLAVA – VRAKUŇA LANDFILL OF CHEMICAL WASTE. In Biotechnology & Metals 2018 : Book of Abstracts the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice,. – Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 106. ISBN 978-80-89883-06-6. Typ: AFH
 • BASTRUCKU, Huseyin – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela – KAŇUCHOVÁ, Mária – ACARKAN, Neset. Mechanochemical pre-treatment of lateritic nickel ore with sulfur followed by atmospheric leaching. In Hydrometallurgy, 2018, vol. 181, p. 43-52. (3.300 – IF2017). ISSN 0304-386X. Typ: ADCA
 • BEHUNOVÁ, Dominika – GALLIOS, G.P. – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Synthesis and Characterization of Graphene Oxide Material and Their Application in the Environment. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 15-18. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: AFD
 • BEHUNOVÁ, DominikaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. ENVIRONMENTÁLNA REMEDIÁCIA POMOCOU GRAFÉNOVÉHO OXIDU. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVII. Vedecké sympózium, 8.-9. november 2018. Editor: Hredzák S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2018, p. 158-159. ISBN 978-80-89883-08-0.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical). Typ: AFD
 • BEHUNOVÁ, Dominika – GALLIOS, G.P. – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. ENVIRONMENTAL APPLICATIONS OF GRAPHENE OXIDE. In Proceedings of the International V4 Waste Recycling 21 Conference : International Conference on 22.-23.11.2018 Miskolc. Editor: Ljudmilla Bokányi. – Miskolc, Maďarsko : Miskolci Egyetem, 2018, p. 62-64. ISBN 978-963-358-173-5.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike). Typ: AFD
 • BEKÉNYIOVÁ, AlexandraDANKOVÁ, Zuzana – ŠTYRIAKOVÁ, Iveta. CU(II) AND ZN(II) REMOVAL BY VARIOUS ADSORBENTS BY BATCH AND COLUMN MODE. In Biotechnology & Metals 2018 : e-Proceedings of the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Eds.: Kisková, J., Sedlákvá-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristaš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. – Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 6-11. ISBN 978-80-89883-07-3.(VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). Typ: AFD
 • BEKÉNYIOVÁ, AlexandraDANKOVÁ, Zuzana. Utilization of clays modified with Fe/Mn-oxide for Asv removal from aqueous solution. In Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology : Book of abstracts, 5th Workshop of Slovak Clay Group, May 21-23, 2018, Banská Štiavnica, Slovakia. – Bratislava : Slovak Clay Group, Dúbravská cesta 9,Bratislava, 2018, p. 11. ISBN 978-80-972367-1-7.(VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). Typ: AFH
 • BESPALKO, Oleksandr – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. The formation of polysilsesquioxane-based materials with bifunctional surface layer. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE : Book of Abstracts Ukrainian Conference with International participation, 23-24 May 2018, Kyiv, Ukrajine. – Guzik, O.M., 2018, p. 28. ISBN 978-966-02-8498-2.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. Ukrainian Conference with International participation CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE). Typ: AFG
 • BODNÁR, GergőKUPKA, DanielJÁGER, DávidVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Electrochemical oxidation of atrazine. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 142. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • BODNÁR, GergőKUPKA, DanielJÁGER, DávidVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaIVANIČOVÁ, Lucia. ELEKTROCHEMICKÁ OXIDÁCIA ATRAZÍNU. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVII. Vedecké sympózium, 8.-9. november 2018. Editor: Hredzák S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2018, p. 178. ISBN 978-80-89883-08-0.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • BODNÁR, GergőKUPKA, DanielJÁGER, DávidVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaIVANIČOVÁ, Lucia. SORPTION PROPERTIES OF MAGNETICALLY SEPARATED CARBON-RICH COAL FLY-ASH. In Biotechnology & Metals 2018 : Book of Abstracts the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice,. – Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 106. ISBN 978-80-89883-06-6.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFH
 • BODNÁR, GergőKUPKA, DanielJÁGER, DávidVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaIVANIČOVÁ, Lucia. TRIAZINE PESTICIDE DECOMPOSITION BY ADVANCED OXIDATION PROCESSES. In Proceedings of the International V4 Waste Recycling 21 Conference : International Conference on 22.-23.11.2018 Miskolc. – Miskolc, Maďarsko : Miskolci Egyetem, 2018, p. 285. ISBN 978-963-358-173-5.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFH
 • BRIANČIN, Jaroslav – DOLNÍK, Bystrík – FABIÁN, Martin – KOLCUNOVÁ, Iraida – KURIMSKÝ, Juraj – DŽMURA, Jaroslav – CIMBALA, Roman. Environmental pollution monitoring on high-voltage insulators. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2018, rocznik 19, no. 1, p. 111-114. ISSN 1640-4920.(APVV-15-0438 : Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu. VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie). Typ: ADCB
 • BUDOVSKÁ, Mariana – BALÁŽ, Matej – MEZENCEV, Roman – TISCHLEROVÁ, Viera – ZIGOVÁ, Martina – MOJŽIŠ, Ján. Design, synthesis and anticancer activity of trifluoromethylphenylamino substituted spiroindoles. In Journal of Fluorine Chemistry, 2018, vol. 216, p. 24-32. (1.879 – IF2017). ISSN 0022-1139. Typ: ADCA
 • 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018(22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: FAI
 • DANKOVÁ, ZuzanaDAKOS, Zuzana – ŠTYRIAKOVÁ, Iveta – BEKÉNYIOVÁ, Alexandra. Study of Cu(II) adsorption by bentonite and following regeneration by bioleaching. In Arhiv za Techničke nauke : Archives for Technical Sciences, 2018, vol. 10, no. 19, p. 45-56. ISSN 1840-4855.(VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). Typ: ADMB
 • DOLINSKÁ, SilviaZNAMENÁČKOVÁ, IngridDANKOVÁ, ZuzanaHREDZÁK, Slavomír. Adsorption properties of modified bentonite from the Slovak deposit. In Biotechnology & Metals 2018 : e-Proceedings of the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Eds.: Kisková, J., Sedlákvá-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristaš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. – Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 22-26. ISBN 978-80-89883-07-3.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). Typ: AFD
 • DONCHEV, I. – ŠMATKO, Vasilij – BRIANČIN, JaroslavKUPKA, Daniel – KOVÁČOVÁ, Eva. New experimental approach to measure the photocatalytic activity of the TiO2 nanosamples. In Nanostructured Materials for the Detection of CBRN : NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. – Netherlands : Springer Netherlands, 2018, p. 129-132. ISBN 978-94-024-1303-8. Typ: ABC
 • DUTKOVÁ, ErikaLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – KOVÁČ, Jaroslav – ŠKORVÁNEK, Ivan – SAYAGUÉS, Mária Jesús – ZORKOVSKÁ, Anna – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – BALÁŽ, Peter. Mechanochemical synthesis, structural, magnetic, optical and electrooptical properties of CuFeS2 nanoparticles. In Advanced Powder Technology, 2018, vol. 29, p. 1820-1826. (2.943 – IF2017). ISSN 0921-8831.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] CHAUDHARY, Varun – ZHONG, Yaoying – PARMAR, Harshida – SHARMA, Vinay – TAN, Xiao – RAMANUJAN, Raju V. Mechanochemical Synthesis of Iron and Cobalt Magnetic Metal Nanoparticles and Iron/Calcium Oxide and Cobalt/Calcium Oxide Nanocomposites. In CHEMISTRYOPEN. ISSN 2191-1363, 2018, vol. 7, no. 8, pp. 590-598., Registrované v: WOS

 • DUTKOVÁ, Erika – ČAPLOVIČOVÁ, Mária – ŠKORVÁNEK, Ivan – BALÁŽ, MatejZORKOVSKÁ, AnnaBALÁŽ, Peter – ČAPLOVIČ, Ľubomír. Structural, surface and magnetic properties of chalcogenide Co9S8 nanoparticles prepared by mechanochemical synthesis. In Journal of Alloys and Compounds, 2018, vol. 745, p. 863-867. (3.779 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • DUTKOVÁ, Erika – DANEU, Nina – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Matej – KOVÁČ, Jaroslav – KOVÁČ, Jaroslav Jr. Characterization of mechanochemically synthesized CuInS2/ZnS nanocomposite. In YUCOMAT 2018 : The twentieth annual conference, the Book of Abstracts, 3-7 September 2018, Herceg Novi, Montenegro. – MRS Serbia, 2018, p. 118.(YUGOMAT 2018). Typ: AFG
 • EŠTOKOVÁ, Adriana – SMOLÁKOVÁ, Michaela – LUPTÁKOVÁ, Alena. Calcium extraction from blast-furnace-slag-based mortars in sulphate bacterial medium. In Buildings : Open Access Journal, 2018, vol. 8, no.1, p. 1-10. ISSN 2075-5309.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: ADMB
 • FEJERČÁK, Miloš – ŠULÍKOVÁ, Michaela – ŠUĽOVÁ, Katarína – MOLČANOVÁ, Zuzana – PUCHÝ, Viktor – FIDES, Martin – MILKOVIČ, Ondrej – ĎURIŠINOVÁ, Katarína – BALÁŽ, PeterBALÁŽ, Matej – SAKSL, Karel. Research and development of new thermoelectric materials. In Metallurgy Junior 2018. Herľaný, 10.-11.5.2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 43-47. ISBN 978-80-553-2971. Typ: AFD
 • HANČUĽÁK, JozefŠPALDON, TomislavŠESTINOVÁ, Oľga. Influence of the Copper Smeltery in Krompachy (Slovakia) on Atmospheric Deposition. In 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. – Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018, p. 83-88.(VEGA č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: AFC
 • HANČUĽÁK, JozefŠPALDON, TomislavŠESTINOVÁ, Oľga. ATMOSFÉRICKÁ DEPOZÍCIA VO VZŤAHU K EMISIÁM Z KOVOHÚT KROMPACHY. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVII. Vedecké sympózium, 8.-9. november 2018. Editor: Hredzák S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2018, p.152-157. ISBN 978-80-89883-08-0.(VEGA č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša). Typ: AFD
 • HAVEROVÁ, L. – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – ORIŇÁK, Andrej – GOREJOVÁ, Radka – BALÁŽ, Matej – VANÝSEK, Petr – KUPKOVÁ, Miriam – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – MUDROŇ, Pavol – RADOŇÁK, J. – ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana – MOROVSKÁ TUROŇOVÁ, Andrea. An In Vitro Corrosion Study of Open Cell Iron Structures with PEG Coating for Bone Replacement Applications. In Metals, 2018, vol. 8, no. 7, art. no. 499. (1.704 – IF2017). ISSN 2075-4701.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • HEGEDUS, Michal – BALÁŽ, MatejTEŠINSKÝ, Matej – SAYAGUES, M.J. – SIFFALOVIC, P. – KAŇUCHOVÁ, Mária – BRIANČIN, JaroslavFABIÁN, MartinBALÁŽ, Peter. Scalable synthesis of potential solar cell absorber Cu2SnS3 (CTS) from nanoprecursors. In Journal of Alloys and Compounds, 2018, vol. 768, p. 1006-1015. (3.779 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw Materials Under Extreme). Typ: ADCA
 • HEGEDUS, Michal – BALÁŽ, PeterBALÁŽ, Matej – ŠIFFALOVIČ, Peter – DANEU, Nina – KAŇUCHOVÁ, Mária – BRIANČIN, JaroslavFABIÁN, Martin. Mechanochemical approach to a Cu2YnSnS4 solar cell absorber via a micro-nano route. In Journal of Materials Science, 2018, vol. 53, iss. 19, p. 13617-13630. (2.993 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-2461.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw Materials Under Extreme). Typ: ADCA
 • HEGEDUS, Michal – BALÁŽ, MatejTEŠINSKÝ, Matej – SAYAGUÉS, Maria J. – ŠIFFALOVIČ, Peter – KRUĽÁKOVÁ, Mária – KAŇUCHOVÁ, Mária – BRIANČIN, JaroslavFABIÁN, MartinBALÁŽ, Peter. Scalable synthesis of potential solar cell absorber Cu 2 SnS 3 (CTS) from nanoprecursors. In Journal of Alloys and Compounds, 2018, vol. 768, p. 1006 – 1015. (3.779 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Typ: ADCA
 • HREDZÁK, SlavomírDOLINSKÁ, SilviaZNAMENÁČKOVÁ, IngridLOVÁS, MichalMATIK, MarekZUBRIK, AntonŠESTINOVÁ, Oľga. Štúdium úpravy flotačných pieskov z odkaliska Markušovce : Study on upgrading of flotation sand from the Markušovce settling pit. In Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie 04-05 oktober 2018 Hotel Repiská, Demänovská dolina. Ed.: Mikuláš Beránek. – Banská Bystrica : Slovensá banícka spoločnosť, 2018, p. 170-178. ISBN 978-8089883-05-9.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie : The present and Future of the Mining and Geology). Typ: AFB
 • HREDZÁK, SlavomírDOLINSKÁ, SilviaZNAMENÁČKOVÁ, IngridLOVÁS, MichalŠESTINOVÁ, Oľga. Possibilities of Siderite and Barite Concentrates Preparation from Tailings of Settling Pit Nearby Markušovce Village (Eastern Slovakia). In 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. – Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018, p. 95-101.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: AFC
 • HREDZÁK, Slavomír. Country Paper Slovakia: Low Rank Coals – the only Significant Domestic Energy Source. In Coal Preparation Society India Journal : CPSI Journal, 2018, vol. X, no. 28, p. 25-30. Typ: BDE
 • SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVII. Vedecké sympózium, 8.-9. november 2018. Editor: Hredzák S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2018. 178s. ISBN 978-80-89883-08-0. Typ: FAI
 • IVANIČOVÁ, LuciaLAZAROVÁ, EditaKRUĽÁKOVÁ, MáriaLABAŠ, MilanFERIANČÍKOVÁ, KatarínaBEHUNOVÁ, Dominika. Indirect prediction of drill bit wear in andesite drilling. In ICCC´2018 : Proceedings of 19th International Carpathian Control Conference, May 28-31, Szilvasvarad, Hungary. 19th. Eds.: Drotos, D., Vasarhelyi, J., Czap, L., Petras, I., ; rec.: Petras, I., Czap, L. – NEW YORK, NY 10017 USA : IEEE, 345 E 47TH St, 2018, p. 79-84.(VEGA č. 2/0160/15 : Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu. VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. ICCC : International Carpathian Control Conference). Typ: AFC
 • JÁGER, DávidKUPKA, DanielVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaIVANIČOVÁ, Lucia – GALLIOS, G.P. Degradation of Reactive Black 5 by electrochemical oxidation. In Chemosphere, 2018, vol. 2, n. 10, p. 405-416. (4.427 – IF2017). ISSN 0045-6535.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] AIT AHSAINE, Hassan – SLASSI, Amine – NACIRI, Yassin – CHENNAH, Ahmed – JARAMILLO-PAEZ, Cesar – ANFAR, Zakaria – ZBAIR, Mohamed – BENLHACHEMI, Abdeljalil – ANTONIO NAVIO, Jose. Photo/Electrocatalytic Properties of Nanocrystalline ZnO and La-Doped ZnO: Combined DFT Fundamental Semiconducting Properties and Experimental Study. In CHEMISTRYSELECT. ISSN 2365-6549, 2018, vol. 3, no. 27, pp. 7778-7791., Registrované v: WOS

  [1.1] LI, Dong – SUN, Tianyi – WANG, Lu – WANG, Na. Enhanced electro-catalytic generation of hydrogen peroxide and hydroxyl radical for degradation of phenol wastewater using MnO2/Nano-GjFoam-Ni/Pd composite cathode. In ELECTROCHIMICA ACTA. ISSN 0013-4686, 2018, vol. 282, no., pp. 416-426., Registrované v: WOS

  [1.1] MA, Xiangjuan – WANG, Xin – YIN, Xiaolin – KAN, Xiangru – WANG, Zeyuan. Electrochemical stripping of cotton fabrics dyed with Reactive Black 5 in water and wastewater. In CHEMOSPHERE. ISSN 0045-6535, 2018, vol. 206, no., pp. 17-25., Registrované v: WOS

  [1.1] MAHVELATI-SHAMSABADI, Tahreh – GOHARSHADIA, Elaheh K. – SHAFAEE, Masoomeh – NIAZI, Zohreh. ZnS@ reduced graphene oxide nanocomposite as an effective sunlight driven photocatalyst for degradation of reactive black 5: A mechanistic approach. In SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY. ISSN 1383-5866, 2018, vol. 202, no., pp. 326-334., Registrované v: WOS

  [1.2] ÇELEBI, H. The applicability of evaluable wastes for the adsorption of Reactive Black 5. In International Journal of Environmental Science and Technology. ISSN 17351472, 2018-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

 • JENČÁROVÁ, JanaLUPTÁKOVÁ, Alena – VÍTKOVSKÁ, Nicola – MATÝSEK, Dalibor – JANDAČKA, Petr. Magnetic sorbents biomineralization on the basis of iron sulphides. In Environmental Technology, 2018, vol. 39, no.22, p. 2916-2925. (1.666 – IF2017). ISSN 0959-3330.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: ADCA
 • JENČÁROVÁ, JanaLUPTÁKOVÁ, Alena. Anaerobic sulphate-reducing microbial process used for sorbent preparation. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2018, rocznik 18, n. 1, p. 73-76. ISSN 1640-4920.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: ADMB
 • KELLO, Martin – ČOMA, Matúš – KURUC, Tomáš – PETROVÁ, Klaudia – BALÁŽ, MatejLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – MOJŽIŠ, Ján. Charakterizácia nanočastíc v in vitro podmienkach pre ptoreby onkologického výskumu. In Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. Eds.: Margita Klobušická, Roman Bohovič, Katarína Sedláková, Soňa Čierniková ; rec.: Jozef Bízik, Ján Sedlák, Jela Brozmanová, Roman Bohovič. – Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2018, s. 137-142. ISBN 978-80-971621-2-2.(Súťaž mladých onkológov 2018). Typ: AFD
 • KHMARA, Iryna – KUBOVČÍKOVÁ, Martina – KONERACKÁ, Martina – KALSKA-SZOSTKO, B. – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta – ANTAL, Iryna – RAJŇÁK, Michal – DANKOVÁ, Zuzana – KAVEČANSKÝ, Viktor – OMASTOVÁ, Mária – KOPČANSKÝ, Peter. Preparation and Characterization of Magnetic Nanoparticles. In Acta Physica Polonica A, 2018, vol. 133, no. 3, p. 704-706. (0.857 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(PM 2017 : European Conference Physics of Magnetism). Typ: ADCA
 • Biotechnology & Metals 2018 : e-Proceedings of the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Eds.: Kisková, J., Sedlákvá-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristaš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018. ISBN 978-80-89883-07-3. Typ: FAI
 • KRUĽÁKOVÁ, MáriaLAZAROVÁ, EditaLABAŠ, MilanIVANIČOVÁ, LuciaFERIANČÍKOVÁ, Katarína. Identifikácia opotrebenia diamantovej vrtnej korunky z monitorovaného vibračného signálu. In Polní geotechnické metody 2018 : sborník 34. mezinárodní conference, 6.- 7. září 2018 Ústí nad Labem. Eds.: Kurka, J., Štrosová, M., Šimová, V., ; rec. Kurka, J., Turček, P.,. – Ústi nad Labem : AZ Consult, spol s.r.o., 2018, p. 130. ISSN 1213-1237.(VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA č. 2/0160/15 : Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu). Typ: AFC
 • KRÚPA, VíťazoslavKRUĽÁKOVÁ, MáriaLAZAROVÁ, EditaLABAŠ, MilanFERIANČÍKOVÁ, KatarínaIVANIČOVÁ, Lucia. Measurement, modeling and prediction of penetration depth in rotary drilling of rocks. In Measurement, 2018, vol. 117, p. 165-175. (2.218 – IF2017). ISSN 0263-2241.(VEGA č. 2/0160/15 : Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu. VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] Regotunov, Andrey S., Antonov, V., Measurement, modeling and prediction of penetration depth in rotary drilling of rocks. In: E3S Web of Conferences. ISSN 22671242, Vol. 56, 26 September 2018, Article number 01011, Registrované v: SCOPUS

 • LABAŠ, MilanLAZAROVÁ, EditaIVANIČOVÁ, LuciaKRUĽÁKOVÁ, MáriaFERIANČÍKOVÁ, Katarína. Špecifická energia pri rozpojovaní hornín : Specific energy at rock disintegration. In Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie 04-05 oktober 2018 Hotel Repiská, Demänovská dolina. Ed.: Mikuláš Beránek. – Banská Bystrica : Slovensá banícka spoločnosť, 2018, p. 160-169. ISBN 978-8089883-05-9.(VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA č. 2/0160/15 : Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu. Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie : The present and Future of the Mining and Geology). Typ: AFB
 • LAZAROVÁ, EditaKRUĽÁKOVÁ, MáriaLABAŠ, MilanFERIANČÍKOVÁ, KatarínaIVANIČOVÁ, Lucia. Analýza mechanického rozpojovania hornín vŕtaním pomocou hodnotiacich veličín vibračného signálu. In Polní geotechnické metody 2018 : sborník 34. mezinárodní conference, 6.- 7. září 2018 Ústí nad Labem. Eds.: Kurka, J., Štrosová, M., Šimová, V., ; rec. Kurka, J., Turček, P.,. – Ústi nad Labem : AZ Consult, spol s.r.o., 2018, p. 130. ISSN 1213-1237.(VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA č. 2/0160/15 : Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu). Typ: AFC
 • LEBED, Anastasia P. – FURTAT, Iryna – TOMINA, Veronika – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. The role of silica functionalized microspheres in the formation of biofilm by staphylococcal clinical isolates. In Microbiology and Immunology – the development outlook in the 21st century : Abstract book, III international scientific conference,. – Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2018, p. 66.(III international scientific conference). Typ: AFG
 • LOVÁS, MichalMATIK, MarekZUBRIK, AntonHREDZÁK, Slavomír. MOŽNOSTI VYUŽITIA PRACHU Z ODSÍRENIA OCELE. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVII. Vedecké sympózium, 8.-9. november 2018. Editor: Hredzák S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2018, p. 121-127. ISBN 978-80-89883-08-0.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: AFD
 • LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaDUTKOVÁ, ErikaTOTHOVÁ, Erika – KOVÁČ, Jozef – BALÁŽ, Matej. Stability of magnetite based nanoparticles dispersed in different types of polymers using ultra-fine milling approach. In YUCOMAT 2018 : The twentieth annual conference, the Book of Abstracts, 3-7 September 2018, Herceg Novi, Montenegro. – MRS Serbia, 2018, p. 137.(YUGOMAT 2018). Typ: AFH
 • LUPATSII, Maria – LEBED, Anastasia P. – FURTAT, Iryna – MURLANOVA, Tetiana – VAKULIUK, Polina – MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika. Nanocomposite materials: perspectives on the use as inhibitors of staphylococcal adhesion. In Youth and Progress of Biology : XIV International Scientific Conference for Students and PhD students, dedicated to the 185th anniversary from the birthday of B. Dybowski, Lviv, April 10-12, 2018, Program and abstracts. – Lviv, Ukraina : SME "KOLO", 2018, p. 215-216. ISBN 978-617-642-1. Typ: AFG
 • LUPTÁKOVÁ, Alena – ONDREJKA HARBUĽÁKOVÁ, Vlasta – EŠTOKOVÁ, Adriana – JENČÁROVÁ, Jana – LUPTÁK, Miloslav. Influence of biogenic acid on concrete materials. In 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. – Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018, p. 165-170.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: AFC
 • LUPTÁKOVÁ, AlenaMAČINGOVÁ, EvaJENČÁROVÁ, Jana. Suitable electron donor for biological sulphate reduction. In Biotechnology & Metals 2018 : e-Proceedings of the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice, Slovensko. Eds.: Kisková, J., Sedlákvá-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristaš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. – Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 50-54. ISBN 978-80-89883-07-3.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • LUPTÁKOVÁ, Alena – UBALDINI, Stefano – SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, Jana – GUGLIETTA, Daniela. Extracellular precipitation for critical raw materials recovery. In Biotechnology & Metals 2018 : e-Proceedings of the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice, Slovensko. Eds.: Kisková, J., Sedlákvá-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristaš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. – Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 56-60. ISBN 978-80-89883-07-3.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • Biotechnology & Metals 2018 : Book of Abstracts the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice,. Eds.: Kiskova, J., Sedláková-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristáš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018. ISBN 978-80-89883-06-6. Typ: FAI
 • MARCIN, Michal – SISOL, Martin – BREZÁNI, Ivan – BEHUNOVÁ, Dominika. Study on mechanical properties of alkali-activated material before and after mechanical activation. In Acta Montanistica Slovaca, 2018, vol. 23, no. 1, p. 10-17. (0.973 – IF2017). ISSN 1335-1788. Typ: ADNA
 • MEDVECKÝ, Ľubomír – ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava – GIRETOVÁ, Mária – MINČÍK, Jozef – VOJTKO, Marek – BALKO, Ján – BRIANČIN, Jaroslav. Effect of tetracalcium phosphate/monetite toothpaste on dentin remineralization and tubule occlusion in vitro. In Dental Materials, 2018, vol. 34, p. 442-451. (4.039 – IF2017). ISSN 0109-5641. Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna – NAZARCHUK, Galyna – ZUB, Yuriy – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. IR spectroscopy study of SBA‑15 silicas functionalized with the ethylthiocarbamidepropyl groups and their interactions with Ag(I) and Hg(II) ions. In Applied Nanoscience, 2018, vol. online first, p. 1-12. ISSN 2190-5509.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna – POGORILYI, Roman P. – ZUB, Yuriy – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – GDULA, Karolina – DABROWSKI, Andrzej – SEISENBAEVA, Gulaim – KESSLER, Vadim. Protection of Thiol Groups on the Surface of Magnetic Adsorbents and Their Application for Wastewater Treatment. In Scientific Reports, 2018, vol. 8, no. 1, p. 8592. (4.122 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna. Target silica spheres for water purification. In Journal of Materials Science and Nanotechnology : open access, 2018, vol. 2, p. 16.(International Conference on Nanomaterials and Nanotechnology). Typ: AFE
 • MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – LEBED, Anastasia P. – FURTAT, Iryna – KAŇUCHOVÁ, Mária – BEHUNOVÁ, DominikaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Surface and porosity engineering of aminosilica nanoparticles for different applications. In ECOBALT 2018 : Proceedings book – International conference , 25-27 October 2018, Vilnius, Lithuania,. – Vilnius, Lithuania, 2018, p. 27.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: AFG
 • MELNYK, Inna – BESPALKO, Oleksandr – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Surface design of magnetite/silica adsorbents. Melnyk, I., Bespalko, O., Stolyarchuk, N., Tomina, V., Václavíková, M.,. In NANO 2018 : International research and practice conference, Book of abstacts, 27-30 August 20187, Kyiv, Ukraine, p. 206. ISBN 978-966-97694-0-4.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: AFG
 • MELNYK, InnaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Selective removal of precious metals by materials with ethylthiocarbamidepropyl groups. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE : Book of Abstracts Ukrainian Conference with International participation, 23-24 May 2018, Kyiv, Ukrajine. – Guzik, O.M., 2018, p. 108. ISBN 978-966-02-8498-2.(Ukrainian Conference with International participation CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE). Typ: AFG
 • MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika – STOLIARCHUK, Natalyia – LEBED, Anastasia P. – FURTAT, Iryna – KAŇUCHOVÁ, Mária – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Effect of Synthesis Conditions on the Formation of Spherical Silica Particles with Amino Groups and their Investigation in Sorption and as Antibacterial Agents. In Proceedings of the International V4 Waste Recycling 21 Conference : International Conference on 22.-23.11.2018 Miskolc. – Miskolc, Maďarsko : Miskolci Egyetem, 2018, p. 76. ISBN 978-963-358-173-5.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: AFG
 • MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – KOLEV, Hristo – KAŇUCHOVÁ, Mária – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Design of the silica particles’ surface for the adsorption of both inorganic and organic substances. In ISIEM 2018 : International Symposium on Inorganic and Environmental Materials 2018, June 17-21 2018, Het Pand-Ghent (Belgium), p. P1-FUN-3.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. ISIEM 2018). Typ: GHG
 • MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – BESPALKO, Oleksandr – BEHUNOVÁ, DominikaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Creation of Hybrid Organo-Inorganic Nanoabsorbents with Required Surface Chemistry. In NN18 : 15th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, 3-6 July 2018, Thessaloniki, Greece, p. 204.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. NN18 : 15th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18), ,). Typ: GII
 • OGNJANOVIČ, Miloš – DOJČINOVIČ, Bilijana – FABIÁN, Martin – STANKOVIČ, Dalibor M. – MARIANO, José F.M.L. – ANTIČ, Bratislav. Microwave assisted hydrothermal synthesis of (Fe,Co)3O4 nanoparticles in the presence of surfactants and effects of Co/Fe ratio on microstructure and magnetism. In Ceramics International, 2018, vol. 44, no. 12, p. 13967-13972. (3.057 – IF2017). ISSN 0272-8842. Typ: ADCA
 • Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology : Book of abstracts, 5th Workshop of Slovak Clay Group, May 21-23, 2018, Banská Štiavnica, Slovakia. Eds. Pálková, H., Bizovská , V.,. Bratislava : Slovak Clay Group, Dúbravská cesta 9,Bratislava, 2018. ISBN 978-80-972367-1-7. Typ: FAI
 • RUDZANOVÁ, Dominika. Possibilities of biodegradation of phenol by sulphate-reducing bacteria from model solutions. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 142. ISBN 978-80-553-2971.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • RUDZANOVÁ, DominikaLUPTÁKOVÁ, AlenaMAČINGOVÁ, Eva. Biodegradation of Phenol Under Low Concentration from Model Solutions by Sulphate-reducing Bacteria. In Biotechnology & Metals 2018 : e-Proceedings of the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Eds.: Kisková, J., Sedlákvá-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristaš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. – Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 66-70. ISBN 978-80-89883-07-3.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • SANTIAGO, R.T. – FABIÁN, MartinŠEPELÁK, Vladimír – COTICA, Luiz F. – SANTOS, Ivair A. – MACHADO, Carla Fabiana Cerqueira – HAHN, Horst – BECKER, Klaus Dieter – DA SILVA, K. L. Local structure analysis of Bi2(Ga1-xFex)4O9 mullite-type solid solutions synthesized via combination of ball milling and thermal treatment. In Solid State Sciences, 2018, vol. 82, p. 106-110. (1.861 – IF2017). ISSN 1293-2558.(AdOX : Vzťahy medzi štruktúrou a funkčnými vlastnosťami vo vyspelých nanooxidoch určených pre uskladňovanie energie (Structure-function relationship of advanced nanooxides for energy storage devices). VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie. APVV-15-0438 : Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu. APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, Jana – MRAŽIKOVÁ, Anna – LUPTÁKOVÁ, Alena. Selective precipitation of metals after bioleaching. In Biotechnology & Metals 2018 : Book of Abstracts the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice,. Eds.: Kiskova, J., Sedláková-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristáš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. – Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 86-89. ISBN 978-80-89883-06-6.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • SHALABAYEV, Zhandos S. – BALÁŽ, Matej – BURKITBAYEV, Mukash M. – URAKAEV, Farit. Mechanochemical synthesis of CuS/S nanocomposites. In I International Yessenov readings : Materials of the International Scientific and Practical Conference Conducted within the Framework of the Program for Modernization of Public Consciousness “Orientation for the future: Spiritual revival”, 18-19.októbra 2018, Aktau, Kazachstan. – Astana, Kazachstan : KGUTI Š. Jesenova, 2018, p. 282-284. ISBN 978-601-308-080-2. Typ: AFG
 • SHPOTYUK, Oleh – INGRAM, A. – BALÁŽ, PeterLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – SHPOTYUK, Yaroslav – CEBULSKI, J. Free volume studies on mechanochemically milled β-As4S4 arsenical employing positron annihilation lifetime spectroscopy. In Applied Nanoscience, 2018, vol., no., p. 1-10. ISSN 2190-5509.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh – BALÁŽ, PeterLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – INGRAM, A. – DEMCHENKO, Pavlo – SHPOTYUK, Yaroslav. Mechanochemically driven amorphization of nanostructurized arsenicals, the case of beta-As4S4. In Journal of Materials Science, 2018, vol. 53, p. 13464-13476. (2.993 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-2461.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh – INGRAM, A. – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Peter – SHPOTYUK, Yaroslav – BOUSSARD-PLEDEL, Caterine – BUREAU, B. Free-volume structure of glass-As2Se3/PVP nanocomposites prepared by mechanochemical milling. In 9th International Conference Times of Polymers & Composites : From Aerospace to Nanotechnology : book of abstracts. – Ischia, Italy : University of Campania Luigi Vanvitelli, 2018, p. 020150-1. Typ: AFG
 • SMOLÁKOVÁ, Michaela – EŠTOKOVÁ, Adriana – LUPTÁKOVÁ, Alena. Bio-corrosion behavior of zeolite and silica fume composites in sulphate environment. In RILEM TC 253-MCI : Proceedings of Final Conference Microofganisms-Cementitious materials Interactions, 25-26 June 2018 – Toulouse, France. Eds.: Berton, A., Jonkers, H., ; rec.: Abouela, A., Lark, R.,. – Paris, France : RILEM Publications S.A.R.L., 2018, p. 193-202.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFC
 • STANKOVIČ, Dalibor M. – OGNJANOVIČ, Miloš – FABIÁN, Martin – ŠVORC, Ľubomír – MARIANO, José F.M.L. – ANTIČ, Bratislav. Design of titanium nitride- and wolfram carbide-doped RGO/GC electrodes for determination of gallic acid. In Analytical Biochemistry, 2018, vol. 539, p. 104-112. (2.275 – IF2017). ISSN 0003-2697.(VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie). Typ: ADCA
 • STOLYARCHUK, Nataliya – KOLEV, Hristo – KAŇUCHOVÁ, Mária – KELLER, Radoslaw – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Synthesis and sorption properties of bridged polysilsesquioxane microparticles containing 3-mercaptopropyl groups in the surface layer. In Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, 2018, vol. 538, p. 694-702. (2.829 – IF2017). ISSN 0927-7757.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: ADCA
 • STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Hybrid organic-inorganic nanoparticles containing aminopropyl and mercaptopropyl groups. In Clusters and nanostructured materials : International meeting Program & Materials of the meeting, Uzhgorod Vodograj Ukraine, 22-26 October 2018. – Uzhgorod Vodograj Ukraine : UPRI NAVU, 2018, p. 271-227. ISBN 978-966-02-8629-0.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: AFG
 • STOROZHUK, LudmylaVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Synthesis of poly(lactic-co-glicolic)-coated magnetic nanoparticles as efficient carriers for nanomedicine. In Advanced Materials and Technologies 2018 : Book of Abstract 20-th International Conference-School, August 27-31, 2018, Palanga, Lithuania. – Palanga, Lithuania : Kaunas University of Technology, August 27-31, 2018, p. 116. ISSN 1822-7759.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: AFG
 • STREČKOVÁ, Magdaléna – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – MÚDRA, Erika – DANKOVÁ, Zuzana – SABALOVÁ, Mária – GIRMAN, Vladimír – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – HOVANCOVÁ, Jana – HEČKOVÁ, Mária – KALAVSKÝ, František – DUSZA, Ján. Design of electroactive carbon fibers decorated with metal and metal-phosphide nanoparticles for hydrogen evolution technology. In Energy Technology, 2018, vol. 6, p. 1310-1331. (3.175 – IF2017). ISSN 2194-4288. Typ: ADCA
 • ŠESTINOVÁ, OľgaHANČUĽÁK, JozefŠPALDON, Tomislav. INDUSTRIALIZED SOILS TOXICITY ASSESSMENT USING EARTHWORMS. In Biotechnology & Metals 2018 : e-Proceedings of the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Eds.: Kisková, J., Sedlákvá-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristaš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. – Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 90-95. ISBN 978-80-89883-07-3.(VEGA č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša). Typ: AFD
 • ŠESTINOVÁ, OľgaHANČUĽÁK, JozefFINDORÁKOVÁ, LenkaŠPALDON, Tomislav. Environmentálne hodnotenie mestských pôd v košickom kraji pomocou testov ekotoxicity. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVII. Vedecké sympózium, 8.-9. november 2018. Editor: Hredzák S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2018, p. 40-45. ISBN 978-80-89883-08-0.(VEGA č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša). Typ: AFD
 • ŠPALDON, TomislavHANČUĽÁK, JozefŠESTINOVÁ, OľgaFINDORÁKOVÁ, Lenka. Treatment of AMD from Old Smolnik Mine by Aluminium and Barium Compounds. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2018, rocznik 18, no. 1, p. 137-140. ISSN 1640-4920.(VEGA č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša). Typ: ADMB
 • ŠUBA, JaroslavDANKOVÁ, Zuzana – ŠTYRIAKOVÁ, Iveta – DOUŠOVÁ, Barbora – BEKÉNYIOVÁ, Alexandra – ŠTYRIAKOVÁ, Darina. Enhancement of the adsorption capacity of Fe-clay by bioleaching and activation of Fe sites. In Applied Clay Science, 2018, vol. 162, p. 317-325. (3.641 – IF2017). ISSN 0169-1317. Typ: ADCA
 • ŠUBA, JaroslavŠTYRIAKOVÁ, IvetaŠTYRIAK, IgorŠTYRIAKOVÁ, Darina. Microbial dissolution of iron surface coatings in industrial minerals. In Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology : Book of abstracts, 5th Workshop of Slovak Clay Group, May 21-23, 2018, Banská Štiavnica, Slovakia. – Bratislava : Slovak Clay Group, Dúbravská cesta 9,Bratislava, 2018, p. 24. ISBN 978-80-972367-1-7.(VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). Typ: AFH
 • ŠUBA, Jaroslav. Využívanie kolobehu železa v biolúhovacích a bioremediačných procesoch. Školiteľ: Danková, Z., konzultant: Štyriaková, I.,. Ústav geotechniky SAV, v.v.i : FMMR Technická univerzita Košice, august 2018. 121s.(VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). Typ: DAI
 • TEŠINSKÝ, MatejBALÁŽ, MatejBALÁŽ, Peter. Mechanochemical reduction of natural and synthetic sulphidic copper-bearing minerals in an industrial scale. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 142. ISBN 978-80-553-2971.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: AFD
 • TEŠINSKÝ, MatejBALÁŽ, Matej – RAJŇÁK, Michal – KAŇUCHOVÁ, Mária – BALÁŽ, Peter. Mechanochemical reduction of synthetic sulphidic copper-bearing minerals in an industrial scale. In Workshop V4 Wastes: Critical Raw Materials. – Ostrava : Mining Society of Moravia and Silesia HGF VŠB-TU Ostrava, 2018, p. 95. ISBN 978-80-248-4180-9.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: GII
 • TOMČOVÁ, JanaKUPKA, DanielMAČINGOVÁ, EvaJÁGER, DávidVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Determination of the PAHs in soil contaminated with coal tar. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. – Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 130-132. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: AFD
 • TOMČOVÁ, JanaKUPKA, DanielMAČINGOVÁ, EvaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. STANOVENIE OBSAHU POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHĽOVODÍKOV ZO ZNEČISTENEJ PÔDY PO BIODEGRADÁCII. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVII. Vedecké sympózium, 8.-9. november 2018. Editor: Hredzák S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2018, p.128-132. ISBN 978-80-89883-08-0.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike). Typ: AFD
 • TOMČOVÁ, JanaKUPKA, DanielMAČINGOVÁ, EvaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS AFTER BIOLOGICAL DEGRADATION OF CONTAMINATED SOIL. In Biotechnology & Metals 2018 : Book of Abstracts the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice,. Eds.: Kiskova, J., Sedláková-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristáš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. – Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 75-76.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike). Typ: AFD
 • TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – BEGANSKIENE, Aldona – KAREIVA, Aivaras – MELNYK, Inna. Synthesis of hybrid silica supports for incorporating luminescent complexes of rare earth metals. In NANO 2018 : International research and practice conference, Book of abstacts, 27-30 August 20187, Kyiv, Ukraine, p. 93. ISBN 978-966-97694-0-4.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: AFG
 • TOTHOVÁ, Erika – WITTE, Ralf – HEGEDUS, Michal – SENNA, M. – HAHN, Horst – HEITJANS, Paul – ŠEPELÁK, Vladimír. Mechanochemical syntheses of LiFeGe2O6-based nanocomposite and novel nanoglassy LiFeTi2O6. In The Journal of Materials Science, 2018, vol.53, no.19, p. 13530-13537. (2.993 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-2461.(VEGA 2/0175/17 : Štúdium fyzikálno-chemických vlastností nanooxidov pripravených kombinovanou mechanochemicko/termickou syntézou. AdOX : Vzťahy medzi štruktúrou a funkčnými vlastnosťami vo vyspelých nanooxidoch určených pre uskladňovanie energie (Structure-function relationship of advanced nanooxides for energy storage devices)). Typ: ADCA
 • TRAJIC, Jelena – BALÁŽ, Peter – ROMCEVIC, M. – PAUNOVIČ, N. – CURCIC, M. – ROMCEVIC, N. Far-infrared study of the mechanochemically synthesized Cu2FeSn4 (Stannite) nanocrystals. In Infrared physics and technology, 2018, vol. 90, p. 66-69. (1.851 – IF2017). ISSN 1350-4495.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • TRAJIC, Jelena – ROMCEVIC, M. – PETROVIC, M. – GILIC, M. – BALÁŽ, PeterZORKOVSKÁ, Anna – ROMČEVIČ, N. Optical properties of the mechanochemically synthesized Cu2FeSnS4 (stannite) nanocrystals : Raman study. In Optical Materials, 2018, vol. 75, p. 314-318. (2.320 – IF2017). ISSN 0925-3467.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • VIGLAŠOVÁ, Eva – GALAMBOŠ, Michal – DANKOVÁ, Zuzana – KRIVOSUDSKÝ, Lukáš – LENGAUER, Christian L. – HOOD-NOWOTNY, Rebecca – SOJA, Gerhard – ROMPEL, Annette – MATIK, MarekBRIANČIN, Jaroslav. Production, characterization and adsorption studies of bamboo-based biochar/montmorillonite composite for nitrate removal. In Waste Management, 2018, vol. 79, p. 385-394. (4.723 – IF2017). ISSN 0956-053X.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: ADCA
 • VUKOJEVIČ, Vesana – DJURDJIČ, Sladjana – OGNJANOVIČ, Miloš – SAMPHAO, Anchalee – FABIÁN, Martin – KALCHER, Kurt – STANKOVIČ, Dalibor M. Enzymatic glucose biosensor based on manganese dioxide nanoparticles decorated on graphene nanoribbons. In Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018, vol. 823, p. 610-616. (3.235 – IF2017). ISSN 0022-0728. Typ: ADCA
 • ZHANG, R. Z. – GUCCI, F. – SU, T. – CHEN, Kai – BALÁŽ, PeterBALÁŽ, Matej – REECE, Michael J. Data-driven Discovery of Cu-S based Thermoelectric Materials. In ICT2018 : 37th International and 16th European Conference on Thermoelectrics, 1.-5.7.2018 Congress Center,14000 CAEN, Normandy FRANCE. – Caen, France, 2018, p. Typ: AFG
 • ZNAMENÁČKOVÁ, IngridLOVÁS, MichalDOLINSKÁ, SilviaHREDZÁK, Slavomír. Popolček po spaľovaní uhlia ako alternatívny zdroj prvkov vzácnych zemín. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVII. Vedecké sympózium, 8.-9. november 2018. Editor: Hredzák S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2018, p. 117-120. ISBN 978-80-89883-08-0.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike). Typ: AFD
 • ZUBRIK, AntonMATIK, MarekLOVÁS, MichalŠTEFUŠOVÁ, KatarínaDANKOVÁ, ZuzanaHREDZÁK, SlavomírVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaBENDEK, FrantišekBRIANČIN, Jaroslav – MACHALA, Libor – PECHOUŠEK, Jiří. One-step microwave synthesis of magnetic biochars with sorption properties. In Carbon Letters, 2018, vol. 26, no. 1, p. 31-42. (1.432 – IF2017). ISSN 1976-4251.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou). Typ: ADCA
 • ZUBRIK, AntonMATIK, MarekLOVÁS, MichalŠTEFUŠOVÁ, KatarínaDANKOVÁ, ZuzanaHREDZÁK, Slavomír – MACHALA, Libor – PECHOUŠEK, Jiří. UTILISATION OF FERROFLUD FOR SYNTHESIS OF EFFECTIVE MAGNETIC ADSORBENTS. In Biotechnology & Metals 2018 : e-Proceedings of the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Eds.: Kisková, J., Sedlákvá-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristaš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. – Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 112-117. ISBN 978-80-89883-07-3.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: AFD
 • ZUBRIK, AntonLOVÁS, MichalMATIK, MarekDANKOVÁ, ZuzanaHREDZÁK, Slavomír. SORPCIA METYLÉNOVEJ MODREJ NA CHEMICKÝ AKTIVOVANÝ POPOLČEK. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVII. Vedecké sympózium, 8.-9. november 2018. Editor: Hredzák S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2018, p. 137-142. ISBN 978-80-89883-08-0.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: AFD
 • ZUBRIK, AntonLOVÁS, MichalDANKOVÁ, ZuzanaMATIK, MarekHREDZÁK, Slavomír. SORPČNÉ VLASTNOSTI PRODUKTOVMAGNETICKEJ SEPARÁCIE POPOLČEKA S VYSOKÝMOBSAHOM UHLÍKA. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVII. Vedecké sympózium, 8.-9. november 2018. Editor: Hredzák S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2018, p. 143-150. ISBN 978-80-89883-08-0.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: AFD
 • ZUBRIK, AntonLOVÁS, MichalDANKOVÁ, ZuzanaMATIK, MarekHREDZÁK, Slavomír. SORPTION PROPERTIES OF MAGNETICALLY SEPARATED CARBON-RICH COAL FLY-ASH. In Biotechnology & Metals 2018 : e-Proceedings of the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice, Slovensko. Eds.: Kisková, J., Sedlákvá-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristaš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. – Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 81. ISBN 978-80-89883-07-3.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: AFD
 • ZUKALOVÁ, Markéta – FABIÁN, Martin – KLUSÁČKOVÁ, Monika – KLEMENTOVÁ, M. – PITŇA LÁSKOVÁ, Barbora – DANKOVÁ, Zuzana – SENNA, M. – KAVAN, Ladislav. Li insertion into Li4Ti5O12 spinel prepared by low temperature solid state route: Charge capability vs surface area. In Electrochimica Acta, 2018, vol. 265, p. 480-487. (5.116 – IF2017). ISSN 0013-4686.(AdOX : Vzťahy medzi štruktúrou a funkčnými vlastnosťami vo vyspelých nanooxidoch určených pre uskladňovanie energie (Structure-function relationship of advanced nanooxides for energy storage devices). VEGA č. 2/0128/16 : Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie). Typ: ADCA
 • WasteEng18 : 7th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, July 2-5, 2018 Prague, Czech Republic. Typ: FAI