Základné info

Feriančiková, Katarína Ing., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922640
Fax: +421 55 7922604