Publications

Publications in 2021

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • BALÁŽ, Matej** – BOLDYREVA, Elena – RYBIN, Dmitry – PAVLOVIČ, Stefan J. – RODRIGUEZ-PADRÓN, Daily G. – MUDRINIČ, Tihana – LUQUE, Rafael. State-of-the-Art of Eggshell Waste in Materials Science: Recent Advances in Catalysis, Pharmaceutical Applications, and Mechanochemistry. In Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2021, vol. 8, art. ID 612567. (2020: 5.890 – IF, Q1 – JCR, 1.081 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2296-4185. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.612567 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej**DOBROZHAN, OleksandrTEŠINSKÝ, Matej – ZHANG, Rui-Zhi – DŽUNDA, Róbert – DUTKOVÁ, Erika – RAJŇÁK, Michal – CHEN, Kan – REECE, Michael J. – BALÁŽ, Peter. Scalable and environmentally friendly mechanochemical synthesis of nanocrystalline rhodostannite (Cu2FeSn3S8). In Powder Technology, 2021, vol. 388, p. 192-200. (2020: 5.134 – IF, Q1 – JCR, 1.079 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0032-5910. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2021.04.047 Typ: ADCA
 • BALÁŽ, PeterACHIMOVIČOVÁ, Marcela**BALÁŽ, Matej – CHEN, Kan – DOBROZHAN, Oleksandr – GUILMEAU, Emanuel – HEJTMÁNEK, Jiri – KNÍŽEK, Karel – KUBÍČKOVÁ, L. – LEVINSKÝ, P. – PUCHÝ, Viktor – REECE, Michael J. – VARGA, Peter – ZHANG, R. Z. Thermoelectric Cu−S-Based Materials Synthesized via a Scalable Mechanochemical Process. In ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2021, vol. 9, p. 2003-2016. (2020: 8.198 – IF, Q1 – JCR, 1.878 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2168-0485. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c05555 (VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter – GUILMEAU, Emanuel – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela**BALÁŽ, Matej – DOBROZHAN, Oleksandr – KAŇUCHOVÁ, Mária. Bismuth Dopping in Nanostructured Tetrahedrite : Scalable Synthesis and Thermoelectric Performance. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, p. 1386. (2020: 5.076 – IF, Q1 – JCR, 0.919 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-4991. Typ: ADCA
 • BRÁZOVÁ, Tímea** – ŠALAMÚN, Peter – MIKLISOVÁ, Dana – ŠESTINOVÁ, OľgaFINDORÁKOVÁ, Lenka – HANZELOVÁ, Vladimíra – OROS, Mikuláš. Transfer of Heavy Metals Through Three Components: Sediments, Plants and Fish in the Area with Previous Mining Activity. In Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2021, vol. 106, no. 3, p. 485-492. (2020: 2.151 – IF, Q3 – JCR, 0.543 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0007-4861. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00128-021-03114-w (APVV-18-0467 : PCBMONITOR – Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov) Typ: ADCA
 • DARIN, Gaspar – IMAKUMA, Kengo – SANTIAGO, R.T. – DA SILVA, K. L.** – COTICA, Luiz F. – FABIÁN, Martin – VALÍČEK, J. – HAHN, Horst – ŠEPELÁK, Vladimír. Disordered Gd6UO12-δ with the cation antisite defects prepared by a combined mechanochemical−thermal method. In Journal of Nuclear Materials, 2021, vol. 549, p. 152895. (2020: 2.936 – IF, Q1 – JCR, 1.123 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0022-3115. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2021.152895 (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Typ: ADCA
 • DUTKOVÁ, Erika**LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – SHPOTYUK, Oleh – JAKUBÍKOVÁ, Jana – CHOLUJOVÁ, Dana – ŠIŠKOVÁ, Viera – DANEU, Nina – BALÁŽ, Matej – KOVÁČ, Jaroslav – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – BRIANČIN, Jaroslav – DEMCHENKO, Pavlo. SDS-Stabilized CuInSe2/ZnS Multinanocomposites Prepared by Mechanochemical Synthesis for Advanced Biomedical Application. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, no. 1, p. 69. (2020: 5.076 – IF, Q1 – JCR, 0.919 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano11010069 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Typ: ADCA
 • DUTKOVÁ, Erika** – SAYAGUÉS, Mária Jesús – FABIÁN, MartinBALÁŽ, MatejACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Mechanochemically synthesized ternary chalcogenide Cu3SbS4 powders in a laboratory and an industrial mill. In Materials Letters, 2021, vol. 291, p. 129566. (2020: 3.423 – IF, Q2 – JCR, 0.755 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0167-577X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.129566 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Typ: ADCA
 • FABIÁN, Martin** – MENZEL, Dirk – YERMAKOV, A.Ye. – KOLEV, Hristo – KAŇUCHOVÁ, Mária – SHI, Jianmin – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – KOSTOVA, Nina G. – DA SILVA, K. L. – SENNA, M. – HARNIČÁROVÁ, M. – VALÍČEK, J. – HAHN, Horst – ŠEPELÁK, Vladimír. Nanostructure and magnetic anomaly of mechanosynthesized Ce1-xYxO2-δ (x ≤ 0.3) solid solutions. In Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2021, vol. 148, p. 109673. (2020: 3.995 – IF, Q2 – JCR, 0.741 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS). ISSN 0022-3697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109673 (VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy. APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Typ: ADCA
 • FICERIOVÁ, Jana**DUTKOVÁ, Erika – HARVANOVÁ, Jarmila. Obtaining of Nano Gold from Concentrate (Banská Hodruša, Slovakia) using Algae with Utilization of Mechanochemical Activation. In Global Journal of Science Frontier Research: H Environment & Earth Science, 2021, vol. 21, no.3, p. 1-5. ISSN 2249-4626. (VEGA 2/0112/20 : Ziskavanie zlata z tazko spracovatelnych sulfidickych koncentratov s aplikaciou mechanochemicko-biologickej aktivacie) Typ: ADCA
 • GOGA, Michal** – BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – ELEČKO, J. – TKÁČIKOVÁ, Ľudmila – MARCINČINOVÁ, Margaréta – BAČKOR, Martin. Biological activity of selected lichens and lichen-based Ag nanoparticles prepared by a green solid-state mechanochemical approach. In Materials Science and Engineering C: Materials for Biological Applications, 2021, vol. 119, art. ID 111640. (2020: 7.328 – IF, Q1 – JCR, 1.234 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0928-4931. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.111640 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Typ: ADCA
 • HREDZÁK, Slavomír**MATIK, MarekŠESTINOVÁ, OľgaZUBRIK, AntonKUPKA, DanielDOLINSKÁ, SilviaZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. POSSIBILITIES OF EOLIAN SANDS GRAVITY UPGRADING FROM THE ŠAJDÍKOVE HUMENCE DEPOSIT (WEST SLOVAKIA). In XIV International MINERAL PROCESSING and RECYCLING CONFERENCE : Proceedings IMPRO 2021. Eds.: Sokolovič, J., Trumič, M.,. – University of Belgrade, Technical Faculty in Bor : Tercija d.o.o., Bor, Serbia, 2021, p. 186-192. ISBN 978-86-6305-113-3. (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field) Typ: AFC
 • HREDZÁK, SlavomírMATIK, MarekŠESTINOVÁ, OľgaZUBRIK, AntonHANČUĽÁK, JozefDOLINSKÁ, SilviaZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. Identifikácia vyskokopecnej trosky pri aplikáciaách v cestnom staviteľstve. In SZVK, 2021, vol. 23, no. 1, p.30-35. (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field) Typ: GII
 • JENČÁROVÁ, Jana**LUPTÁKOVÁ, AlenaKUPKA, Daniel. Removal of contaminants from water by bacterial activity. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2020, rocznik 2, no.1, p.63-66. (2019: 0.249 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1640-4920. Dostupné na: https://doi.org/10.29227/IM-2020-01-40 (VEGA č. 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle) Typ: ADMB
 • KUDLIČKOVÁ, Zuzana** – TAKÁČ, Peter – SABOLOVÁ, Danica – VILKOVÁ, Mária – BALÁŽ, Matej – BÉRES, Tibor – MOJŽIŠ, Ján. Novel 1-methoxyindole- and 2-alkoxyindole-based chalcones: design, synthesis, characterization, antiproliferative activity and DNA, BSA binding interactions. In Medicinal chemistry research, 2021, vol. 30, no.4, p. 897-912. (2020: 1.965 – IF, Q4 – JCR, 0.352 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1054-2523. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00044-020-02690-6 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Typ: ADCA
 • KYSHKAROVA, Viktoriia**MELNYK, Inna. Silica-based polystyrene-acrylic hybrids as cationic dyes. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE. devoted to the 35th anniversary of the Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine And Workshop. NANOSTRUCTURES AND NANOMATERIALS IN MEDICINE: CHALLENGES, TASKS AND PERSPECTIVES" , : Book of the abstract , 26−27 May, 2021, Kyiv, Ukraine. – Kyiv : LLC Guzik O.M., 2021, p. 129. ISBN 978-966-02-9598-8. (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Typ: AFD
 • KYSHKAROVA, ViktoriiaMELNYK, Inna. POLYMÉRNE HYBRIDNÉ KOMPOZITY PRE ODSTRAŇOVANIE IÓNOV FE (III) Z PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD. In METALURGIA JUNIOR 2021 : Zborník príspevkov 10.6.2021, Košice. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ. – Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2021, p. 108-113. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: AFD
 • KYSHKAROVA, Viktoriia**MELNYK, Inna. Organo-inorganic hybrid composites, their structure and application for the cationic dye removal from aqual solution. In 15th International conference on materials chemistry : Book of poster abstract "MC15’’, 12-15 July 2021, Online. – Cambridge, UK : Royal Society of Chemistry 2021, 2021, P33, p.60. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: GII
 • LÄNGAUER, David** – ČABLÍK, Vladimír – HREDZÁK, SlavomírZUBRIK, AntonMATIK, Marek – DANKOVÁ, Zuzana. Preparation of Synthetic Zeolites from Coal Fly Ash by Hydrothermal Synthesis. In Materials, 2021, vol. 14, no. 5, art. no. 1267. (2020: 3.623 – IF, Q1 – JCR, 0.682 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma14051267 Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna** – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – SEISENBAEVA, Gulaim – KESSLER, Vadim. Organic dyes (acid red, fluorescein, methylene blue) and copper(II) adsorption on amino silica spherical particles with tailored surface hydrophobicity and porosity. In Journal of Molecular Liquids, 2021, vol. 336, p. 116301. (2020: 6.165 – IF, Q1 – JCR, 0.929 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116301 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna** – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – FURTAT, Iryna – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Functionalized silica spheres: facile synthesis, features of structure, and enhanced applications. In International conference on materials chemistry : Book of poster abstract "MC15’’, 12-15 July 2021, Online. – Cambridge, UK : Royal Society of Chemistry 2021, 2021, p. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: GII
 • MUSSAPYROVA, Lyazzat – NADIROV, Rashid Kazimovich – BALÁŽ, Peter – RAJŇÁK, Michal – BUREŠ, Radovan – BALÁŽ, Matej**. Selective room-temperature leaching of copper from mechanically activated copper smelter slag. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2021, vol. 12, p. 2011-2025. (2020: 5.039 – IF, Q1 – JCR, 0.832 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.03.090 Typ: ADCA
 • NOVOSELTSEVA, Viktoria – YANKOVYCH, Halyna – KOVALENKO, Olena – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna**. Production of high-performance lead(II) ions adsorbents from pea peels waste as a sustainable resource. In Waste Management and Research, 2021, vol. 39, no.4, p. 584-593. (2020: 3.549 – IF, Q2 – JCR, 0.713 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0734-242X. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/0734242X20943272 (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
 • ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana** – GOREJOVÁ, Radka – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – ORIŇÁK, Andrej – PETRÁKOVÁ, Martina – KUPKOVÁ, Miriam – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – SOPČÁK, Tibor – BALÁŽ, Matej – MASKAĽOVÁ, Iveta – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – KOVAĽ, Karol. Biodegradable zinc-iron alloys: Complex study of corrosion behavior, mechanical properties and hemocompatibility. In Progress in Natural Science : Materials International, 2021, vol. 31, no.ľ, p. 265-273. (2020: 3.607 – IF, Q2 – JCR, 0.864 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1002-0071. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pnsc.2021.01.002 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Typ: ADCA
 • PASICHNYK, Maria – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna**. Fabrication of polystyrene-acrylic/ZnO nanocomposite films for effective removal of methylene blue dye from water. In Journal of Polymer Research, 2021, vol. 28, no. 2, p.56. (2020: 3.097 – IF, Q2 – JCR, 0.500 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1022-9760. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10965-021-02418-z (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA
 • PASICHNYK, Mariia** – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Textile nanocomposite filters for efficient removal of oganic dyes from water. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE. devoted to the 35th anniversary of the Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine And Workshop. NANOSTRUCTURES AND NANOMATERIALS IN MEDICINE: CHALLENGES, TASKS AND PERSPECTIVES" , : Book of the abstract , 26−27 May, 2021, Kyiv, Ukraine. – Kyiv : LLC Guzik O.M., 2021, p. 159. ISBN 978-966-02-9598-8. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: AFD
 • SHPOTYUK, Oleh** – KOZDRAS, Andrzej – KOZYUCHIN, S – SHPOTYUK, Yaroslav – CEBULSKI, J. – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Peter. Probing calorimetric heat transfer phenomena in multi-nanophase substances: A case study of some over-stoichiometric nanoarsenicals. In Thermochimica Acta, 2021, vol. 701, p. 1178955. (2020: 3.115 – IF, Q2 – JCR, 0.607 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0040-6031. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tca.2021.178955 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Typ: ADCA
 • TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – KATELNIKOVAS, Arthuras – MISEVICIUS, Martynas – KAŇUCHOVÁ, Mária – KAREIVA, Aivaras – BEGANSKIENĖ, Aldona – MELNYK, Inna**. Preparation and luminescence properties of europium(III)-loaded aminosilica spherical particle. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021, vol. 608, p. 125552. (2020: 4.539 – IF, Q2 – JCR, 0.762 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125552 (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
 • TOMINA, Veronika** – STOLYARCHUK, Nataliya – DUDARKO, Oksana – MELNYK, Inna. Použitie technológie sol-gel na vytvorenie neporézneho sférického oxidu kremičitého s di (tromi) amínovými skupinami na extrakciu iónov Cu(II) a Ni(II)) : Використання золь-гель технології для створення непористих сферичних кремнеземів з ди(три) амінними групами для вилучення йонів Cu(II) та Ni(II). In Current problems of chemistry, materials science and ecology : I International Scientific Conference, Lutsk, Ukraine, 12-14 May 2021. Eds.: Kormosh, Z., Yurchenko, O., Smitiukh, O.,. – Lutsk, Ukraina : Lesya Ukrainka Volyn National University, 2021, p. 179-183. ISBN 978-966-600-733-2. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFC
 • YANKOVYCH, HalynaMELNYK, InnaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava**. Understanding of mechanisms of organohalogens removal onto mesoporous granular activated carbon with acid-base properties. In Microporous and Mesoporous Materials, 2021, vol. 317, p. 110974. (2020: 5.455 – IF, Q1 – JCR, 1.079 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1387-1811. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2021.110974 (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
 • YANKOVYCH, Halyna – NOVOSELTSEVA, Viktoria – KOVALENKO, Olena – MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika – KAŇUCHOVÁ, Mária – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna**. New perception of Zn(II) and Mn(II) removal mechanism on sustainable sunflower biochar from alkaline batteries contaminated water. In Journal of Environmental Management, 2021, vol. 292, no. 112757, p.11. (2020: 6.789 – IF, Q1 – JCR, 1.441 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0301-4797. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112757 (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA
 • YANKOVYCH, HalynaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. PRÍPRAVA A VLASTNOSTI KOMPOZITNÉHO MATERIÁLU NA BÁZE GRANULOVANÉHO AKTÍVNEHO UHLÍA A OXIDU TITANIČITÉHO A JEHO POUŽITIE NA ODSTRÁNENIE ORGANICKÝCH HALOGENIDOV. In METALURGIA JUNIOR 2021 : Zborník príspevkov 10.6.2021, Košice. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ. – Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2021. (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFD
 • YANKOVYCH, Halyna** – ELSÄSSER, Michael – HÜSING, Nicola – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Composite materials based on TiO2 and activated carbon for elimination and photodegradation of adsorbable organic halogens. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE : Book of abstracts, XXII International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists MODERN CHEMISTRY PROBLEMS 26-27 May 2021, Kyiv, Ukraine. – Kyiv, Ukraine, 2021, p. 216. (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Typ: GII
 • ZAUSKA, Ľuboš – BOVA, Štefan – BEŇOVÁ, Eva – BEDNARČÍK, Jozef – BALÁŽ, Matej – ZELEŇÁK, Vladimír – HORNEBECQ, Virginie – ALMÁŠI, Miroslav**. Thermosensitive Drug Delivery System SBA-15-PEI for Controlled Release of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Diclofenac Sodium Salt: A Comparative Study. In Materials, 2021, vol. 14, no. 8, art. no. 1880. (2020: 3.623 – IF, Q1 – JCR, 0.682 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma14081880 Typ: ADCA