Publications

Publications in 2021

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
  • DUTKOVÁ, Erika**LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – SHPOTYUK, Oleh – JAKUBÍKOVÁ, Jana – CHOLUJOVÁ, Dana – ŠIŠKOVÁ, Viera – DANEU, Nina – BALÁŽ, Matej – KOVÁČ, Jaroslav – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – BRIANČIN, Jaroslav – DEMCHENKO, Pavlo. SDS-Stabilized CuInSe2/ZnS Multinanocomposites Prepared. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, no.1, p.69. ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano11010069 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Typ: ADCA
  • FABIÁN, Martin** – MENZEL, Dirk – YERMAKOV, A.Ye. – KOLEV, Hristo – KAŇUCHOVÁ, Mária – SHI, J. – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – KOSTOVA, Nina G. – DA SILVA, K. L. – SENNA, M. – HARNIČÁROVÁ, M. – VALÍČEK, J. – HAHN, Horst – ŠEPELÁK, Vladimír. Nanostructure and magnetic anomaly of mechanosynthesized Ce1-xYxO2-δ (x ≤ 0.3) solid solutions. In Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2021, vol.148, p. 109673. ISSN 0022-3697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109673 (VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy) Typ: ADCA
  • TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – KATELNIKOVAS, Arthuras – MISEVICIUS, Martynas – KAŇUCHOVÁ, Mária – KAREIVA, Aivaras – BEGANSKIENĖ, Aldona – MELNYK, Inna**. Preparation and luminescence properties of europium(III)-loaded aminosilica spherical particle. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021, vol. 608, p.125552. ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125552 (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA