Publications

Publications in 2020

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
  • BALÁŽ, Peter – GUILMEAU, Emanuel – DANEU, Nina – DOBROZHAN, Oleksandr – BALÁŽ, Matej – HEGEDUS, Michal – BARBIER, Tristan – ACHIMOVIČOVÁ, MarcelaBRIANČIN, Jaroslav. Tetrahedrites synthesized via scalable mechanochemical process and spark plasma sintering. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, p. 1922-1930. ISSN 0955-2219.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
  • ELIYAS, Alexander** – DIMITROV, L. – STOYANOVA-ELIYAS, E. – FABIÁN, Martin. Synthesis and properties of binary V2O3 + TiO2 photocatalytic materials for wastewater and air decontamination. In Journal of Environmental Protection and Ecology, 2019, vol. 20, p. 265-275. (2018: 0.634 – IF, Q4 – JCR, 0.250 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1311-5065. Typ: ADCA
  • FERIANČÍKOVÁ, Katarína**LAZAROVÁ, EditaKRUĽÁKOVÁ, MáriaIVANIČOVÁ, Lucia – LEŠŠO, Igor. Geometry Interpretation of Differentiability of Rock Types in Hilbert´s Space. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2019, rocznik 44, no. 2, p. 49-54. (2018: 0.222 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1640-4920.(VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA č. 2/0160/15 : Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu). Typ: ADMB
  • LAZAROVÁ, EditaKRUĽÁKOVÁ, MáriaLABAŠ, MilanIVANIČOVÁ, LuciaFERIANČÍKOVÁ, Katarína. Vibration signal for identification of concrete drilling process and drill bit wear. In Engineering Failure Analysis, 2020, vol.108, 104302. ISSN 1350-6307.(VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA 2/0133/19 : The effect of the strain rate on the strength and deformation rock properties for the research of the rock disintegration). Typ: ADCA
  • MELNYK, Inna – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – BESPALKO, Oleksandr – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Functionalization of the magnetite nanoparticles with polysilsesquioxane-bearing N- and S-complexing groups to create solid-phase adsorbents. In Applied Nanoscience, dOI: 10.1007/s13204-019-01087-1. ISSN 2190-5509.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: ADCA
  • ORIŇÁKOVÁ, Renáta – GOREJOVÁ, Radka – ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana – ORIŇÁK, Andrej – SHEPA, Ivan – HOVANCOVÁ, Jana – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – KIRÁLY, Nikolas – KAŇUCHOVÁ, Mária – BALÁŽ, Matej – STREČKOVÁ, Magdaléna – KUPKOVÁ, Miriam – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KALAVSKÝ, František – ORINÁK, Andrej. Influence of albumin interaction on corrosion resistance of sintered iron biomaterials with polyethyleneimine coating. In Applied Surface Science, 2020, vol. 509, p. 145379. ISSN 0169-4332. Typ: ADCA
  • SLIESARENKO, Valeria** – TOMINA, Veronika – DUDARKO, Oksana – BAUMAN, Maja – LOBNIK, A. – MELNYK, Inna. Functionalization of polymeric membranes with phosphonic and thiol groups for water purification from heavy metal ions. In Applied Nanoscience, 2019, vol., no., p. (2018: 3.198 – IF, Q2 – JCR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 2190-5509. Typ: ADCA
  • STREČKOVÁ, Magdaléna – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – HOVANCOVÁ, Jana – HEČKOVÁ, Mária – GUBOOVÁ, Alexandra – GIRMAN, Vladimír – MÚDRA, Erika – DANKOVÁ, ZuzanaBEKÉNYIOVÁ, Alexandra – DUSZA, Ján. Novel electrocatalysts for hydrogen evolution based on carbon fibers modified by cobalt phosphides. In Applied Surface Science, 2020, vol. 507, p. 144927. ISSN 0169-4332. Typ: ADCA