Publications

Václavíková, Miroslava

Select year reporting publications:

Publications in 2024:
  • BODNAR YANKOVYCH, Halyna** – ABREU-JAUREGUÍ, Coset – FARRANDO-PEREZ, Judit – MELNYK, Inna – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – SILVESTRE-ALBERO, Joaquín**. Advanced Removal of Dyes with Tuning Carbon/TiO2 Composite Properties. In Nanomaterials-Basel, 2024, vol. 14, no. 3, art. no. 309. (2023: 0.798 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano14030309 (H2020- SYSTEM -787128 : Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: ADCA
  • BOIKO, Yulia – KYSHKAROVA, Viktoriia** – TOMINA, Veronika – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – MELNYK, Inna. Silica/Pectin hybrid material as efficient sorbent for Lead(II) ions removal from aqueous solutions. In ISOS-20. – Hiroshima, Japan, 2024, p. 2BO07. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov) Typ: GII
  • SEMESHKO, Olha – KYSHKAROVA, Viktoriia – DUTKOVÁ, Erika – TOMINA, Veronika – STOLIARCHUK, Natalyia – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – MELNYK, Inna**. Photoluminescence silica nanosensors: precision detection of pharmaceuticals through lanthanides and dyes integration. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. – Kyiv, Ukraine : ФОП Гузік О.М., 2024, p. 134. ISBN 978-617-95367-1-7. (VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics) Typ: AFG
  • TOMINA, Veronika – STOLIARCHUK, Natalyia – KYSHKAROVA, Viktoriia – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – SEMESHKO, Olha – MELNYK, Inna**. Spherical Silica-Based Adsorbents With Functionalized Surfaces For Industrial Water Treatment. In ISOS-20. – Hiroshima, Japan, 2024, p. 2CO14. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: GII