Publications

,

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
  • DANKOVÁ, Zuzana** – ČECHOVSKÁ, Katarína – BEKÉNYIOVÁ, Alexandra – KOLLOVÁ, Zuzana – FEDOROVÁ, Erika – BAČO, Pavel – NOVÁKOVÁ, Jarmila – ZACHER, Tomáš – KALAFUTOVÁ, Zuzana – KANDRÍKOVÁ, Valéria – FABINYOVÁ, Emilia – BRIANČIN, Jaroslav – FABIÁN, Martin. Laboratórny výskum prípravy produktov z dolomitovej suroviny vhodných do zmesi pre vsádzku na silikotermickú výrobu kovového horčíka. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.25-26. ISBN 978-80-8174-071-8. (APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD