Publications

Findoráková, Lenka

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
 • BALÁŽ, Peter – DUTKOVÁ, Erika** – BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – FINDORÁKOVÁ, Lenka – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KNIŽEK, K. – BALI HUDÁKOVÁ, Mária – DŽUNDA, Róbert – BUREŠ, Radovan – PUCHÝ, Viktor. The manipulation of natural mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: properties and thermoelectric potential. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2023, vol.25, p.31125-31136. (2022: 3.3 – IF, Q2 – JCR, 0.824 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1463-9076. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter** – DUTKOVÁ, Erika – BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – FINDORÁKOVÁ, Lenka – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KNÍŽEK, Karel – BALI HUDÁKOVÁ, Mária – PUCHÝ, Viktor – DŽUNDA, Róbert – BUREŠ, Radovan. Manipulation with mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: thermoanalytical and thermoelectric performance. In JTACC 2023 – 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 223. ISSN 978-963-454-915-4. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Typ: AFG
 • BALÁŽ, Peter** – DUTKOVÁ, Erika – BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – FINDORÁKOVÁ, Lenka – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KNÍŽEK, Karel – BALI HUDÁKOVÁ, Mária – DŽUNDA, Róbert – BUREŠ, Radovan – PUCHÝ, Viktor. Manipulation with natural mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: properties and thermoelectric potential. In 19th ECT : 19th European Conference on Thermoelectrics, ECT 2023, September 17-21, 2023, Prague, ČR. – Pardubice ČR : University of Pardubice, ČR, 2023, p.213. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: AFG
 • BALÁŽ, Peter** – BARAN BURCAK, Arda – AZDEMIR, Umut – MIKULA, Andrzej – NIERODA, Pawel – BALÁŽ, Matej – FINDORÁKOVÁ, Lenka – BUREŠ, Radovan – PUCHÝ, Viktor – ERDEMOGLU, Murat – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela – GUILMEAU, Emanuel. Mechanochemical synthesis of tetrahedrite Cu12Sb4S13 nanocomposites: challenge for thermoelectric performance. In 19th ECT : 19th European Conference on Thermoelectrics, ECT 2023, September 17-21, 2023, Prague, ČR. – Pardubice ČR : University of Pardubice, ČR, 2023, p.225. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.) Typ: AFG
 • FINDORÁKOVÁ, Lenka** – ŠESTINOVÁ, Oľga – ZUBRIK, Anton – HANČUĽÁK, Jozef. Study of global warning key parameters in Slovak urban soils via thermal analysis. In CEEC-TAC7. 7th. – SITECH Romania : Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, 2023, p. 285. ISBN 978-606-11-8461-3. (APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.. CEEC-TAC7 : Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry) Typ: AFG
 • FINDORÁKOVÁ, Lenka – ŠESTINOVÁ, Oľga** – HANČUĽÁK, Jozef. Rapid screening of urban soil potential toxic trace elements and organic matter, Košice city, Slovakia. In WMESS 2023. – Prague, Czech Republic : AIP Publishing, 2023, p.38. (APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.) Typ: GII
 • HANČUĽÁK, Jozef** – GALLOVÁ, Petra – ŠESTINOVÁ, Oľga – FINDORÁKOVÁ, Lenka. Porovnanie atmosférickej depozície vybraných prvkov z rôznych oblastí. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.43-44. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
 • HANČUĽÁK, Jozef** – GALLOVÁ, Petra – ŠESTINOVÁ, Oľga – FINDORÁKOVÁ, Lenka. Vplyv poklesu emisií hutníckeho priemyslu na vývoj vybraných zložiek atmosférickej depozície v oblasti Košíc. In Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXII.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 19 – 20. oktober 2023 : zborník – proceedings. Ed. Hredzák Slavomír ; rec.: Hredzák, S., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Čablík, V., Vašková, J.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2023, p.157-163. ISBN 978-80-89883-14-1. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.) Typ: AFD
 • HANČUĽÁK, Jozef – GALLOVÁ, Petra – ŠESTINOVÁ, Oľga** – FINDORÁKOVÁ, Lenka. The Influence of Metallurgical Industry Emissions on the Development of Selected Components of Atmospheric Deposition in the Košice Area (Slovakia). In WMESS 2023. – Prague, Czech Republic : AIP Publishing, 2023, p.4. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.) Typ: GII
 • HREDZÁK, Slavomír** – ŠESTINOVÁ, Oľga – FINDORÁKOVÁ, Lenka – MATIK, Marek – ZUBRIK, Anton – DOLINSKÁ, Silvia – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. Analýza historickej trosky z Kremnice. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.48-48. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
 • KUSIAK, N.V.** – MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika – YANKOVYCH, Halyna – KUSYAK, Andrii – FINDORÁKOVÁ, Lenka – MELNYK, Inna. Specific aspects of human immunoglobulin interactions with Fe3O4/≡Si(CH2)3NH2 nanocomposite surface. In Applied Nanoscience, 2023, vol., no., p. (2022: 0.485 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-023-02883-6 (Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: ADCA
 • ŠESTINOVÁ, Oľga – FINDORÁKOVÁ, Lenka – HANČUĽÁK, Jozef. Ekotoxický vplyv metalických prvkov na inhibíciu klíčenia semien a rastu koreňov S.Alba a L. Sativum v poľnohospodárskych pôdach. In Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXII.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 19 – 20. oktober 2023 : zborník – proceedings. Ed. Hredzák Slavomír ; rec.: Hredzák, S., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Čablík, V., Vašková, J.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2023, p.85-90. ISBN 978-80-89883-14-1. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing) Typ: AFD
 • ŠESTINOVÁ, Oľga** – FINDORÁKOVÁ, Lenka – HANČUĽÁK, Jozef. Utilization of contact tests for evaluation of agricultural soils. In WMESS 2023. – Prague, Czech Republic : AIP Publishing, 2023, p.37. (APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.) Typ: GII