Publications

Kiovský, Alexander

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
  • BALI HUDÁKOVÁ, Mária**KRÚPA, VíťazoslavLAZAROVÁ, EditaLABAŠ, MilanIVANIČOVÁ, LuciaKIOVSKÝ, Alexander, SAVGEOTE. ANALYTICAL SOLUTIONS OF EXPERIMENTAL RESULTS OF DRILLING WITH DIAMOND DRILL BITS. In WMESS 2023. – Prague, Czech Republic : AIP Publishing, 2023, p.122. (VEGA 2/0090/23 : Proces rozpojovania hornín s využitím vibračného signálu) Typ: GII