Konferencie

34. medzinárodná konferencia História, súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2024

Miesto konania: Hotel Repiská, Demänovská Dolina
Termín: 03.10.2024 – 04.10.2024
Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Hredzák PhD. (hredzak@saske.sk)

6. medzinárodná konferencia Biotechnológie a kovy 2024

Miesto konania: Košice
Termín: 03.10.2024 – 04.10.2024
Kontaktná osoba: Ing. Alena Luptáková PhD. (luptakal@saske.sk)

XXXIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“

Miesto konania: Hrádok pri Jelšave
Termín: 24.10.2024 – 25.10.2024
Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Hredzák PhD. (hredzak@saske.sk)

Workshop on Methods of Water Pollution Control

Miesto konania: Košice
Termín: 03.12.2024 – 04.12.2024
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Ivaničová PhD. (ivanic@saske.sk)