Konferencie

14. ročník medzinárodnej konferencie – Príprava keramických materiálov

Miesto konania: Herľany – Košice
Termín: 06.06.2023 – 08.06.2023
Kontaktná osoba: prof. RNDr. Jaroslav Briančin CSc. (briancin@saske.sk)

6. medzinárodná konferencia biotechnológie a kovy 2023

Miesto konania: Košice
Termín: 05.10.2023 – 06.10.2023
Kontaktná osoba: Ing. Alena Luptáková PhD. (luptakal@saske.sk)

XXXII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“

Miesto konania: Hrádok pri Jelšave
Termín: 22.10.2023 – 23.10.2023
Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Hredzák PhD. (hredzak@saske.sk)