Konferencie

6. medzinárodná konferencia biotechnológie a kovy 2021

Miesto konania: Košice, SR
Termín: 29.09.2021 – 30.09.2021
Kontaktná osoba: Ing. Alena Luptáková PhD. (luptakal@saske.sk)

31. medzinárodná konferencia Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2021

Miesto konania: Hotel Repiská – Demänovská Dolina
Termín: 03.10.2021 – 04.10.2021
Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Hredzák PhD. (hredzak@saske.sk)

Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou

Miesto konania: Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave, SR
Termín: 21.10.2021 – 22.10.2021
Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Hredzák PhD. (hredzak@saske.sk)

Waste Recycling 22

Miesto konania: Ostrava, ČR
Termín: 05.11.2021 – 06.11.2021
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Václavíková PhD. (vaclavik@saske.sk)