Publikácie

Publikácie za rok 2022

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** – HEGEDUS, Michal – GIRMAN, Vladimír – LISNICHUK, Maksym – DUTKOVÁ, Erika – KURIMSKÝ, Juraj – BRIANČIN, Jaroslav. Mechanochemical Synthesis of Nickel Mono- and Diselenide: Characterization and Electrical and Optical Properties. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, no. 17, p. 2952. (2021: 5.719 – IF, Q1 – JCR, 0.839 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12172952 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling) Typ: ADCA
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** – HEGEDUS, Michal – GIRMAN, Vladimír – LISNICHUK, Maksym – DUTKOVÁ, Erika – KURIMSKÝ, Juraj – BRIANČIN, Jaroslav. Mechanochemical synthesis of nickel selenides, characterization, electrical and optical properties. In 10th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : Book of abstracts. – Universita Degli Studi di Cagliari, Italy, 2022, p. 39. (INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) Typ: GII
 • BALÁŽ, Matej** – CASAS-LUNA, Mariano – AUGUSTINYAK, Adrián – TKÁČIKOVÁ, Ľudmila – SZMUC, Kamil – KOVÁČOVÁ, Mária – ČELKO, Ladislav – SHPOTYUK, Yaroslav. Hybrid Ag0/Ag2CO3–eggshell–plant nanocomposites for antimicrobial action prepared by bio‑mechanochemical synthesis. In Applied Nanoscience, 2022, vol. 12, no. 6, p. 1899-1916. (2021: 3.869 – IF, Q3 – JCR, 0.505 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-022-02417-6 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej** – TKÁČIKOVÁ, Ľudmila – STAHORSKÝ, Martin – CASAS-LUNA, Mariano – DUTKOVÁ, Erika – ČELKO, Ladislav – KOVÁČOVÁ, MáriaACHIMOVIČOVÁ, MarcelaBALÁŽ, Peter. Ternary and Quaternary Nanocrystalline Cu-Based Sulfides as Perspective Antibacterial Materials Mechanochemically Synthesized in a Scalable Fashion. In ACS Omega, 2022, vol. 7, no. 31, p. 27164-27171. (2021: 4.132 – IF, Q2 – JCR, 0.708 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2470-1343. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01657 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling) Typ: ADCA
 • BALÁŽOVÁ, Ľudmila** – ČIŽMÁROVÁ, Anna – BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – SALAYOVÁ, Aneta – BEDLOVIČOVÁ, Zdenka – TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Zelená syntéza strieborných nanočastíc a ich antibakteriálna aktivita = Green Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Antibacterial Activity. In Chemické Listy, 2022, roč. 116, č. 2, s. 135-140. (2021: 0.356 – IF, Q4 – JCR, 0.150 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 0009-2770. Dostupné na: https://doi.org/10.54779/chl20220135 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Typ: ADCA
 • BODNÁR, Gergő**KUPKA, Daniel. Electrochemical oxidation of industrial polutants in groundwater from landfil of chemical waste disposal site CHZJD Bratislava-Vrakuňa. In ŠIŠOLÁKOVÁ, Ivana. Spring electrochemical meeting : Book of abstracts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice March 17.-18.2022. – Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2022, p. 25-29. ISBN 978-80-574-0089-9. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA č. 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle) Typ: AFH
 • ČELKO, Ladislav – TKACHENKO, Serhii** – CASAS-LUNA, Mariano – DYČKOVÁ, Lucie – BEDNAŘIKOVÁ, Vendula – REMEŠOVÁ, Michaela – KOMAROV, Pavel – DEÁK, Andrea – BALÁŽ, Matej – CRAWFORD, Deborah E. – DIAZ-DE-LA-TORRE, Sebastian – BODOKI, Ede – CIHLÁŘ, Jaroslav. High-energy ball milling and spark plasma sintering of molybdenum – lanthanum oxide (Mo-La2O3) and molybdenum – lanthanum zirconate (Mo-La2Zr2O7) composite powders. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2022, vol. 102, art. no. 105717. (2021: 4.804 – IF, Q1 – JCR, 0.994 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0263-4368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2021.105717 Typ: ADCA
 • ČERVEŇÁKOVÁ, Petra**HANČUĽÁK, Jozef. Charakteristika prachových častíc v ovzduší. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. Eds. Heželová, M., Pikna, Ľ. – Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 19-23. ISBN 978-80-553-4101-9. (VEGA 2/0165/19 : Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód) Typ: AFD
 • DUTKOVÁ, Erika**BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – TATYKAYEV, Batukhan – KARAKIROVA, Yordanka – VELINOV, N. – KOSTOVA, Nina G. – BRIANČIN, JaroslavBALÁŽ, Peter. Properties of CuFeS2/TiO2 Nanocomposite Prepared by Mechanochemical Synthesis. In Materials, 2022, vol. 15 no.19, p. 6913. (2021: 3.748 – IF, Q1 – JCR, 0.604 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15196913 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • DUTKOVÁ, Erika**BALÁŽ, Matej – KOVÁČ, Jaroslav – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – GÁBOROVÁ, Katarína – KASHIMBETOVÁ, Adelia – ČELKO, Ladislav – SAYAGUÉS, Mária Jesús – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaFABIÁN, Martin – PUCHÝ, Viktor. Optoelectric and thermoelectric properties of mechanochemically synthesized famatinite Cu3SbS4 by high-energy milling. In 10th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : Book of abstracts, p. 88. (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. APVV 20-0437. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) Typ: GII
 • FINDORÁKOVÁ, Lenka**ŠESTINOVÁ, OľgaMATIK, MarekHANČUĽÁK, Jozef – BUREŠ, Radovan. Targeted screening of contaminants and physico-chemical behaviors in permanent grass vegetation soils and agricultural soils from Eastern Slovakia. In Journal of Soils and Sediments, 2022, vol. 22, p. 2448-2458. (2021: 3.536 – IF, Q2 – JCR, 0.826 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1439-0108. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11368-022-03250-8 (VEGA 2/0165/19 : Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód) Typ: ADCA
 • GÁBOROVÁ, KatarínaACHIMOVIČOVÁ, Marcela** – HEGEDUS, Michal – KAŇUCHOVÁ, Mária – GIRMAN, Vladimír – DUTKOVÁ, Erika. Advantageous Mechanochemical Synthesis of Copper(I) Selenide Semiconductor, Characterization, and Properties. In Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2021, vol. 16, no. 3, p. 433-442. (2020: 4.204 – IF, Q2 – JCR, 0.823 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents). ISSN 2095-0179. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11705-021-2066-6 (VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling) Typ: ADCA
 • HARNIČÁROVÁ, M.** – VALÍČEK, J. – KUŠNEROVÁ, M. – KOPAL, Ivan – LUPTÁK, Miloslav – MIKUŠ, R. – PAVELEK, Zdeněk – FABIÁN, MartinŠEPELÁK, Vladimír. Structural and Mechanical Changes of AlMgSi0.5 Alloy during Extrusion by ECAP Method. In Materials, 2022, vol. 15, p. 2020. (2021: 3.748 – IF, Q1 – JCR, 0.604 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15062020 (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Typ: ADCA
 • HEČKOVÁ, Mária – STREČKOVÁ, Magdaléna** – ORIŇAKOVÁ, Renáta – GUBOVÁ, M. – BALÁŽ, Matej – GIRMAN, Vladimír – MÚDRA, Erika – BERA, Cyril – BAŤKOVÁ, Marianna. Effect of heat treatment on the morphology of carbon fibers doped with Co2p nanoparticles. In Chemical Papers, 2022, vol. 76, no. 2, p. 855-867. (2021: 2.146 – IF, Q3 – JCR, 0.365 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-021-01897-0 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADDA
 • KHAN, Natalya Vladimirovna – BALÁŽ, Matej** – BURKITBAYEV, Mukash M. – TATYKAYEV, Batukhan – SHALABAYEV, Zhandos S. – NEMKAYEVA, Renata – JUMAGAZIYEVA, Ardak – NIYAZBAYEVA, Almagul – RAKHIMBEK, Islam – BELDEUBAYEV, Askhat – URAKAEV, Farit. DMSO- mediated solvothermal synthesis of S/AgX (X = Cl, Br) microstructures and study of their photocatalytic and biological activity. In Applied Surface Science, 2022, vol. 601, p. 154122. (2021: 7.392 – IF, Q1 – JCR, 1.147 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.154122 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • KORIBANICH, Ihor – MÚDRA, Erika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – SHEPA, Ivan – GIRMAN, Vladimír – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – PAVLINAK, D. – BALÁŽ, Matej – DUSZA, Ján. Ceramic nano/microfibers as filler for composites. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. – Košice : Technical University, 2022, p. 56. ISBN 978-80-553-4064-7. (VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ: AFH
 • KOVÁČOVÁ, Mária** – BEDNAŘIKOVÁ, Vendula – REMEŠOVÁ, Michaela – BUREŠ, Radovan – ČELKO, Ladislav – BALÁŽ, Matej. The effect of high-energy ball milling on the physico-chemical properties of Thymus serpyllum L. plant. In 10th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : Book of abstracts. – Universita Degli Studi di Cagliari, Italy, 2022, p. 104. (INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) Typ: GII
 • KUDLIČKOVÁ, Zuzana** – STAHORSKÝ, Martin – MICHALKOVÁ, Radka – VILKOVÁ, Mária – BALÁŽ, Matej**. Mechanochemical synthesis of indolyl chalcones with antiproliferative activity. In Green Chemistry Letters and Reviews, 2022, vol. 15, no. 2, p. 474-482. (2021: 6.016 – IF, Q2 – JCR, 0.796 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1751-8253. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17518253.2022.2089061 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • KUSIAK, N.V.** – MELNYK, Inna. Interactions of blood proteins with Fe3O4-based core-shell. In 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Książka Abstraktów, 11-16 wrzesnia 2022, Lublin, Polsko. Ed.: Stefaniak Wojciech. – Lublin, Polsko : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2022, p. 172. ISBN 978-83-60988-35-0. Typ: AFD
 • KUSYAK, Andrii** – DUBOK, Vitalii – MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika – CHORNYI, Volodymyr – BURIANOV, Olexander – PETRANOVSKA, Alla – GORBYK, Petro. In vitro study of the bioactivity of sol-gel glass 60S doped with Y. In NANO 2022 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Abstract book, 25-27 Aug 2022, Lviv, Ukraine. – Kyiv : LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2022, p. 180. ISBN 978-617-8092-32-0. Typ: AFG
 • KUSYAK, Nataliya** – KUSYAK, Andrii – PETRANOVSKA, Alla – MELNYK, Inna – GORBYK, Petro. Hg(II) ions adsorption study on DMSA-functionalized nanoscale magnetite. In Materials Today: Proceedings, 2022, vol. 62, no. 15, p. 7738-7744. (2021: 0.355 – SJR). ISSN 2214-7853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.04.367 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADMB
 • KYSHKAROVA, Viktoriia**MARCIN BEHUNOVÁ, DominikaVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Hybrid composite sorbents based on SiO2/PLGA for Fe(III) ions removal. In Applied Nanoscience, 2022, vol. 12, no. 4, p. 1201-1212. (2021: 3.869 – IF, Q3 – JCR, 0.505 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-021-01857-w (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
 • KYSHKAROVA, Viktoriia**MELNYK, Inna – TOPEL, Seda Demirel. Photocatalytic degradation of bodipy dye with a shungite based PVA hydrogel under UV-light irradiation. In Proceeding of Academic World International Conference : Antalya, Turkey, 7th – 8th April, 2022. Ed.: Dr. P. Suresh M.E, Ph.D. – Antalya, Turkey : Institute for Technology and Research (ITRESEARCH), April, 2022, p. 1-4. ISBN 978-93-90150-32-8. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFC
 • KYSHKAROVA, Viktoriia**MELNYK, Inna. Syntéza, charakterizácia a skúmanie sorpčnej kapacity hybridných materiálov na báze oxidu kremičitého. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. Eds. Heželová, M., Pikna, Ľ. – Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 75-80. ISBN 978-80-553-4101-9. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFD
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** – WZOREK, Zbigniew – NOWAK, Anna K. – MELNYK, Inna. Silica-based organo-inorganic hybrid materials with carboxyl groups for water purification. In YUCOMAT 2022 : Program and Book of abstract: «Twenty-third Annual Conference and Twelfth World Round Table Conference on Sintering XII WRTCS», Herceg Novi, Montenegro. August 29 – September 2, 2022. – Herceg Novi, Montenegro : © 2022 Materials Research Society of Serbia – MRS-Serbia, 2022, p. 119. ISBN 978-86-919111-7-1. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG
 • KYSHKAROVA, Viktoriia**MELNYK, Inna. Synthesis and Adsorption Potential of Organo-Inorganic Hybrids Based on the Polymers with Carboxyl Groups and Silica. In FIM 2022 : Abstract book: International conference, Functional Inorganic Materials 2022, 5-8 October, 2022, Vilnius, Lithuania. – Vilnius, Lithuania : Copyright © 2022 [Authors]. Published by Vilnius University Press, 2022, p. 41. ISBN 978-609-07-0777-7. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG
 • LAZAROVÁ, EditaBALI HUDÁKOVÁ, Mária**KRÚPA, VíťazoslavLABAŠ, MilanFERIANČÍKOVÁ, Katarína. Regime and rock identification in disintegration by drilling based on vibration signal differentiation. In International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 2022, vol. 149, art. no. 104984. (2021: 6.849 – IF, Q1 – JCR, 1.913 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1365-1609. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2021.104984 (VEGA 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA 2/0133/19 : The effect of the strain rate on the strength and deformation rock properties for the research of the rock disintegration) Typ: ADCA
 • MAKOTA, Oksana – MELNYK, Inna**. Facile synthesis of Fe3O4@SiO2@ZnO-based catalysts and their photocatalytic activity in methyl orange degradation. In 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Książka Abstraktów, 11-16 wrzesnia 2022, Lublin, Polsko. Ed.: Stefaniak Wojciech. – Lublin, Polsko : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2022, p. 605. ISBN 978-83-60988-35-0. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFD
 • MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika**VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. An Electrochemical Oxidation of Wastewaters through Graphene Oxide Coated Electrode. In IUPAC : Conference Proceedings – 9th International Conference on Green Chemistry 5-9 September 2022, Athens, Greece. – Athens, Greece : Association of Grek Chemists, 2022, p. 711-712. (FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: GII
 • MELNYK, Inna** – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – KATELNIKOVAS, Arthuras – KAREIVA, Aivaras – BEGANSKIENE, Aldona – DUDARKO, Oksana. Affordable phosphonic- and phenyl-functionalized silicate adsorbent for metal and dye cations uptake. In Journal of Porous Materials, 2022, vol. 29 no. 6, p. 1829-1838. (2021: 2.523 – IF, Q2 – JCR, 0.433 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1380-2224. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10934-022-01292-4 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna** – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – MURATOVA, Myroslava. Synthesis of novel magnetically-controlled materials for sorption purposes. In International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies Dedicated to the 100th Anniversary of "Georgian Technical University – GTU : Proceedings book, June 22-24, 2022, Tbilisi, Georgia. Eds.: Shishinashvili, M., Chubinidze, G.,. – Tbilisi, Georgia : IKSAD Global Publishing House, 2022, p. 1093-1099. ISBN 978-625-8323-63-4. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFC
 • MELNYK, Inna** – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – SEISENBAEVA, Gulaim – KESSLER, Vadim. The superiority of the sol-gel method for the creation of adsorption materials with controlled surface design. In 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Książka Abstraktów, 11-16 wrzesnia 2022, Lublin, Polsko. Ed.: Stefaniak Wojciech. – Lublin, Polsko : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2022, p. 494. ISBN 978-83-60988-35-0. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Typ: AFD
 • MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Benefits of bifunctional layers on the silica surface for applying in adsorption. In ICASS : The 5th International Conference on Applied Surface Science, 25-28 April 2022, Palma, Mallorca, Spain. – Palma, Mallorca, Spain, 2022, p. 1.89. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Typ: GII
 • MELNYK, Inna** – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – SEISENBAEVA, Gulaim – KESSLER, Vadim. Eco-friendly functionalization of SiO2, Fe3O4 particles, and Al2O3 membranes to create composites for water purification. In Seventh International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials : 19 -22 October 2022, Genoa, Italy. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Typ: GII
 • MIRKOVIČ, Marija – MILANOVIČ, Zorana – PERIČ, Marko – VRAJNEŠ-DURIČ, Sanja – OGNJANOVIČ, Miloš – ANTIČ, Bratislav – KURAICA, Milorad – KRSTIČ, Ivan – KUBOVČÍKOVÁ, Martina – ANTAL, Iryna – SOBOTOVÁ, Radka – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta – JURÍKOVÁ, Alena – FABIÁN, Martin – KONERACKÁ, Martina. Design and preparation of proline, tryptophan and poly-L-lysine functionalized magnetic nanoparticles and their radiolabeling with 131I and 177Lu for potential theranostic use. In International Journal of Pharmaceutics, 2022, vol. 628, art. no. 122288. (2021: 6.510 – IF, Q1 – JCR, 1.000 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0378-5173. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2022.122288 Typ: ADCA
 • MURATOVA, Myroslava** – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – MELNYK, Inna. Magnetically-controlled composites with amino-/mercapto- polysilsesquioxane coating. In Chemistry, Physics and Technology of Surface : Proceedings of Ukrainian Conference with International Participation and Workshop Microwaves and nanoparticles for real-time detection of human pathogens, 19-20 October, Kyiv. – Kyiv : ФОП Гузік О.М., 2022, p. 121. ISBN 978-617-95263-0-5. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFC
 • NOVOTNÁ, Michaela – LITECKÁ, Miroslava – ŠPAKOVÁ RASCHMANOVÁ, Jana – MARTINKOVÁ, Miroslava – BAGO PILÁTOVÁ, Martina – KUCHÁR, Juraj – JÁGER, Dávid. Synthesis and in vitro antiproliferative profile of novel isomeric aza-analogues of natural jaspine B. In Tetrahedron, 2022, vol. 103, art. no. 132570. (2021: 2.388 – IF, Q2 – JCR, 0.507 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0040-4020. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tet.2021.132570 Typ: ADCA
 • PASICHNYK, Mariia** – GAALOVÁ, Jana – MINÁRIK, Peter – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Development of polyester filters with polymer nanocomposite active layer for effective dye filtration. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, no. 1, art. no. 973. (2021: 4.996 – IF, Q2 – JCR, 1.005 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-04829-4 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
 • PIETRAS-OŽGA, Dorota – PIATKOWSKA-SAWCZUK, Katarzyna – DURO, Gabriela – PAWLAK, Bernard – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – MELNYK, Inna – GIANNAKOUDAKIS, Dimitrios A. – BARCZAK, Mariusz. Sol-gel–derived silica xerogels: Synthesis, properties, and their applicability for removal of hazardous pollutants. In Advanced Materials for Sustainable Environmental Remediation. – Amsterdam, Netherlands : Elsevier, 2022, p. 261-276. ISBN 978-0-323-90485-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90485-8.00008-4 Typ: ABC
 • PORODKO, OlenaFABIÁN, Martin** – KOLEV, Hristo – LISNICHUK, Maksym – ZUKALOVÁ, Markéta – VINARČÍKOVÁ, Monika – GIRMAN, Vladimír – DA SILVA, Klebson LucenildoŠEPELÁK, Vladimír. A novel high entropy spinel-type aluminate MAl2O4 (M = Zn, Mg, Cu, Co) and its lithiated oxyfluoride and oxychloride derivatives prepared by one-step mechanosynthesis. In Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2022, vol. 236, no. 6-8, p. 713-726. (2021: 4.315 – IF, Q2 – JCR, 0.472 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0942-9352. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/zpch-2021-3106 (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy) Typ: ADCA
 • PORODKO, Olena**FABIÁN, Martin. Syntéza a charakterizácia nových vysoko-entropických oxidov so štruktúrou spinelov pripravených mechanochemickou syntézou. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. – Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 129-133. ISBN 978-80-553-4101-9. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Typ: AFG
 • PORODKO, Olena**FABIÁN, Martin. High entropy spinel MAl2O4 oxides prepared via one step mechanosynthesis. In 10th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : Book of abstracts. – Universita Degli Studi di Cagliari, Italy, 2022, p. 1. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy. INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) Typ: GII
 • PORODKO, Olena**FABIÁN, Martin – KOLEV, Hristo – LISCHNICHUK, Maksym – ŽUKALOVÁ, Markéta – GIRMAN, V. – DA SILVA, Klebson LucenildoŠEPELÁK, Vladimír. Synthesis and characterization of high entropy spinel-based oxides prepared by ball milling. In Research infrastructure in support of science, technology and culture : Scientific conference, Plovdiv, September 12-14, 2022. – Plovdiv : INFRAMAT coordinator: Institute of Physical Chemistry, Bulgarian Academy of Science, 2022, p. 38. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy) Typ: GII
 • RUČOVÁ, Dajana – DORDEVIC, Tamara – BALÁŽ, Matej – WEIDINGER, Marieluise – LANG, Ingeborg – GAJDOŠ, Andrej – GOGA, Michal**. Investigation of Calcium Forms in Lichens from Travertine Sites. In Plants, 2022, vol. 11., art. no. 620. (2021: 4.658 – IF, Q1 – JCR, 0.765 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17518253.2022.2089061 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADMA
 • SHALABAYEV, Zhandos S.** – BALÁŽ, Matej – KHAN, Yelemira – NURLAN, Yelemira – AUGUSTYNIAK, Adrian – DANEU, Nina – TATYKAYEV, Batukhan – DUTKOVÁ, Erika – BURASHEV, Gairat – CASAS-LUNA, Mariano – DŽUNDA, Róbert – BUREŠ, Radovan – ČELKO, Ladislav – ILIN, Alexandr – BURKITBAYEV, Mukash M. Sustainable Synthesis of Cadmium Sulfide, with Applicability in Photocatalysis, Hydrogen Production, and as an Antibacterial Agent, Using Two Mechanochemical Protocols. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, art. no. 1250. (2021: 5.719 – IF, Q1 – JCR, 0.839 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12081250 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • SHOPSKA, Maya** – CABALLERO, Alfonso – PLATERO, Francisco – TODOROVA, Silviya – TANCHEV, Krassimir – FABIÁN, Martin – ALEKSIEVA, Katerina – KOLEV, Hristo – KADINOV, Georgi. Research on properties and catalytic behaviour in CO hydrogenation at atmospheric and high pressure of bimetallic systems (10%Co+0.5%Pd)/TiO2 (Al2O3). In Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis : Chemistry, 2022, vol. 135, p. 589-618. (2021: 1.843 – IF, Q4 – JCR, 0.335 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1878-5204. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11144-022-02194-x (APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom) Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh** – INGRAM, Adam – BOUSSARD-PLEDEL, Catherine – BUREAU, B. – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Peter – MAHLOVANYI, Bohdan – SHPOTYUK, Yaroslav. The Art of Positronics in Contemporary Nanomaterials Science : A Case Study of Sub-Nanometer Scaled Glassy Arsenoselenides. In Materials, 2022, vol. 15, art. no. 302. (2021: 3.748 – IF, Q1 – JCR, 0.604 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15010302 Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh** – INGRAM, Adam – FILIPECKI, Jacek – SHPOTYUK, Yaroslav – CEBULSKI, J. – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Peter. Volumetric Nanostructurization in Glassy Arsenoselenides Driven by High-Energy Mechanical Dry- an Wet-Milling. In Macromolecular Symposia, 2022, vol. 405, p. 2100253. (2021: 0.247 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1022-1360. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/masy.202100253 (VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh** – INGRAM, Adam – SHPOTYUK, Yaroslav – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Peter. Nanomilling-driven volumetric changes in multiparticulate As4S4-bearing nanocomposites recognized with a help of annihilating positrons. In Applied Nanoscience, 2022, vol., no., p. (2021: 3.869 – IF, Q3 – JCR, 0.505 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-022-02654-9 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADCA
 • SKURIKHINA, Olha** – GOMBOTZ, Maria – SENNA, M. – FABIÁN, MartinBALÁŽ, Matej – DA SILVA, Klebson Lucenildo – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela – WILKENING, Martin – GADERMAIER, Bernhard. Ionic transport in K2Ti6O13. In Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2022, vol. 236, no. 6-8, p. 1077-1088. (2021: 4.315 – IF, Q2 – JCR, 0.472 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0942-9352. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/zpch-2021-3166 (VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling. APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Typ: ADCA
 • STAHORSKÝ, Martin**LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaDUTKOVÁ, Erika – KELLO, Martin – MAHLOVANYI, Bohdan – SHPOTYUK, Yaroslav – DANEU, Nina – TRAJIC, Jelena – BALÁŽ, Matej. Mechanochemical Preparation, Characterization and Biological Activity of Stable CuS Nanosuspension Capped by Bovine Serum Albumin. In Frontiers in Chemistry, 2022, vol. 10, art. no. 836795. (2021: 5.545 – IF, Q2 – JCR, 0.940 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2296-2646. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fchem.2022.836795 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. ITMS2014+ 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne) Typ: ADCA
 • STAHORSKÝ, Martin**BALÁŽ, Matej. MECHANOCHEMICKÁ PRÍPRAVA STABILNEJ NANOSUSPENZIE CUS NANOČASTÍC V ROZTOKU KAZEÍNU ZA VYUŽITIA TAGUCHIHO METÓDY. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. Eds. Heželová, M., Pikna, Ľ. – Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 134-139. ISBN 978-80-553-4101-9. (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: AFD
 • STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – BISWAJIT, Mishra – TRIPATHI, Bijay P. – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – DUDARKO, Oksana – MELNYK, Inna**. Direct synthesis of efficient silica-based adsorbents carrying EDTA groups for the separation of Cu(II) and Ni(II) ions. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2022, vol. 650, p. 129538. (2021: 5.518 – IF, Q2 – JCR, 0.758 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129538 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Typ: ADCA
 • STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – POLISHCHUK, Lilya** – TERTYCH, Anatoliy – MELNYK, Inna. Sorbents containing quaternary nitrogen atoms in concentration and determination of anions. In Chemistry, Physics and Technology of Surface : Proceedings of Ukrainian Conference with International Participation and Workshop Microwaves and nanoparticles for real-time detection of human pathogens, 19-20 October, Kyiv. – Kyiv : ФОП Гузік О.М., 2022, p. 143. ISBN 978-617-95263-0-5. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFC
 • STREČKOVÁ, Magdaléna** – PETRUŠ, Ondrej – GUBOOVÁ, A. – ORIŇÁKOVÁ, R. – GIRMAN, Vladimír – BERA, Cyril – BAŤKOVÁ, Marianna – BALÁŽ, Matej – SHEPA, Jana – DUSZA, Ján. Nanoarchitectonics of binary transition metal phosphides embedded in carbon fibers as a bifunctional electrocatalysts for electrolytic water splitting. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 923, art. no. 166472. (2021: 6.371 – IF, Q1 – JCR, 1.027 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.166472 Typ: ADCA
 • TÓTHOVÁ, Erika – DUVEL, Andre – WITTE, Ralf – BRAND, Richard A – KRUK, R. – SENNA, M. – DA SILVA, Klebson Lucenildo – MENZEL, Dirk – GIRMAN, Vladimír – HEGEDUS, Michal – BALÁŽ, Matej – MAKRESKI, P. – KUBUKI, Shiro – KAŇUCHOVÁ, Mária – VALÍČEK, J. – HAHN, Horst – ŠEPELÁK, Vladimír**. A Unique Mechanochemical Redox Reaction Yielding Nanostructured Double Perovskite Sr2FeMoO6 With an Extraordinarily High Degree of Anti-Site Disorder. In Frontiers in Chemistry, 2022, vol. 10, art. no. 846910. (2021: 5.545 – IF, Q2 – JCR, 0.940 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2296-2646. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fchem.2022.846910 (VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy. APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • TRAJIČ, J.** – CURCIC, M. – CASAS-LUNA, Mariano – ROMCEVIC, M. – REMEŠOVÁ, Michaela – BALÁŽ, Matej – ČELKO, Ladislav – DVOREK, Karel – ROMCEVIC, N. Vibrational properties of the mechanochemically synthesized Cu2SnS3: Raman study. In Journal of Raman Spectroscopy, 2022, vol. 53, no. 5, p. 977-987. (2021: 2.727 – IF, Q2 – JCR, 0.528 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0377-0486. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jrs.6318 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • VALOVIČOVÁ, Věra – DOLINSKÁ, Silvia** – VACULÍKOVÁ, Lenka – PLEVOVÁ, E. – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid – DANKOVÁ, Zuzana. Characterization of fine-grained montmorillonite fractions for preparing polymer-clay nanocomposites. In Geovestník : príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2008, roč. 40, č. 3-4, s. ISSN 0369-2086. Mineralia Slovaca, 2022, vol. 54 no.1, p. 17-28. (2008 – GeoRef). ISSN 0369-2086. Dostupné na: https://doi.org/10.56623/ms.2022.54.1.2 Typ: ADNB
 • YANKOVYCH, Halyna**MELNYK, InnaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Photocatalytic Removal of Halogenated Organic Substances and Industrial Dyes by Activated Carbon Composites. In FIM 2022 : Abstract book: International conference, Functional Inorganic Materials 2022, 5-8 October, 2022, Vilnius, Lithuania. – Vilnius, Lithuania : Copyright © 2022 [Authors]. Published by Vilnius University Press, 2022, p. 40. ISBN 978-609-07-0777-7. (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG
 • YANKOVYCH, Halyna. COMPOSITE MATERIALS FOR ELIMINATION OF INDUSTRIAL CONTAMINANTS FROM ENVIRONMENT. Školiteľ: Václavíková Miroslava. Ustav Geotechniky Slovenskej akademie vied, Technicka univerzita v Kosiciach, Fakulta materialov, metalurgie a recyklacie, Košice, 7 June 2022. 115 p. (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: DAI
 • ZUBRIK, Anton**MATIK, MarekMAČINGOVÁ, Eva – DANKOVÁ, Zuzana – JÁGER, DávidBRIANČIN, Jaroslav – MACHALA, Libor – PECHOUŠEK, Jiří – HREDZÁK, Slavomír. The use of microwave irradiation for preparation and fast-acting regeneration of magnetic biochars. In Chemical Engineering and Processing, 2022, vol. 178, p. 109016. (2021: 4.264 – IF, Q2 – JCR, 0.766 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0255-2701. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cep.2022.109016 (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA