Publikácie

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • LAZAROVÁ, EditaKRUĽÁKOVÁ, MáriaLABAŠ, MilanIVANIČOVÁ, LuciaFERIANČÍKOVÁ, Katarína. Vibration signal for identification of concrete drilling process and drill bit wear. In Engineering Failure Analysis, 2020, vol.108, 104302. ISSN 1350-6307.(VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA 2/0133/19 : The effect of the strain rate on the strength and deformation rock properties for the research of the rock disintegration). Typ: ADCA
  • MELNYK, Inna – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – BESPALKO, Oleksandr – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Functionalization of the magnetite nanoparticles with polysilsesquioxane-bearing N- and S-complexing groups to create solid-phase adsorbents. In Applied Nanoscience, dOI: 10.1007/s13204-019-01087-1. ISSN 2190-5509.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: ADCA
  • SLIESARENKO, Valeria – TOMINA, Veronika – DUDARKO, Oksana – BAUMAN, Maja – LOBNIK, A. – MELNYK, Inna. Functionalization of polymeric membranes with phosphonic and thiol groups for water purification from heavy metal ions. In Applied Nanoscience, 2019, vol., no., p. (2018: 3.198 – IF, Q2 – JCR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 2190-5509. Typ: ADCA