Publikácie

Publikácie za rok 2021

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • BRÁZOVÁ, Tímea** – ŠALAMÚN, Peter – MIKLISOVÁ, Dana – ŠESTINOVÁ, OľgaFINDORÁKOVÁ, Lenka – HANZELOVÁ, Vladimíra – OROS, Mikuláš. Transfer of Heavy Metals Through Three Components: Sediments, Plants and Fish in the Area with Previous Mining Activity. In Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2021, vol. 106, no. 3, p. 485-492. ISSN 0007-4861. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00128-021-03114-w (APVV-18-0467 : PCBMONITOR – Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov) Typ: ADCA
  • DUTKOVÁ, Erika** – SAYAGUÉS, Mária Jesús – FABIÁN, MartinBALÁŽ, MatejACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Mechanochemically synthesized ternary chalcogenide Cu3SbS4 powders in a laboratory and an industrial mill. In Materials Letters, 2021, vol.291, p.129566. ISSN 0167-577X. (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Typ: ADCA
  • DUTKOVÁ, Erika**LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – SHPOTYUK, Oleh – JAKUBÍKOVÁ, Jana – CHOLUJOVÁ, Dana – ŠIŠKOVÁ, Viera – DANEU, Nina – BALÁŽ, Matej – KOVÁČ, Jaroslav – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – BRIANČIN, Jaroslav – DEMCHENKO, Pavlo. SDS-Stabilized CuInSe2/ZnS Multinanocomposites Prepared by Mechanochemical Synthesis for Advanced Biomedical Application. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, no.1, p.69. ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano11010069 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Typ: ADCA
  • FABIÁN, Martin** – MENZEL, Dirk – YERMAKOV, A.Ye. – KOLEV, Hristo – KAŇUCHOVÁ, Mária – SHI, J. – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – KOSTOVA, Nina G. – DA SILVA, K. L. – SENNA, M. – HARNIČÁROVÁ, M. – VALÍČEK, J. – HAHN, Horst – ŠEPELÁK, Vladimír. Nanostructure and magnetic anomaly of mechanosynthesized Ce1-xYxO2-δ (x ≤ 0.3) solid solutions. In Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2021, vol.148, p. 109673. ISSN 0022-3697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109673 (VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy) Typ: ADCA
  • LÄNGAUER, David** – ČABLÍK, Vladimír – HREDZÁK, SlavomírZUBRIK, AntonMATIK, Marek – DANKOVÁ, Zuzana. Preparation of Synthetic Zeolites from Coal Fly Ash by Hydrothermal Synthesis. In Materials, 2021, vol. 14., no. 5, article number 1267. ISSN 1996-1944. Typ: ADCA
  • PASICHNYK, Maria – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Fabrication of polystyrene-acrylic/ZnO nanocomposite films for effective removal of methylene blue dye from water. In Journal of Polymer Research, 2021, vol. 28., no.2, p.56. ISSN 1022-9760. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10965-021-02418-z (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA
  • TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – KATELNIKOVAS, Arthuras – MISEVICIUS, Martynas – KAŇUCHOVÁ, Mária – KAREIVA, Aivaras – BEGANSKIENĖ, Aldona – MELNYK, Inna**. Preparation and luminescence properties of europium(III)-loaded aminosilica spherical particle. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021, vol. 608, p.125552. ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125552 (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA