Publikácie

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BALÁŽ, Peter – GUILMEAU, Emanuel – DANEU, Nina – DOBROZHAN, Oleksandr – BALÁŽ, Matej – HEGEDUS, Michal – BARBIER, Tristan – ACHIMOVIČOVÁ, MarcelaBRIANČIN, Jaroslav. Tetrahedrites synthesized via scalable mechanochemical process and spark plasma sintering. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, p. 1922-1930. ISSN 0955-2219.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter – GUILMEAU, Emanuel – DOBROZHAN, Oleksandr – BALÁŽ, Matej – HEGEDUS, Michal – BARBIER, Tristan – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela – KAŇUCHOVÁ, Mária – BRIANČIN, Jaroslav. Tetrahedrites synthesized via scalable mechanochemical process and spark plasma sintering. Baláž, P., Guilmeau, E., Daneu, N., Dobrozhan, O., Baláž, M., Hegedus, M., Barbier, T., Achimovičova, M., Kaňuchová, M., Briančin, J.,. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, p. 1922-1930. ISSN 0955-2219.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • ELIYAS, Alexander** – DIMITROV, L. – STOYANOVA-ELIYAS, E. – FABIÁN, Martin. Synthesis and properties of binary V2O3 + TiO2 photocatalytic materials for wastewater and air decontamination. In Journal of Environmental Protection and Ecology, 2019, vol. 20, p. 265-275. (2018: 0.634 – IF, Q4 – JCR, 0.250 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1311-5065. Typ: ADCA
 • FERIANČÍKOVÁ, Katarína**LAZAROVÁ, EditaKRUĽÁKOVÁ, MáriaIVANIČOVÁ, Lucia – LEŠŠO, Igor. Geometry Interpretation of Differentiability of Rock Types in Hilbert´s Space. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2019, rocznik 44, no. 2, p. 49-54. (2018: 0.222 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1640-4920.(VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA č. 2/0160/15 : Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu). Typ: ADMB
 • KYSHKAROVA, Viktoriia**VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. ONE-STEP PREPARATION OF SiO2/PLGA HYBRID MATERIALAND STUDYITS STRUCTURE. In XII Ukrainian scientific conference for students and young scientists with international participation “CURRENT CHEMICAL PROBLEMS” : Book of abstract, March 25–27, 2020 Vinnytsia, Ukrajine. – Vinnytsia, Ukrajine : LLC "WORKS"., 2020, p. 212. ISBN 2708-0536.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. NanoMed 2018 / SMS 2018 / EGF 2018 : Joint international conference). Typ: AFG
 • KYSHKAROVA, ViktoriiaMELNYK, Inna. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SILICA/PLGA COMPOSITE MATERIALS. In XXIth Scientific Youth Conference “Problems and achievements of modern chemistry” : Conference Dedicated to the 90th anniversary of academician A.V. Bogatsky and 110th anniversary of academician N.S. Poluektov May 7th– May 8th 2020, Odessa, Ukraine. – Odessa, Ukraine : "April", 2020, p. 33. ISBN 978-617-7829-45-3.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: AFG
 • KYSHKAROVA, ViktoriiaMELNYK, InnaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. FEATURES OF SYNTHESIS AND STRUCTURE OF SILICA/POLYMER COMPOSITES. In Book of abstracts MODERN CHEMISTRY PROBLEMS : 21th International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists, Kyiv, Ukraine 20-22 May, 2020. – Kyiv, Ukraine, 2020, p. 92.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: GII
 • LAZAROVÁ, EditaKRUĽÁKOVÁ, MáriaLABAŠ, MilanIVANIČOVÁ, LuciaFERIANČÍKOVÁ, Katarína. Vibration signal for identification of concrete drilling process and drill bit wear. In Engineering Failure Analysis, 2020, vol.108, 104302. ISSN 1350-6307.(VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA 2/0133/19 : The effect of the strain rate on the strength and deformation rock properties for the research of the rock disintegration). Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – BESPALKO, Oleksandr – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Functionalization of the magnetite nanoparticles with polysilsesquioxane-bearing N- and S-complexing groups to create solid-phase adsorbents. In Applied Nanoscience, dOI: 10.1007/s13204-019-01087-1. ISSN 2190-5509.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: ADCA
 • ORIŇÁKOVÁ, Renáta – GOREJOVÁ, Radka – ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana – ORIŇÁK, Andrej – SHEPA, Ivan – HOVANCOVÁ, Jana – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – KIRÁLY, Nikolas – KAŇUCHOVÁ, Mária – BALÁŽ, Matej – STREČKOVÁ, Magdaléna – KUPKOVÁ, Miriam – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KALAVSKÝ, František – ORINÁK, Andrej. Influence of albumin interaction on corrosion resistance of sintered iron biomaterials with polyethyleneimine coating. In Applied Surface Science, 2020, vol. 509, p. 145379. ISSN 0169-4332. Typ: ADCA
 • SLIESARENKO, Valeria** – TOMINA, Veronika – DUDARKO, Oksana – BAUMAN, Maja – LOBNIK, A. – MELNYK, Inna. Functionalization of polymeric membranes with phosphonic and thiol groups for water purification from heavy metal ions. In Applied Nanoscience, 2020, vol. 10, no. 2, p. 337-346. ISSN 2190-5509. Typ: ADCA
 • STREČKOVÁ, Magdaléna – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – HOVANCOVÁ, Jana – HEČKOVÁ, Mária – GUBOOVÁ, Alexandra – GIRMAN, Vladimír – MÚDRA, Erika – DANKOVÁ, ZuzanaBEKÉNYIOVÁ, Alexandra – DUSZA, Ján. Novel electrocatalysts for hydrogen evolution based on carbon fibers modified by cobalt phosphides. In Applied Surface Science, 2020, vol. 507, p. 144927. ISSN 0169-4332. Typ: ADCA