Publikácie

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela**TÓTHOVÁ, Erika – DANEU, Nina – DUTKOVÁ, ErikaZUBRIK, AntonFABIÁN, Martin. Simple preparation and properties of surface-modified mechanochemically synthesised copper sulphide semiconductor. In Materials Science and Technology, 2020, vol. 36, no. 12, p. 1257-1262. (2019: 1.835 – IF, Q2 – JCR, 0.723 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0267-0836.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. APVV-15-0438 : Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela**BALÁŽ, Matej – GIRMAN, Vladimír – KURIMSKÝ, Juraj – BRIANČIN, JaroslavDUTKOVÁ, ErikaGÁBOROVÁ, Katarína. Comparative Study of Nanostructured CuSe Semiconductor Synthesized in a Planetary and Vibratory Mill. In Nanomaterials-Basel, 2020, vol.10, no. 11, p.2038, 1-13. (2019: 4.324 – IF, Q2 – JCR, 0.858 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. APVV-15-0438 : Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu. VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej – BEDLOVIČOVÁ, Zdenka – KOVÁČOVÁ, Mária – SALAYOVÁ, Aneta – BALÁŽOVÁ, Ľudmila. Green and Bio-Mechanochemical Approach to Silver Nanoparticles Synthesis, Characterization and Antibacterial Potential. In Nanostructures for Antimicrobial and Antibiofilm Applications. – Springer Natura Switzerland, 2020, p. 145-183. ISBN 978-3-030-40336-2.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ABC
 • BALÁŽ, Matej**TEŠINSKÝ, Matej – MARQUARDT, Julien – ŠKROBIAN, Milan – DANEU, Nina – RAJŇÁK, Michal – BALÁŽ, Peter. Synthesis of copper nanoparticles from refractory sulfides using a semi-industrial mechanochemical approach. In Advanced Powder Technology, 2020, vol. 31, no.2, p. 782-791. (2019: 4.217 – IF, Q1 – JCR, 0.802 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0921-8831.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej** – RAJŇÁK, Michal – SHALABAYEV, Zhandos S. – ZUBRIK, Anton. Detection of iron wear in mechanochemistry using magnetometry. In Acta Physica Polonica A, 2020, vol. 137, no. 5, p. 684-686. (2019: 0.579 – IF, Q4 – JCR, 0.214 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej**ACHIMOVIČOVÁ, MarcelaBALÁŽ, PeterDUTKOVÁ, ErikaFABIÁN, MartinKOVÁČOVÁ, MáriaLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaTÓTHOVÁ, Erika. Mechanochemistry as a versatile and scalable tool for nanomaterials synthesis: Recent achievements in Košice, Slovakia. In Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 2020, vol. 24, p. 7-13. (2019: 4.217 – IF, Q1 – JCR, 0.802 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0921-8831.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej – GOGA, Michal – HEGEDUS, Michal – DANEU, Nina – KOVÁČOVÁ, Mária – TKÁČIKOVÁ, Ľudmila – BALÁŽOVÁ, Ľudmila – BAČKOR, Martin. Biomechanochemical Solid-State Synthesis of Silver Nanoparticles with Antibacterial Activity Using Lichens. In ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, vol. 8, no.37, p. 13945-13955. (2019: 7.632 – IF, Q1 – JCR, 1.766 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2168-0485.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽOVÁ, Ľudmila** – BALÁŽ, Matej – BABULA, P. Zinc Oxide Nanoparticles Damage Tobacco BY-2 Cells by Oxidative Stress Followed by Processes of Autophagy and Programmed Cell Death. In Nanomaterials-Basel, 2020, vol. 10, no.6, art.ID 1066. (2019: 4.324 – IF, Q2 – JCR, 0.858 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, PeterDUTKOVÁ, Erika** – LEVINSKÝ, P. – DANEU, Nina – KUBÍČKOVÁ, L. – KNIŽEK, K. – BALÁŽ, Matej – NAVRÁTIL, Jiří – KAŠPAROVÁ, Jana – KSENOFONTOV, Vadim – MÖLLER, Angela – HEJTMANEK, J. Enhanced thermoelectric performance of chalcopyrite nanocomposite via co-milling of synthetic and natural minerals. In Materials Letters, 2020, vol. 275, art. no 128107. (2019: 3.204 – IF, Q2 – JCR, 0.753 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0167-577X.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter – GUILMEAU, Emanuel** – DANEU, Nina – DOBROZHAN, Oleksandr – BALÁŽ, Matej – HEGEDUS, Michal – BARBIER, Tristan – ACHIMOVIČOVÁ, MarcelaBRIANČIN, Jaroslav. Tetrahedrites synthesized via scalable mechanochemical process and spark plasma sintering. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, p. 1922-1930. (2019: 4.495 – IF, Q1 – JCR, 1.164 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0955-2219.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter**BALÁŽ, MatejDUTKOVÁ, Erika – HEGEDUS, Michal – RAJŇÁK, Michal – HEJTMANEK, J. – NAVRÁTIL, Jiří – ACHIMOVIČOVÁ, MarcelaBRIANČIN, Jaroslav. Magnetization as an Effective Tool for Kinetic Evaluation in Mechanochemical Synthesis of Chalcopyrite CuFeS2. In Acta Physica Polonica A, 2020, vol. 137, no. 5, p. 647-649. (2019: 0.579 – IF, Q4 – JCR, 0.214 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism. APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • BEKÉNYIOVÁ, Alexandra** – DANKOVÁ, Zuzana – HEGEDUS, Michal – MITRÓOVÁ, Zuzana – DOLINSKÁ, SilviaZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. Column sorption of toxic ions in various quartz sand – packed columns. In Arhiv za Techničke nauke : Archives for Technical Sciences, 2020, vol. 22, no. 1, p. 43-50. ISSN 1840-4855.(VEGA 2/0029/19 : Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom. VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike). Typ: ADMB
 • BODNÁR, GergőKUPKA, Daniel. Identifikácia polárných kontamiantov v podzemnej vode z lokality skáldy CHZJD Vrakuňa – Bratislava metódou HPLC-MS. In METALURGIA JUNIOR 2020 : zborník príspevkov, 25.5.2020 Košice. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. – Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2020, p. 22-24. ISBN 978-80-553-3560-5.(VEGA č. 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle). Typ: AFD
 • BOYCHEVA, Silviya – ZGUREVA, Denitza** – MARINOV, Ivan – MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika – TRENDAFILOVA, Ivalina – POPOVA, M. – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Studies on the Potential of Nonmodified and Metal Oxide-Modified Coal Fly Ash Zeolites For Adsorption of Heavy Metals and Catalytic Degradation of Organics for WasteWater Recovery. In Processes, 2020, vol. 8, special iss. 778, p. 19. (2019: 2.753 – IF, Q2 – JCR, 0.403 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2227-9717. Typ: ADCA
 • DOBROZHAN, Oleksandr** – BALÁŽ, Matej – VOROBIOV, Serhii – BALÁŽ, Peter – OPANASYUK, Anatoliy. Morphological, structural, optical properties and chemical composition of flexible Cu2ZnSnS4 thin films obtained by ink-jet printing of polyol-mediated nanocrystals. In Journal of Alloys and Compounds, 2020, vol. 842, art. no. 155883. (2019: 4.650 – IF, Q1 – JCR, 1.055 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388.(VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • DOBROZHAN, Oleksandr** – VOROBIOV, Serhii – KURBATOV, Denys – BALÁŽ, Matej – KOLESNYK, Maksym – DIACHENKO, Oleksii – KOMANICKÝ, Vladimír – OPANASYUK, Anatoliy. Structural properties and chemical composition of ZnO films deposited onto flexible substrates by spraying polyol mediated nanoinks. In Superlattices and Microstructures, 2020, vol. 140, art. no. 106455. (2019: 2.120 – IF, Q3 – JCR, 0.496 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0749-6036.(VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu). Typ: ADCA
 • ELIYAS, Alexander** – DIMITROV, L. – STOYANOVA-ELIYAS, E. – FABIÁN, Martin. Synthesis and properties of binary V2O3 + TiO2 photocatalytic materials for wastewater and air decontamination. In Journal of Environmental Protection and Ecology, 2019, vol. 20, p. 265-275. (2018: 0.634 – IF, Q4 – JCR, 0.250 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1311-5065. Typ: ADMA
 • FERIANČÍKOVÁ, Katarína**LAZAROVÁ, EditaKRUĽÁKOVÁ, MáriaIVANIČOVÁ, Lucia – LEŠŠO, Igor. Geometry Interpretation of Differentiability of Rock Types in Hilbert´s Space. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2019, rocznik 44, no. 2, p. 49-54. (2018: 0.222 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1640-4920.(VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA č. 2/0160/15 : Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu). Typ: ADMB
 • GOREJOVÁ, Radka – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana – BALÁŽ, Matej – KUPKOVÁ, Miriam – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika** – HAVEROVÁ, L. – DŽUPON, Miroslav – ORIŇÁK, Andrej – KAĽAVSKÝ, František – KOVAĽ, Karol. In vitro corrosion behavior of biodegradable iron foams with polymeric coating. In Materials, 2020, vol. 13, no.1, art. no. 184. (2019: 3.057 – IF, Q2 – JCR, 0.647 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] BROSTOW, Witold – LU, Xinyao – GENCEL, Osman – OSMANSON, Allison T. Effects of UV Stabilizers on Polypropylene Outdoors. In MATERIALS, 2020, vol. 13, no. 7, pp., Registrované v: WOS

 • GOREJOVÁ, Radka – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – ORINÁK, Andrej – KUPKOVÁ, Miriam – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – BALÁŽ, Matej. Statické korózne testy železných biomateriálov v prostredí simulovaných telesných tekutín = Static corrosion tests of iron-based biomaterials in the environment of simulated body fluids. In Koroze a ochrana materiálu, 2019, roč. 63, č. 3, s. 113-120. (2018: 0.164 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1804-1213. Typ: ADMB
 • HAGAROVÁ, LenkaKUPKA, Daniel. Spracovanie environmentálnych matríc s vysokou koncentráciou ťažkých kovov a organických polutantov určených na metagenomické štúdium mikrobiálnych spoločenstiev. In METALURGIA JUNIOR 2020 : zborník príspevkov, 25.5.2020 Košice. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. – Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2020, p. 41-44. ISBN 978-80-553-3560-5.(VEGA č. 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle). Typ: AFD
 • HEGEDUS, Michal – BEKÉNYIOVÁ, Alexandra** – HARČÁROVÁ, Katarína – LACINA, Petr – DANKOVÁ, Zuzana – MATEJOVÁ, Simona – ZUBRIK, AntonTÓTHOVÁ, Erika. Simple iron-based sludge processing for low-cost, effient heavy metal adsorbent (the case study). In Desalination and Water Treatment, 2020, vol. 194, p. 133-142. (2019: 0.854 – IF, Q4 – JCR, 0.327 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1944-3994.(VEGA 2/0029/19 : Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom. VEGA 2/0175/17 : Štúdium fyzikálno-chemických vlastností nanooxidov pripravených kombinovanou mechanochemicko/termickou syntézou). Typ: ADCA
 • HEGEDUS, Michal – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela – HUI, Hongjue – GUELOU, Gabin – LEMOINE, P. – FOURATI, Ismail – JURASZEK, Jean – MALAMAN, B. – BALÁŽ, Peter – GUILMEAU, Emanuel**. Promoted crystallisation and cationic ordering in thermoelectric Cu26V2Sn6S32 colusite by eccentric vibratory ball milling. In Dalton Transactions, 2020, vol. 49, p. 15828-15836. (2019: 4.174 – IF, Q1 – JCR, 1.048 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1477-9226.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu). Typ: ADCA
 • HERNÁNDEZ, José G.** – HALASZ, Ivan – CRAWFORD, Deborah E. – KRUPIČKA, Martin – BALÁŽ, Matej – ANDRÉ, Vánia – VELLA-ZARB, Liana – NIIDU, Allan – GARCIA, Felipe – MAINI, Lucia – COLACINO, Evelina. European Research in Focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action MechSustInd). In European Journal of Organic Chemistry, 2020, vol. 2020, no. 1, p. 8-9. (2019: 2.889 – IF, Q2 – JCR, 0.863 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1434-193X. Typ: ADCA
 • KOVÁČOVÁ, Mária – DANEU, Nina – TKÁČIKOVÁ, Ľudmila – BUREŠ, Radovan – DUTKOVÁ, ErikaSTAHORSKÝ, MartinLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Matej. Sustainable one-step solid-state synthesis of antibacterially active silver nanoparticles using mechanochemistry. In Nanomaterials-Basel, 2020, vol. 10, p. 2119. (2019: 4.324 – IF, Q2 – JCR, 0.858 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Typ: ADCA
 • KOVÁČOVÁ, Mária – DANEU, Nina – TKÁČIKOVÁ, Ľudmila – BUREŠ, Radovan – DUTKOVÁ, ErikaLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Matej. Sustainable One-Step Solid-State Synthesis of Antibacterially Active Silver Nanoparticles Using Mechanochemistry. In Nanomaterials-Basel, 2020, vol. 10, no. 11, art. ID 2119. (2019: 4.324 – IF, Q2 – JCR, 0.858 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • KYSHKAROVA, ViktoriiaMELNYK, Inna. PREPARATION, CHARACTERIZATION AND APPLICATION OF SiO2/PLGA HYBRID COMPOSITES. In METALURGIA JUNIOR 2020 : zborník príspevkov, 25.5.2020 Košice. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. – Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2020, p. 81-85. ISBN 978-80-553-3560-5.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: AFD
 • KYSHKAROVA, Viktoriia**MELNYK, Inna. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SILICA/PLGA COMPOSITE MATERIALS. In XXIth Scientific Youth Conference “Problems and achievements of modern chemistry” : Conference Dedicated to the 90th anniversary of academician A.V. Bogatsky and 110th anniversary of academician N.S. Poluektov May 7th– May 8th 2020, Odessa, Ukraine. – Odessa, Ukraine : "April", 2020, p. 33. ISBN 978-617-7829-45-3.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: AFG
 • KYSHKAROVA, ViktoriiaMELNYK, Inna. SiO2 /PLGA hybrid nanocomposites. In Abstract Book of participants of the International research and practice conference : 26 – 29 August 2020, Lviv, Ukraine. – Lviv, Ukraine : Kyiv: LLC «Computer-publishing, information center», 2020, p. 209. ISBN 978-966-97587-3-6.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters). Typ: AFG
 • KYSHKAROVA, Viktoriia**VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. ONE-STEP PREPARATION OF SiO2/PLGA HYBRID MATERIALAND STUDYITS STRUCTURE. In XII Ukrainian scientific conference for students and young scientists with international participation “CURRENT CHEMICAL PROBLEMS” : Book of abstract, March 25–27, 2020 Vinnytsia, Ukrajine. – Vinnytsia, Ukrajine : LLC "WORKS"., 2020, p. 212. ISBN 2708-0536.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. NanoMed 2018 / SMS 2018 / EGF 2018 : Joint international conference). Typ: AFG
 • KYSHKAROVA, Viktoriia**MELNYK, InnaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. FEATURES OF SYNTHESIS AND STRUCTURE OF SILICA/POLYMER COMPOSITES. In Book of abstracts MODERN CHEMISTRY PROBLEMS : 21th International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists, Kyiv, Ukraine 20-22 May, 2020. – Kyiv, Ukraine, 2020, p. 92.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: GII
 • LAZAROVÁ, EditaKRUĽÁKOVÁ, MáriaLABAŠ, MilanIVANIČOVÁ, LuciaFERIANČÍKOVÁ, Katarína. Vibration signal for identification of concrete drilling process and drill bit wear. In Engineering Failure Analysis, 2020, vol. 108, art. no. 104302. (2019: 2.897 – IF, Q1 – JCR, 0.853 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1350-6307.(VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA 2/0133/19 : The effect of the strain rate on the strength and deformation rock properties for the research of the rock disintegration). Typ: ADCA
 • LEVINSKÝ, P. – HEJTMANEK, J.** – KNÍŽEK, Karel – PASHCHENKO, M. – NAVRÁTIL, Jaromír – MASSCHELEIN, P. – DUTKOVÁ, ErikaBALÁŽ, Peter. Nanograined n- and p-type chalcopyrite CuFeS2 prepared by mechanochemical synthesis and sintered by SPS. In Acta Physica Polonica A, 2020, vol. 137, no. 5, p. 904-907. (2019: 0.579 – IF, Q4 – JCR, 0.214 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu). Typ: ADCA
 • LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka** – KELLO, Martin – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – TÓTHOVÁ, Erika – SHPOTYUK, Oleh – BALÁŽ, Peter – MOJŽIŠ, Ján – ANDREJKO, S. Preparation of As4S4/Fe3O4 nanosuspensions and in-vitro verification of their anticancer activity. In Materials Science and Engineering C – Biomimetic and Supramolecular Systems, 2020, vol. 110, p.110683. (2019: 5.880 – IF, Q1 – JCR, 1.149 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0928-4931.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka** – SHPOTYUK, Oleh – SYVOROTKA, I., Jr. – DEMCHENKO, Pavlo – DUTKOVÁ, ErikaTÓTHOVÁ, ErikaBÁRTOVÁ, Zuzana. Preparation and characterization of stable fluorescent As4S4/ZnS/Fe3O4 nanosuspension capped by Poloxamer 407 and folic acid. In Applied Nanoscience, 2017, vol., no., p. (2016: 3.325 – IF, Q2 – JCR). ISSN 2190-5509. Dostupné na internete: <DOI: 10,1007 / s13204-020-01345-7>(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADMA
 • MELNYK, Inna – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – BESPALKO, Oleksandr – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Functionalization of the magnetite nanoparticles with polysilsesquioxane-bearing N- and S-complexing groups to create solid-phase adsorbents. In Applied Nanoscience, 2020, vol. 10, no. 8, p. 2813-2825. (2019: 2.880 – IF, Q3 – JCR, 0.572 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2190-5509.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna. Silica-based adsorbents with 3-mercaptopropyl groups for water clarification. In Current Problems of Chemistry: Research and Prospects : IV All-Ukrainian Scientific Conference, 29 April 2020, Zhytomyr, Ukrajina. Eds.: V.V.Lystvan, N.V.Kusiak, O.Y. Kychkyruk, O.V. Anichkina ; rec.: Boychuk I.D., Dorokhov V.I., Chumak V.V. – Zhytomyr, Ukrajina : ZDU Franka (ЖДУ ім. І. Франка), O.O.Yevenok (О.О.Євенок), 2020, p. 118-120. ISBN 978-966-995-085-7.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: AFC
 • MELNYK, Inna** – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Sol-Gel Technique to Design Hybrid Materials and their Application in Water Purification. In Nanoscience and Nanotechnology in Security and Protection against CBRN Threats, Series B: Physics and Biophysics. – Springer, 2020, p. 67-73. ISBN 978-94-024-2017-3.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: BBA
 • MIHÁLIK, Matúš** – VAVRA, Martin – ŠESTÁKOVÁ, M. – BRIANČIN, Jaroslav – MIHALIK, Marián. Magnetism of GdMn1-xFexO3 (0 = x = 1) Nanoparticles. In Acta Physica Polonica A, 2020, vol. 137, no. 5, p. 993-996. (2019: 0.579 – IF, Q4 – JCR, 0.214 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: ADCA
 • MITRÓOVÁ, Zuzana** – ANTAL, Iryna – JURÍKOVÁ, Alena – RAJŇÁK, Michal – DANKOVÁ, Zuzana – TIMKO, Milan – KOPČANSKÝ, Peter. Synthesis and Magnetic Properties of Hydrophilic and Hydrophobic Hybrid Nanocomposite. In Acta Physica Polonica A, 2020, vol. 137, no. 5, p. 973-975. (2019: 0.579 – IF, Q4 – JCR, 0.214 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: ADCA
 • ORIŇÁKOVÁ, Renáta – GOREJOVÁ, Radka – ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana – HAVEROVÁ, L. – ORIŇÁK, Andrej – MASKAĽOVÁ, Iveta – KUPKOVÁ, Miriam – DŽUPON, Miroslav – BALÁŽ, Matej – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – SOPČÁK, Tibor – ZUBRIK, Anton – ORIŇÁK, Michal. Evaluation of mechanical properties and hemocompatibility of open cell iron foams with polyethylene glycol coating. In Applied Surface Science, 2020, vol. 505, p. 144634. (2019: 6.182 – IF, Q1 – JCR, 1.230 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Typ: ADCA
 • ORIŇÁKOVÁ, Renáta – GOREJOVÁ, Radka – ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana – ORIŇÁK, Andrej – SHEPA, Ivan – HOVANCOVÁ, Jana – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – KIRÁLY, Nikolas – KAŇUCHOVÁ, Mária – BALÁŽ, Matej – STREČKOVÁ, Magdaléna – KUPKOVÁ, Miriam – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KALAVSKÝ, František – ORINÁK, Andrej**. Influence of albumin interaction on corrosion resistance of sintered iron biomaterials with polyethyleneimine coating. In Applied Surface Science, 2020, vol. 509, p. 145379. (2019: 6.182 – IF, Q1 – JCR, 1.230 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Typ: ADCA
 • PASICHNYK, Maria** – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Nanocomposite coated polyester for methylene blue filtration. In Abstract Book of participants of the International research and practice conference : 26 – 29 August 2020, Lviv, Ukraine. – Lviv, Ukraine : Kyiv: LLC «Computer-publishing, information center», 2020, p. 197. ISBN 978-966-97587-3-6. Typ: AFG
 • SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, Jana** – MARCINČÁKOVÁ, Renáta – LUPTÁKOVÁ, Alena – VOJTKO, Marek – FUJDA, Martin – PRISTAŠ, P. Comparison of three different bioleaching systems for Li recovery from lepidolite. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, p. 14594. (2019: 3.998 – IF, Q1 – JCR, 1.341 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh** – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Peter – SHPOTYUK, Yaroslav – DEMCHENKO, Pavlo – BALITSKA, Valentina. Impact of grinding media on high-energy ball milling-driven amorphization in multiparticulate As4S4/ZnS/Fe3O4 nanocomposites. In Advanced Powder Technology, 2020, vol. 31, p. 3610-3617. (2019: 4.217 – IF, Q1 – JCR, 0.802 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0921-8831.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh** – DEMECHENKO, P – SHPOTYUK, Yaroslav – KOZYUCHIN, S – KOVALSKIY, A. – KOZDRAS, Andrzej – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Peter. Milling-driven Nanonization of AsxS100-x alloys from second glass-forming region : The case of higher-crystalline arsenicals (51 x 56). In Journal of Non-Crystalline Solids, 2020, vol. 539, p. 120086. (2019: 2.929 – IF, Q1 – JCR, 0.712 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0022-3093.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh** – KOZYUCHIN, S – DEMECHENKO, P – SHPOTYUK, Yaroslav – KOZDRAS, Andrzej – VLČEK, Miroslav – KOVALSKIY, A. – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Peter – MITSA, V. – VERES, M. Milling-driven nanonization of AsxS100-x alloys from second glass-forming region : The case of lower-crystalline arsenicals (56×66). In Journal of Non-Crystalline Solids, 2020, vol. 549, p. 120339. (2019: 2.929 – IF, Q1 – JCR, 0.712 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0022-3093.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Yaroslav** – DEMCHENKO, Pavlo – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Peter – BOUSSARD-PLEDEL, Caterine – BUREAU, B. – SHPOTYUK, Oleh. Effect of high-energy mechanical milling on the medium-range ordering in glassy As-Se. In Journal of the American Ceramic Society, 2020, vol. 103, p. 1631-1646. (2019: 3.502 – IF, Q1 – JCR, 0.902 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0002-7820.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu). Typ: ADCA
 • SCHIRMER, Thomas** – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela – GOLDMANN, Daniel. Influence of chemical and phase composition in the hydrometallurgical processing of Fe-Ti oxide phases. In Hydrometallurgy, 2020, vol. 191, p. 105250. (2019: 3.338 – IF, Q1 – JCR, 1.002 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0304-386X. Typ: ADCA
 • SKURIKHINA, Olha – SENNA, M.** – FABIÁN, Martin – WITTE, Ralf – TARASENKO, R. – TKÁČ, Vladimír – ORENDÁČ, Martin – KAŇUCHOVÁ, Mária – GIRMAN, V. – HARNIČÁROVÁ, M. – VALÍČEK, J. – ŠEPELÁK, Vladimír – TÓTHOVÁ, Erika**. A sustainable reaction process for phase pure LiFeSi2O6 with goethite as an iron source. In Ceramics International, 2020, vol. 46, no.10, p. 14894-14901. (2019: 3.830 – IF, Q1 – JCR, 0.891 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842.(VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy). Typ: ADCA
 • SLIESARENKO, Valeria** – TOMINA, Veronika – DUDARKO, Oksana – BAUMAN, Maja – LOBNIK, A. – MELNYK, Inna. Functionalization of polymeric membranes with phosphonic and thiol groups for water purification from heavy metal ions. In Applied Nanoscience, 2020, vol. 10, no. 2, p. 337-346. (2019: 2.880 – IF, Q3 – JCR, 0.572 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2190-5509. Typ: ADCA
 • STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika** – DUDARKO, Oksana – MELNYK, Inna. SYNTHESIS OF FUNCTIONALIZED POLYSILESQUIOXANE ADSORBENTS WITH ETHYLENDIAMINOTRIACETIC ACID GROUPS. In Book of abstracts MODERN CHEMISTRY PROBLEMS : 21th International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists, Kyiv, Ukraine 20-22 May, 2020. – Kyiv, Ukraine, 2020, p. 223. Typ: GII
 • STREČKOVÁ, Magdaléna – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – HOVANCOVÁ, Jana – HEČKOVÁ, Mária – GUBOOVÁ, Alexandra – GIRMAN, Vladimír – MÚDRA, Erika – DANKOVÁ, ZuzanaBEKÉNYIOVÁ, Alexandra – DUSZA, Ján. Novel electrocatalysts for hydrogen evolution based on carbon fibers modified by cobalt phosphides. In Applied Surface Science, 2020, vol. 507, p. 144927. (2019: 6.182 – IF, Q1 – JCR, 1.230 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Typ: ADCA
 • ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra – KUPKA, Daniel – NOSALJ, Sanja – KRAKOVÁ, Lucia – DRAHOVSKÁ, H. – BÁRTOVÁ, Zuzana – VOJTKOVÁ, Hana – BOTUROVÁ, Kateřina – PANGALLO, Domenico**. Differences in metabolites production using the Biolog FF Microplate™ system with an emphasis on some organic acids of Aspergillus niger wild type strains. In Biologia, 2020, vol. 75, no. 10, p. 1537-1546. (2019: 0.811 – IF, Q4 – JCR, 0.265 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-020-00521-y>(VEGA č. 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle). Typ: ADMA
 • ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava – MEDVECKÝ, Ľubomír – GIRETOVÁ, Mária – SOPČÁK, Tibor – BRIANČIN, Jaroslav. Influence of sodium alginate on properties of tetracalcium phosphate/nanomonetite biocement. In Powder Metallurgy Progress : Journal of Science and Technology of Particle Materials, 2019, vol. 19, no. 1, p. 1-11. ISSN 1335-8978. Typ: ADNB
 • TOMINA, Veronika – FURTAT, Iryna – LEBED, Anastasiya – KOTSYUDA, Sofiya S. – KOLEV, Hristo – KAŇUCHOVÁ, Mária – MARCIN BEHUNOVÁ, DominikaVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Diverse Pathway to Obtain Antibacterial and Antifungal Agents Based on Silica Particles Functionalized by Amino and Phenyl Groups with Cu(II) Ion Complexes. In ACS Omega, 2020, vol. 5, no. 25, p.15290-15300. (2019: 2.870 – IF, Q2 – JCR, 0.767 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2470-1343.(H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: ADCA
 • TOMINA, Veronika** – STOLYARCHUK, Nataliya – DUDARKO, Oksana – MELNYK, Inna. Features of copper (II) and nickel (II) ions sorption by silica with ethylendiaminetriacetic acid (EDTA) groups : Oсобливості сорбції йонів міді (II) та нікелю (II) кремнеземами з етилендиамінтриоцтовокислотними (ЕДТА) групами. In Current Problems of Chemistry: Research and Prospects : IV All-Ukrainian Scientific Conference, 29 April 2020, Zhytomyr, Ukrajina. Eds.: V.V.Lystvan, N.V.Kusiak, O.Y. Kychkyruk, O.V. Anichkina ; rec.: Boychuk I.D., Dorokhov V.I., Chumak V.V. – Zhytomyr, Ukrajina : ZDU Franka (ЖДУ ім. І. Франка), O.O.Yevenok (О.О.Євенок), 2020, p. 107-110. ISBN 978-966-995-085-7. Typ: AFC
 • TOMINA, Veronika** – STOLYARCHUK, Nataliya – MELNYK, Inna. PECULIARITIES OF EUROPIUM (III) ION SORPTION BY SILICAS WITH ETHYLENDIAMINE GROUPS. In ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE CARPATHIAN EUROREGION : Book of Abstracts International scientific-practical conference, Uzhhorod, May 13-15, 2020. – Uzhhorod, Ukrajina : Hoverla, Uzhhorod, 2020, p. 58. ISSN 978-617-7825-12-7. Typ: AFG
 • TOMINA, Veronika** – STOLYARCHUK, Nataliya – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Amino modified silica particles for efficient complex water treatment from Сu(II), Eu(III), and dyes. In Abstract Book of participants of the International research and practice conference : 26 – 29 August 2020, Lviv, Ukraine. – Lviv, Ukraine : Kyiv: LLC «Computer-publishing, information center», 2020, p. 192. ISBN 978-966-97587-3-6. Typ: AFG
 • TOMINA, Veronika** – STOLYARCHUK, Nataliya – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – SEISENBAEVA, Gulaim – KESSLER, Vadim – MELNYK, Inna. STUDY OF ORGANIC DYES ADSORPTION ON AMINOSILICA SPHERICAL PARTICLES WITH DIFFERENT SURFACE HYDROPHOBICITY. In VIII International Conference of students, graduate students and young scientists in chemistry and chemical technology, , : book of abstracts, 22-23 April 2020, Kyiv, 2020. – Kyiv, Ukrajine, 2020, p. 75.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: GII
 • TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – VESELSKA, Tetjana** – MELNYK, Inna. SILICA ADSORBENTS WITH ETHYLENDIAMINE SURFACE GROUPS: SYNTHESIS AND PROPERTIES. In Book of abstracts MODERN CHEMISTRY PROBLEMS : 21th International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists, Kyiv, Ukraine 20-22 May, 2020. – Kyiv, Ukraine, 2020, p. 225. Typ: GII
 • VIGLAŠOVÁ, Eva – DIVIŠ, David – DANKOVÁ, Zuzana – DAŇO, Martin – KRIVOSUDSKÝ, Lukáš – LANGAUER, Christian L. – MATIK, Marek – BRIANČIN, Jaroslav – SOJA, Gerhard. Engineered biochar as a tool for nitrogen pollutants removal: preparation, characterization and sorption study. In Desalination and Water Treatment, 2020, vol. 191, p. 318-331. (2019: 0.854 – IF, Q4 – JCR, 0.327 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1944-3994. Typ: ADCA
 • WANG, Y. – ZHANG, R. Z. – ZHANG, B. – SKURIKHINA, OlhaBALÁŽ, Peter – ARAULLO-PETERS, Vicente – REECE, Michael J. The role of multi-elements and interlayer on the oxidation behavior of (Hf-Ta-Zr-Nb)C high entropy ceramics. In Corrosion Science, 2020, vol. 176, p. 109019. (2019: 6.479 – IF, Q1 – JCR, 1.971 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0010-938X.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu). Typ: ADCA
 • YANKOVYCH, HalynaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. MORFOLOGICKÁ A ELEMENTÁRNA ANALÝZA GRANULOVANÉHO AKTÍVNEHO UHLIA POMOCOU SEM EDX A JEHO POUŽITIE NA ODSTRÁNENIE KOVOV. In METALURGIA JUNIOR 2020 : zborník príspevkov, 25.5.2020 Košice. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. – Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2020, p. 143-147. ISBN 978-80-553-3560-5. 149s.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: AFD
 • YANKOVYCH, Halyna** – NOVOSELTSEVA, Viktoria – KOVALENKO, Olena – MELNYK, InnaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Determination of Surface Groups of Activated Carbons from Different Sources and Their Application for Heavy Metals Treatment. In Nanoscience and Nanotechnology in Security and Protection against CBRN Threats, Series B: Physics and Biophysics. – Springer, 2020, p. 431-436. ISBN 978-94-024-2017-3.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: BBA
 • YANKOVYCH, Halyna** – NOVOSELTSEVA, Viktoria – KOVALENKO, Olena – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. SUNFLOWER STEMS AND BASKETS BIOCHAR FOR ELIMINATION OF ZINC AND MANGANESE IONS FROM NATURAL WATER. In Book of abstracts MODERN CHEMISTRY PROBLEMS : 21th International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists, Kyiv, Ukraine 20-22 May, 2020. – Kyiv, Ukraine, 2020, p. 227.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: GII
 • ZENTKOVÁ, Mária** – MIHALIK, Marián – MIHÁLIK, Matúš – KOVALIK, Martin – PEROVIC, M. – VAVRA, Martin – BRIANČIN, Jaroslav. Crystal Structure and Magnetocaloric Effect of La0.80Ag0.15MnO3 Nanoparticles. In Acta Physica Polonica A, 2020, vol. 137, no. 5, p. 900-903. (2019: 0.579 – IF, Q4 – JCR, 0.214 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: ADCA
 • ZGUREVA, Denitza – BOYCHEVA, Silviya – MARCIN BEHUNOVÁ, DominikaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Smart- and Zero-Energy Utilization of Coal Ash from Thermal Power Plants in the Context of Circular Economy and Related to Soil Recovery. In Journal of Environmental Engineering, 2020, vol. 146, no. 8, p. 11. (2019: 1.264 – IF, Q3 – JCR, 0.406 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0733-9372. Typ: ADCA
 • ZUBRIK, Anton**DANKOVÁ, ZuzanaMATIK, MarekHREDZÁK, Slavomír. METHYLENE BLUE SORPTION STUDY ONTO MAGNETICALLY SEPARATED AND CHEMICALLY ACTIVATED CARBON-RICH COAL FLY-ASH. In Ciencia e técnica vitivinícola, 2020, vol. 35, no. 9, p. 24-41. (2019: 1.067 – IF, Q4 – JCR, 0.281 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 2416-3953.(VEGA 2/0029/19 : Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters). Typ: ADMA