Publikácie

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela – DANEU, Nina – TÓTHOVÁ, Erika – MAZAJ, Majtaž – DUTKOVÁ, Erika. Combined mechanochemical/thermal annealing approach for the synthesis of Co9Se8 with potential optical properties. In Applied Physics A: Materials Science & Processing, 2019, vol. 125:8, p. 7. (1.784 – IF2018). ISSN 0947-8396.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • ACHIMOVIČOVÁ, MarcelaDUTKOVÁ, ErikaTÓTHOVÁ, ErikaLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBRIANČIN, Jaroslav – KITAZONO, Satoshi. Structural and optical properties of nanostructured copper sulphide semiconductor synthesized in an industrial mill. In Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2019, vol. 13, no.1, p. 194-170. (2.809 – IF2018). ISSN 2095-0179.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0175/17 : Štúdium fyzikálno-chemických vlastností nanooxidov pripravených kombinovanou mechanochemicko/termickou syntézou). Typ: ADCA
 • ACHIMOVIČOVÁ, MarcelaTÓTHOVÁ, Erika – DANEU, Nina – DUTKOVÁ, ErikaZUBRIK, AntonFABIÁN, Martin. Simple preparation and study of surface-modified mechanochemically synthesized CuS. In NANO 2019 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Book of abstracts, 27-30 August 2019, Lviv, Ukraine. Ed.: Dr. Olena Fesenko. – Lviv, Ukraine : Computer-publishing, information center, 2019, p. 260. ISBN 978-966-97587-3-6. Typ: AFC
 • BALÁŽ, Matej – BALÁŽOVÁ, Ľudmila – KOVÁČOVÁ, Mária – DANEU, Nina – SALAYOVÁ, Aneta – BEDLOVIČOVÁ, Zdenka – TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. The relationship between precursor concentration and antibacterial activity of biosynthesized Ag nanoparticles. In Advances in Nano Research, 2019, vol. 7, no.2, p. 125-134. (2.109 – IF2018). ISSN 2287-237X.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, MatejLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaACHIMOVIČOVÁ, MarcelaTEŠINSKÝ, MatejBALÁŽ, Peter. Simultaneous valorization of polyvinyl chloride and eggshell wastes by a semi-industrial mechanochemical approach. In Environmental Research, 2019, vol. 170, p. 332-336. (5.026 – IF2018). ISSN 0013-9351.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej. Mechanochemistry as a versatile tool for nanomaterials synthesis. In 6th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting, : Bok of Abstracts, International Conference 13-16 May, 2019, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic. – Ostrava, Czech Republic : Vydavatelství VŠB – TU Ostrava, 2019, p. 88. ISBN 978-80-248-4290-5.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw Materials Under Extreme. NanoOstrava2019). Typ: AFG
 • BALÁŽ, Matej. Mechanochemistry as a Universal Strategy Applicable in Various Research Fields. In 1st Science Unlimited Conference : Eötvös Symposium, Miskolc, Hungary, 23-24 May 2019. – Miskolc, Hungary, 2019. Typ: GII
 • BALÁŽ, Peter – HEGEDUS, Michal – REECE, Michael J. – ZHANG, R. Z. – SU, T. – ŠKORVÁNEK, Ivan – BRIANČIN, JaroslavBALÁŽ, Matej – MIHÁLIK, Matúš – TEŠINSKÝ, MatejACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Mechanochemistry for Thermoelectrics: Nanobulk Cu6Fe2SnS8/Cu2FeSnS4 Composite Synthesized in an Indusrial Mill. In Journal of Electronic Materials, 2019, vol. 48, p. 1846-1856. (1.676 – IF2018). ISSN 0361-5235.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw Materials Under Extreme). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter – HEGEDUS, Michal – BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – SIFFALOVIC, P. – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaTÓTHOVÁ, ErikaTEŠINSKÝ, MatejACHIMOVIČOVÁ, MarcelaBRIANČIN, JaroslavDUTKOVÁ, Erika – KAŇUCHOVÁ, Mária – FABIÁN, Martin – KITAZONO, Satoshi – DOBROZHAN, Oleksandr. Photovoltaic materials : Cu2ZnSnS4 (CZTS) nanocrystals synthesized via industrially scalable, green, one-step mechanochemical process. In Progress in Photovoltaics : research and applications, 2019, vol. 27, no.18, p. 798-811. (7.776 – IF2018). ISSN 1062-7995.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • BEHUNOVÁ, Dominika. Syntetické nanočastice pri čistení vôd a pôd a ich interakcia so životným prostredím. Ústav geotechniky SAV Košice : FMMR TUKE Košice, 2019. 124s.(H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: DAI
 • ČONKOVÁ, Miroslava – MARTINKOVÁ, Miroslava – GONDA, Jozef – JACKOVÁ, Dominika – BAGO PILÁTOVÁ, Martina – KUPKA, DanielJÁGER, Dávid. Stereoselective synthesis and antiproliferative activity of the isomeric sphinganine analogues. In Carbohydrate Research, 2019, vol. 472, p. 76-85. (1.873 – IF2018). ISSN 0008-6215. Typ: ADCA
 • DANKOVÁ, ZuzanaBEKÉNYIOVÁ, AlexandraLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – MITRÓOVÁ, Zuzana – GEŠPEROVÁ, Danka – ŠTYRIAKOVÁ, Iveta – BRIANČIN, JaroslavTOMČOVÁ, Jana. Experimental study of As(V) adsorption onto different adsorbents. In Chemija, 2019, vol. 30., no.2, p. 49-59. (0.424 – IF2018). ISSN 0235-7216.(VEGA 2/0029/19 : Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom). Typ: ADMA
 • DOBROZHAN, Oleksandr – DIACHENKO, Oleksii – KOLESNIK, Maksym – STEPANENKO, Aleksandr Vasiľjevič – VOROBIOV, Serhii – BALÁŽ, Peter – PLOTNIKOV, Sergei – OPANASYUK, Anatoliy. Morphological, structural and optical properties of Mg-doped ZnO nanocrystals synthesized using polyol process. In Materials science in semiconductor processing, 2019, vol.102, p. 104595. (2.722 – IF2018). ISSN 1369-8001.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu). Typ: ADCA
 • DOLINSKÁ, SilviaZNAMENÁČKOVÁ, IngridTOMČOVÁ, Jana – VALOVIČOVÁ, Věra – VACULÍKOVÁ, Lenka – PLEVOVÁ, E. Application of bentonite-manganese oxide composites in removal of heavy metals. In 6th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting, : Bok of Abstracts, International Conference 13-16 May, 2019, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic. – Ostrava, Czech Republic : Vydavatelství VŠB – TU Ostrava, 2019, p. 100. ISBN 978-80-248-4290-5.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. NanoOstrava2019). Typ: AFG
 • DOLINSKÁ, SilviaZNAMENÁČKOVÁ, IngridLOVÁS, Michal – ČABLÍK, Vladimír – HREDZÁK, Slavomír. Utilization of Biomass Wastes in Environmental Technologies. In Material Research & Nanoechnology : 1st. International Conference June 10-12, 2019 Rome, Italy. – Rome, Italy, 2019, p. 112.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. 1st. Conference PHRONESIS). Typ: GII
 • DUTKOVÁ, Erika – DANEU, Nina – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, ZdenkaBALÁŽ, Matej – KOVÁČ, Jaroslav – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – BALÁŽ, Peter. Mechanochemical Synthesis and Characterization of CuInS2/ZnS Nanocrystals. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 6, p. 1031. (3.060 – IF2018). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • DUTKOVÁ, ErikaLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – KELLO, Martin – SHPOTYUK, Oleh. Chitosan capped CuInS2 and CuInS2/ZnS by wet stirred media milling: in vitro verification of their potential bio-imaging applications. In NANO 2019 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Book of abstracts, 27-30 August 2019, Lviv, Ukraine. – Lviv, Ukraine : Computer-publishing, information center, 2019, p. 287. ISBN 978-966-97587-3-6. Typ: AFG
 • HEČKOVÁ, Mária – STREČKOVÁ, Magdaléna – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – GUBOOVÁ, Alexandra – HOVANCOVÁ, Jana – DANKOVÁ, Zuzana – GIRMAN, Vladimír – SOPČÁK, Tibor. Porous carbon fibers for effective hydrogen evolution. In ICASS 2019 : 3rd international conference on applied surface science. Pisa, 17.-20.6.2019. – B.V., 2019, p. non.(ICASS 2019 : international conference on applied surface science). Typ: AFG
 • HEGEDUS, Michal – HARČÁROVÁ, Katarína – MATEJOVÁ, Simona – LACINA, Petr – DANKOVÁ, ZuzanaTÓTHOVÁ, Erika. Od čistenia odpadových vôd po funkčné sorbenty na báze železa. In ODPADOVÉ FORUM 2019 : 14 ročník symposia, 19-21.3.2019 Hustopeče, ČR. – Hustopeče, ČR, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1.(VEGA 2/0029/19 : Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom). Typ: BEE
 • JANKOVYCH, HalynaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Adsorbable organic halogens as wastewater contaminants. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE : Book of abstracts, Ukrainian Conference with International participation, 15 -17 May 2019 Kyiv, Ukrajine. – Kyiv, Ukrajine : Guzik, O.M., 2019, p. 208. ISBN 978-966-02-8885-0.(Ukrainian Conference with International participation). Typ: AFG
 • JENČÁROVÁ, JanaLUPTÁKOVÁ, AlenaKUPKA, Daniel. Ways of sulphates elimination from water by bacterial activity influence. In 23rd International Conference on Environment and Mineral Processing and workshop Waste – Secondary Raw Materials : zborník prednášok z konferencie 30.5.-1.6.2019, VŠB-TU Ostrava. Editor: Čablík, V., ; rec.: Tomanec, R., Tora, B., Wzorek, Z., Čalbík, V., Hlavatá, M., Hredzák, S., Nowak, A. K., Dolinská, S., Zelazny, S., Wawrzak, D.,. – Ostrava, Česká republika : VŠB-Technical University of Ostrava, 2019, p. 23. ISBN 978-80-248-4309-4.(VEGA č. 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle. 23rd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop Waste – Secondary Raw Materials). Typ: AFC
 • KOVAČOVÁ, MáriaBALÁŽ, Matej. Thymus vulgaris L. – mediated bio-mechanochemical synthesis of silver nanoparticles. In METALURGIA JUNIOR 2019 : Zborník príspevkov, 11-12 June 2019, Herľany. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019, p. 58-62. ISBN 978-80-553-3315-1.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: AFD
 • KOVAČOVÁ, MáriaBALÁŽ, MatejDUTKOVÁ, Erika – TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Bio-mechanochemical synthesis of silver nanoparticles using plants. In NANO 2019 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Book of abstracts, 27-30 August 2019, Lviv, Ukraine. – Lviv, Ukraine : Computer-publishing, information center, 2019, p. 105. ISBN 978-966-97587-3-6.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: AFG
 • KOVAČOVÁ, MáriaBALÁŽ, MatejDUTKOVÁ, Erika. Bio-mechanochemical synthesis of silver nanoparticles using Thymus vulgaris L. plant. In 6th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting, : Bok of Abstracts, International Conference 13-16 May, 2019, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic. – Ostrava, Czech Republic : Vydavatelství VŠB – TU Ostrava, 2019, p. 95-96. ISBN 978-80-248-4290-5.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. NanoOstrava2019). Typ: AFG
 • KOVAČOVÁ, MáriaBALÁŽ, MatejDUTKOVÁ, Erika – TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Bio-mechanochemical synthesis of silver nanoparticles using Thymus vulgaris L. plant. In 1st Science Unlimited Conference : Eötvös Symposium, Miskolc, Hungary, 23-24 May 2019. – Miskolc, Hungary, 2019. Typ: GII
 • KRATZER, M. – DIMITRIEV, O. P. – FEDORYAK, A.M. – OSIPYONOK, N.M. – BALÁŽ, PeterBALÁŽ, MatejTEŠINSKÝ, Matej – TEICHERT, Curt. The role of the probe tip material in distinguishing p- and n-type domains in bulk heterojunction solar cells by atomic force microscopy based methods. In Journal of Applied Physics, 2019, vol. 125, p. 18305-1-10. (2.328 – IF2018). ISSN 0021-8979.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • LEŠŠO, Igor – PANDULA, Blažej – FLEGNER, Patrik – BAULOVIČ, J – FERIANČÍKOVÁ, Katarína. Analysis of geophysical signals by using hilbert space geometry. In Metalurgija, 2019, vol. 58, no. 1-2, p. 120-122. ISSN 0543-5846. Typ: ADMB
 • MARCIN, Michal – SISOL, Martin – BREZANI, Ivan – BEHUNOVÁ, Dominika. Mechanical activation of two different types of fly ash and their effect on alkali activation. In ICBMPT 2019 : 21st International Conference on Building Materials , Products and Technologies, Czech Republic, Lednice, 4-6 June, 2019. – Lednice, Czech Republic : Research Institute for Building Materials, 4-6 June, 2019, p. 8. ISBN 17578981. Typ: ADMB
 • MEDVECKÝ, Ľubomír – GIRETOVÁ, Mária – KRÁLIKOVÁ, Ružena – MEDVECKÁ, Simona – BRIANČIN, Jaroslav. In vitro cytotoxicity of calcium phosphate cement reinforced with multiwalled carbon nanotubes. In Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2019, vol. 30, p. 54. (2.467 – IF2018). ISSN 0957-4530. Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna – NAZARCHUK, Galyna – ZUB, Yuriy – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. IR spectroscopy study of SBA‑15 silicas functionalized with the ethylthiocarbamidepropyl groups and their interactions with Ag(I) and Hg(II) ions. In Applied Nanoscience, 2018, vol. online first, p. 1-12. (2.951 – IF2017). (2018 – Current Contents). ISSN 2190-5509.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment). Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – FURTAT, Iryna – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Controllable design of aminosilica microparticles for multi-uses. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE : Book of abstracts, Ukrainian Conference with International participation, 15 -17 May 2019 Kyiv, Ukrajine. – Kyiv, Ukrajine : Guzik, O.M., 2019, p. 119. ISBN 978-966-02-8885-0.(Ukrainian Conference with International participation). Typ: AFG
 • MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – LEBED, Anastasia P. – FURTAT, Iryna – SEISENBAEVA, Gulaim – KESSLER, Vadim. One-pot synthesis of advanced aminosilicas for environmental remediation. In NANOAPP 2019 Nanomaterials and Applications : Book of Abstracts, 4th International Conference on From 3rd – 6th June 2019, Ljubljana, Slovinsko. – Ljublijana, Slovinsko, 2019, p. 22.(VEGA 2/0029/19 : Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom). Typ: GHG
 • MÚDRA, Erika – SHEPA, Ivan – MILKOVIČ, Ondrej – DANKOVÁ, Zuzana – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – ANNUŠOVÁ, Adriana – MAJKOVÁ, Eva – DUSZA, Ján. Effect of iron doping on the properties of SnO2 nano/microfibers. In Applied Surface Science, 2019, vol. 480, p. 876-881. (5.155 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Typ: ADCA
 • PETROVAJ, Ján – KUDLIČKOVÁ, Zuzana – BUDOVSKÁ, Mariana – SALAYOVÁ, Aneta – BALÁŽ, Matej – LINDNER, Wolfgang – GONDOVÁ, Taťána. Liquid chromatographic chiral recognition of phytoalexins on immobilized polysaccharides chiral stationary phases. Unusual temperature behavior. In Journal of Chromatography A : International Journal on Chromatography, Electrophoresis and Related Methods, 2008, vol. 1601, p. 178-188. (3.641 – IF2007). ISSN 0021-9673. Typ: ADCA
 • PETUHOV, Oleg – LOPASCU, Tudor – BEHUNOVÁ, Dominika – POVAR, Igor – MITINA, Tatiana – RUSU, Mária. Microbiological Properties of Microwave-Activated Carbons Impregnated with Enoxil and Nanoparticles of Ag and Se. In C Journal of Carbon Research, 2019, vol. 5, no.2, p. 13. ISSN 2311-5629.(H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: ADEB
 • SHEPA, Ivan – MÚDRA, Erika – VOJTKO, Marek – MILKOVIČ, Ondrej – DANKOVÁ, Zuzana – ANTAL, Vitaliy – ANNUŠOVÁ, Adriana – MAJKOVÁ, Eva – DUSZA, Ján. Influence of the polymer precursor blend composition on the morphology of the electrospun oxide ceramic fibers. In Results in Physics, 2019, vol. 13, no. 10, 102243. (3.042 – IF2018). ISSN 2211-3797. Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh – INGRAM, A. – BALÁŽ, PeterLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – SHPOTYUK, Yaroslav – CEBULSKI, J. Free volume studies on mechanochemically milled β-As4S4 arsenical employing positron annihilation lifetime spectroscopy. In Applied Nanoscience, 2018, vol., no., p. 1-10. (2.951 – IF2017). (2018 – Current Contents). ISSN 2190-5509.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh – KOZDRAS, Andrzej – BALÁŽ, PeterLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – SHPOTYUK, Yaroslav. Thermal-alteration interphase transformation in natural and synthetic arsenic sulfide polymorphs. In Journal of Chemical Thermodynamics, 2019, vol. 128, p. 110-118. (2.290 – IF2018). ISSN 0021-9614.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh – KOZDRAS, Andrzej – BALÁŽ, PeterLUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – SHPOTYUK, Yaroslav. DSC TOPEM study of hig-energy mechanical milling-driven amorphization in beta-As4S4-based arsenicals. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 135, p. 2935-2941. (2.471 – IF2018). ISSN 1388-6150.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: ADCA
 • STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – BEGANSKIENE, Aldona – KATELNIKOVAS, Arthuras – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – KAREIVA, Aivaras – MELNYK, Inna. Fabrication of improved rare-earth (Eu) complexesembedded aminosilica microparticles. In CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE : Book of abstracts, Ukrainian Conference with International participation, 15 -17 May 2019 Kyiv, Ukrajine. – Kyiv, Ukrajine : Guzik, O.M., 2019, p. 181. ISBN 978-966-02-8885-0.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. Ukrainian Conference with International participation). Typ: AFG
 • STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – BEGANSKIENE, Aldona – KATELNIKOVAS, Arthuras – KAREIVA, Aivaras – MELNYK, Inna. Advanced in synthesis and sorption application of amino-functionalized mesoporous materials. In NANO 2019 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Book of abstracts, 27-30 August 2019, Lviv, Ukraine. – Lviv, Ukraine : Computer-publishing, information center, 2019, p. 172. ISBN 978-966-97587-3-6.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: AFG
 • STREČKOVÁ, Magdaléna – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – HEČKOVÁ, Mária – GUBOOVÁ, Alexandra – HOVANCOVÁ, Jana – DANKOVÁ, Zuzana – GIRMAN, Vladimír. Novel electrocatalysts for hydrogen evolution based on carbon fibers modified by cobalt. In ICASS 2019 : 3rd international conference on applied surface science. Pisa, 17.-20.6.2019. – B.V., 2019, p. non.(ICASS 2019 : international conference on applied surface science). Typ: AFG
 • ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava – MEDVECKÝ, Ľubomír – GIRETOVÁ, Mária – SOPČÁK, Tibor – BRIANČIN, Jaroslav. Effect of alginate hydrogels on mechanical properties of tetracalcium phosphate/nanomonetite biocement. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 13th international conference. Jahodná, 25.-27.6.2019. Eds. B. Plešingerová, D. Medveď. – Košice : Technical University, 2019, p. 188-189. ISBN 978-80-553-3314-4.(Preparation of ceramic materials : international conference). Typ: AFD
 • TEŠINSKÝ, Matej. Mechanochemical processing of Natural and Synthetic Cooper Minerals : Písomná práca k dizertačnej skúške. Školiteľ: Baláž Peter. Ústav geotechniky SAV Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. 97p. Hutnícka fakulta TU Košice(VEGA č. 2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie v nanotechnológiách. APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). Typ: DAI
 • TOMČOVÁ, Jana. Odstraňovanie xenobiotík z priemyselne kontaminovaných pôd a vôd : písomná dizertačná práca k dizertačnej skúške. Školiteľ: Václavíková Miroslava. Ústav geotechniky SAV : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, 2019. 123s.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: DAI
 • TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Synthesis of hybrid silica materials with ethylenediamine functional groups. In NANO 2019 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Book of abstracts, 27-30 August 2019, Lviv, Ukraine. – Lviv, Ukraine : Computer-publishing, information center, 2019, p. 143. ISBN 978-966-97587-3-6.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: AFG
 • TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – DUDARKO, Oksana – MELNYK, Inna. Features of silica adsorbents synthesis with ethylenediamine triacetic acid (EDTA) groups : Особливості синтезу кремнеземних адсорбентів з етилендиамінтриоцтовокислотними (ЕДТА) групами. In Current Problems of Chemistry: Research and Prospects : Third All-Ukrainian Scientific Conference 17.5.2019, Zhytomyr. – Zhytomyr, Ukraina : ZDU Franka (ЖДУ ім. І. Франка), 2019, p. 163-165. Typ: GHG
 • TOMINA, Veronika – SEISENBAEVA, Gulaim – KESSLER, Vadim – MELNYK, Inna. Fabrication of Anisotropic SH-/NH2- Silica Particles. In The Chemical Side of SLU IV, : Conference Program, August 21-23 2019, Lecture Hall Audhumla, VHC, Uppsala, Sweden. – Swedish University of Agricultural Sciences : https://www.slu.se/en/ew-calendar/2019/8/the-chemical-side-of-slu-iv/, 2019.(SLU). Typ: GII
 • VALOVIČOVÁ, Věra – VACULÍKOVÁ, Lenka – PLEVOVÁ, E. – DOLINSKÁ, SilviaZNAMENÁČKOVÁ, IngridDANKOVÁ, Zuzana. Characterization of fine-grained montmorillonite fractions suitable for composite preparation. In 6th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting, : Bok of Abstracts, International Conference 13-16 May, 2019, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic. – Ostrava, Czech Republic : Vydavatelství VŠB – TU Ostrava, 2019, p. 58. ISBN 978-80-248-4290-5.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. VEGA 2/0029/19 : Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom. NanoOstrava2019). Typ: AFG
 • ZNAMENÁČKOVÁ, IngridDOLINSKÁ, SilviaLOVÁS, MichalHREDZÁK, Slavomír – ČABLÍK, Vladimír. Recoveryof REE – Rare Earth Elements from Fly Ash after Coal Combustion. In Material Research & Nanoechnology : 1st. International Conference June 10-12, 2019 Rome, Italy. – Rome, Italy, 2019, p. 113.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. 1st. Conference PHRONESIS). Typ: GII
 • ZUBRIK, AntonMATIK, MarekLOVÁS, MichalDANKOVÁ, Zuzana – KAŇUCHOVÁ, Mária – HREDZÁK, SlavomírBRIANČIN, JaroslavŠEPELÁK, Vladimír. Mechanochemically Synthesised Coal-Based Magnetic Carbon Composites for Removing As(V) and Cd(II) from Aqueous Solutions. In Nanomaterials-Basel, 2019, vol.9, no.1, p. 100. (4.034 – IF2018). ISSN 2079-4991.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: ADCA