Oddelenia

Organizačne je ústav rozdelený do piatich výskumných oddelení. Podporné súčasti, ako centrálne laboratórium, dielne a organizačno-technický útvar svojou činnosťou podporujú výskum realizovaný v oddeleniach.

 

VEDECKÉ ODDELENIA

 

PODPORNÉ ODDELENIA