Zoznam pracovníkov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Achimovičová, Marcela Mgr., PhD.

vedúca Oddelenia mechanochémie / člen vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
achimovic@saske.sk +421 55 7922607
Baláž, Matej RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
balazm@saske.sk +421 55 7922603
Baláž, Peter Dr.h.c. prof. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
balaz@saske.sk +421 55 7922603
Bali Hudáková, Mária Ing., PhD.

vedecký pracovník
krulakova@saske.sk +421 55 7922639
Bártová, Zuzana Mgr. , PhD.

vedecký pracovník
bartova@saske.sk +421 55 7922624
Briančin, Jaroslav prof. RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
briancin@saske.sk +421 55 7922608
Bugnová, Mária

referent pre DŠ, správca ELVYS
bugnova@saske.sk +421 55 7922657
Dolinská, Silvia RNDr., PhD.

vedecký tajomník / tajomník vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
sdolinska@saske.sk +421 55 7922619
Drenčaková, Dáša Mgr.

doktorand
drencakova@saske.sk +421 55 792 2621
Dutková, Erika RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
dutkova@saske.sk +421 55 7922606
Fabián, Martin RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady
fabianm@saske.sk +421 55 7922608
Ficeriová, Jana Ing., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
ficeri@saske.sk +421 55 7922606
Findoráková, Lenka RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
findorakova@saske.sk +421 55 7922618
Gállová, Petra Mgr.

doktorand
cervenakova@saske.sk +421 55 792 2658
Garbárová, Veronika Mgr.

technička
garbarova@saske.sk +421 55 7922621
Gešperová, Danka RNDr.

vedúca Centrálneho laboratória / odborný pracovník s VŠ
gesper@saske.sk +421 55 7922617
Gulašová, Adriana

upratovačka
gulasova@saske.sk +421 55 7922638
Hagarová, Lenka Mgr., PhD.

vedecký pracovník
hagarova@saske.sk +421 55 7922624
Hančuľák, Jozef Ing., PhD.

vedúci Oddelenia životného prostredia a hygieny v baníctve / samostatný vedecký pracovník / člen správnej rady
hanculak@saske.sk +421 55 7922609
Hredzák, Slavomír Ing., PhD.

riaditeľ / samostatný vedecký pracovník / vedúci Oddelenia fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín
hredzak@saske.sk +421 55 7922600
Hreus, Katarína Ing., PhD.

vedecký pracovník
hreus@saske.sk +421 55 7922649
Hroncová, Jana Ing. , PhD.

samostatný vedecký pracovník
jencarova@saske.sk +421 55 7922610
Chechitko, Nataliia Mgr.

technik
chechitko@saske.sk
Ivaničová, Lucia Ing., PhD.

štatutárny zástupca riaditeľa, samostatný vedecký pracovník, IT admin
ivanic@saske.sk +421 55 7922602
Jáger, Dávid Mgr., PhD.

vedecký pracovník
jager@saske.sk +421 55 7922658
Juhásová, Viktória

sekretárka
ugtsekr@saske.sk +421 55 7922601
Kiovský, Alexander Ing.

odborný pracovník VŠ
kiovsky@saske.sk
Krúpa, Oliver

technik
okrupa@saske.sk +421 55 7922651
Krúpa, Víťazoslav Ing., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
krupa@saske.sk +421 55 7922648
Kupka, Daniel MVDr., PhD.

vedúci Oddelenia minerálnych biotechnológií / člen správnej rady / samostatný vedecký pracovník
dankup@saske.sk +421 55 7922653
Kyshkarova, Viktoriia Mgr., PhD.

vedecký pracovník
kyshkarova@saske.sk +421 55 7922649
Labaš, Milan Ing., PhD.

člen Vedeckej rady / vedecký pracovník
labas@saske.sk +421 55 7922648
Lazarová, Edita Ing., CSc.

vedúca Oddelenia deštrukčnej a konštrukčnej geotechniky / člen Vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
lazarova@saske.sk +421 55 7922642
Lukáčová Bujňáková, Zdenka Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
bujnakova@saske.sk +421 55 7922606
Luláková, Ivana

správca knižnice / správca ARL
lulakova@saske.sk +421 55 7922656
Luptáková, Alena Ing., PhD.

Predseda vedeckej rady / člen Snemu SAV / samostatný vedecký pracovník
luptakal@saske.sk +421 55 7922622
Mačingová, Eva RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
macingova@saske.sk +421 55 7922622
Mako, Jaroslav

technik
+421 55 7922632
Makota, Oksana Prof. Dr.

vedecký pracovník
makota@saske.sk +421 55 792 2605
Marcin Behunová, Dominika Ing., PhD.

vedecký pracovník
behunova@saske.sk +421 55 7922649
Matik, Marek RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
matik@saske.sk +421 55 7922630
Matisová, Ľubica Ing.

technik
055 7922613
Melnyk, Inna , PhD.

samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady
melnyk@saske.sk +421 55 7922612
Muľová, Mária

technik
mulova@saske.sk +421 55 7922613
Nigutová, Eva

upratovačka
+421 55 7922638
Nosáľová, Miroslava Ing.

projektový a finančný manažér
nosalova@saske.sk +421 55 7922656
Petrík, Vladimír

technik
+421 55 7922651
Porodko, Olena Mgr.

doktorand
porodko@saske.sk +421 55 7922658
Semeshko, Olha Mgr., PhD., DrSc.

vedecký pracovník
semeshko@saske.sk
Simanová, Klaudia Mgr.

doktorand
simanova@saske.sk 055/7922649
Skurikhina, Olha Mgr.

doktorand
skurikhina@saske.sk +421 55 7922607
Szabová, Zuzana Mgr.

technik
szabovaz@saske.sk +421 55 7922613
Šepelák, Vladimír prof. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
vlsep@saske.sk +421 55 7922608
Šestinová, Oľga Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
sestinova@saske.sk +421 55 7922618
Tampubolon, Imelda Octa , MSc.

tampubolon@saske.sk 055/7922658
Topolčanská, Viera

vrátnica
+421 55 7922116
Tóthová, Erika RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
etothova@saske.sk +421 55 7922607
Václavíková, Miroslava Ing., PhD.

člen Vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
vaclavik@saske.sk +421 55 7922637
Vereš, Ján Ing., PhD.

vedecký pracovník
veres@saske.sk +421 55 7922649
Znamenáčková, Ingrid Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
znamenackova@saske.sk +421 55 7922619
Zubrik, Anton RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
zubant@saske.sk +421 55 7922630
Žaková, Janette Ing.

technik
zakova@saske.sk +421 55 7922613