Zoznam pracovníkov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Achimovičová, Marcela Mgr., PhD.
vedúca Oddelenia mechanochémie / člen vedeckej rady /
achimovic@saske.sk +421 55 7922607
Baláž, Matej RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
balazm@saske.sk +421 55 7922603
Baláž, Peter Dr.h.c. prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
balaz@saske.sk +421 55 7922603
Bártová, Zuzana Mgr. , PhD.
vedecký pracovník
bartova@saske.sk +421 55 7922658
Bekényiová, Alexandra Ing., PhD.
vedecký pracovník
avaskova@saske.sk +421 55 7922624
Bočanová, Dagmar
vrátnica
Bodnár, Gergő Mgr.
doktorand
bodnar@saske.sk +421 55 7922658
Briančin, Jaroslav prof. RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
briancin@saske.sk +421 55 7922608
Bugnová, Mária
referent pre DŠ, správca ELVYS
bugnova@saske.sk +421 55 7922657
Dolinská, Silvia RNDr., PhD.
tajomník vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
sdolinska@saske.sk +421 55 7922619
Dutková, Erika RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
dutkova@saske.sk +421 55 7922606
Fabián, Martin RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady
fabianm@saske.sk +421 55 7922608
Feriančiková, Katarína Ing., PhD.
vedecký pracovník
feriancikova@saske.sk +421 55 7922640
Ficeriová, Jana Ing., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
ficeri@saske.sk +421 55 7922606
Findoráková, Lenka RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
findorakova@saske.sk +421 55 7922618
Gáborová, Katarína Mgr.
doktorand
gaborova@saske.sk +421 55 7922610
Gešperová, Danka RNDr.
vedúca Centrálneho laboratória / odborný pracovník s VŠ
gesper@saske.sk +421 55 7922617
Gulašová, Adriana
upratovačka
gulasova@saske.sk +421 55 7922638
Hagarová, Lenka Mgr., PhD.
vedecký pracovník
hagarova@saske.sk +421 55 7922624
Hančuľák, Jozef Ing., PhD.
zástupca riaditeľa / vedúci Oddelenia životného prostredia a hygieny v baníctve / samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady
hanculak@saske.sk +421 55 7922609
Hredzák, Slavomír Ing., PhD.
riaditeľ / samostaný vedecký pracovník
hredzak@saske.sk +421 55 7922600
Ivaničová, Lucia Ing., PhD.
vedecký pracovník, IT admin
ivanic@saske.sk +421 55 7922641
Jáger, Dávid Mgr., PhD.
vedecký pracovník
jager@saske.sk +421 55 7922658
Jenčárová, Jana Ing. , PhD.
vedecký pracovník
jencarova@saske.sk +421 55 7922610
Juhásová, Viktória
sekretárka
ugtsekr@saske.sk +421 55 7922601
Kováčová, Mária Mgr.
doktorand
kovacovam@saske.sk +421 55 7922621
Kruľáková, Mária Ing., PhD.
vedecký pracovník
krulakova@saske.sk +421 55 7922639
Krúpa, Oliver
technik
okrupa@saske.sk +421 55 7922651
Krúpa, Víťazoslav Ing., DrSc.
emeritný vedecký pracovník
krupa@saske.sk +421 55 7922648
Kupka, Daniel MVDr., PhD.
vedúci Oddelenia minerálnych biotechnológií / samostatný vedecký pracovník
dankup@saske.sk +421 55 7922653
Kyshkarova, Viktoriia Mgr.
doktorand
kyshkarova@saske.sk +421 55 7922649
Labaš, Milan Ing., PhD.
vedúci Oddelenia deštrukčnej a konštrukčnej geotechniky / samostatný vedecký pracovník /člen vedeckej rady
labas@saske.sk +421 55 7922648
Lazarová, Edita Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník /člen vedeckej rady /
lazarova@saske.sk +421 55 7922642
Leľáková, Beáta
technik
+421 55 7922613
Lukáčová Bujňáková, Zdenka Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
bujnakova@saske.sk +421 55 7922607
Luláková, Ivana
správca knižnice / správca ARL
lulakova@saske.sk +421 55 7922656
Luptáková, Alena Ing., PhD.
Predseda vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
luptakal@saske.sk +421 55 7922622
Mačingová, Eva RNDr., PhD.
vedecký pracovník
macingova@saske.sk +421 55 7922622
Mako, Jaroslav
technik
+421 55 7922632
Marcin Behunová, Dominika Ing., PhD.
vedecký pracovník
behunova@saske.sk +421 55 7922649
Matik, Marek RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
matik@saske.sk +421 55 7922630
Melnyk, Inna , PhD.
samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady /
melnyk@saske.sk +421 55 7922612
Mražiková, Katarína
technik
mrazikova@saske.sk +421 55 7922621
Muľová, Mária
technik
mulova@saske.sk +421 55 7922613
Nigutová, Eva
upratovačka
+421 55 7922638
Nosáľová, Miroslava Ing.
projektový a finančný manažér
nosalova@saske.sk +421 55 7922656
Petrík, Vladimír
technik
+421 55 7922651
Porodko, Olena Mgr.
doktorand
porodko@saske.sk +421 55 7922658
Skurikhina, Olha Mgr.
doktorand
skurikhina@saske.sk +421 55 7922607
Stahorský, Martin Mgr.
doktorand
stahorsky@saske.sk +421 55 7922621
Stuchlá, Katarína
technik
stuchla@saske.sk +421 55 7922613
Szabová, Zuzana Mgr.
technik
szabovaz@saske.sk +421 55 7922613
Šepelák, Vladimír prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
vlsep@saske.sk +421 55 7922608
Šestinová, Oľga Ing., PhD.
vedecký pracovník
sestinova@saske.sk +421 55 7922618
Šmelková, Alica
sekretárka
ugtsekr@saske.sk +421 55 7922601
Štefušová, Katarína Ing., PhD.
vedecký pracovník
stefusova@saske.sk +421 55 7922649
Topolčanská, Viera
vrátnica
+421 55 7922116
Tóthová, Erika RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
etothova@saske.sk +421 55 7922607
Václavíková, Miroslava Ing., PhD.
vedecký tajomník / vedúca Oddelenia fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín / člen vedeckej rady / samostaný vedecký pracovník
vaclavik@saske.sk +421 55 7922637
Vargová, Klaudia Mgr.
technik
kvargova@saske.sk +421 55 7922621
Vereš, Ján Ing., PhD.
vedecký pracovník
veres@saske.sk +421 55 7922649
Yankovych, Halyna Mgr.
doktorand
yankovych@saske.sk +421 55 7922612
Znamenáčková, Ingrid Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
znamenackova@saske.sk +421 55 7922619
Zubrik, Anton RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
zubant@saske.sk +421 55 7922630
Žaková, Janette Ing.
technik
zakova@saske.sk +421 55 7922613