Webstránky projektov

EU-FP7-people-logo-RGB-150x122    logo-WaSClean-03-06-rgb-150x284

Projekt 7. rámcového programu Európskej únie WaSClean: Čistenie vôd a pôd od zmiešaných kontaminantov (FP7-People-2013-IAPP WaSClean-612250)

 

EU-FP7-people-logo-RGB-150x122  saspro_logo
Projekt SASPRO BISILMAG: Bi-funkčné sférické častice na báze kremíka a magnetitu pre čistenie vôd (Mobilitný program Slovenskej akadémie vied: FP7-PEOPLE Marie Curie Actions, No. 609427)

 

JST V4

Projekt AdOx: Vzťahy medzi štruktúrou a funkčnými vlastnosťami vo vyspelých nanooxidoch určených pre uskladňovanie energie