Vedecká rada

Vedecká rada Ústavu geotechniky SAV, v.v.i. je orgán ústavu s kompetenciami v oblasti vedeckej profilácie organizácie a koncepcie jej ďalšieho rozvoja, zámerov výskumných projektov, v oblasti doktorandského štúdia, v procese hodnotenia výsledkov výskumnej činnosti ústavu, podieľa sa i na hodnotení zamestnancov ústavu.

 

Členovia Vedeckej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.:

Ing. Alena Luptáková, PhD. – predseda
RNDr. Silvia Dolinská, PhD. – tajomník
Mgr. Marcela Achimovičová, PhD.
RNDr. Martin Fabián, PhD.
Ing. Milan Labaš, PhD.
Ing. Edita Lazarová, PhD.
Dr. Inna Melnyk
Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD. (Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach) – externý člen
prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr.scient (Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach) – externý člen
doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach) – externý člen
prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice) – externý člen

Medzinárodný poradný orgán Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.

prof. Ing. Vladimír Čablík, PhD.
Mineral Processing
Faculty of Mining and Geology, VSB – Technical University of Ostrava, CZ

Prof. Andy Cundy
Geochemistry, Applied Geochemistry, Environmental Radioactivity
Ocean and Earth Science National Oceanography Centre Southampton, University of Southampton, UK

Prof. Sergey Mikhalovsky
Physical Chemistry, Chemical Kinetics and Catalysis, Chemistry
Advanced Nanostructured Materials Design and Consultancy Ltd. – ANAMAD Ltd., Brighton, UK

Dr. Stefano Ubaldini,
Hydrometallurgy, Bio-Hydrometallurgy
Institute of Environmental Geology and Geoengineering of the Italian National Research Council (IGAG-CNR), Roma, IT

Dr. Yishan Zheng
Biomaterials
NHS Blood and Transplant, Leeds, UK.