Dielne

Vedúci oddelenia: Peter Regitko
 
Dielne vykonávajú odborné práce na kovoobrábacích strojoch (sústruh, brúska), podieľajú sa na vývoji a konštrukcii technických zariadení a prístrojov a na ich obnove. Podľa potrieb vykonávajú bežnú údržbu laboratórnych a iných zariadení na ústave. Podľa výkresovej dokumentácie, popisu postupu prác a na základe konzultácie s riešiteľmi projektov realizujú individuálnu remeselnú kusovú výrobu a úpravy zariadení pre výskum podľa požiadaviek riešiteľov.
Dielne zabezpečujú výrobu komponentov v rámci opravy, vylepšenia a údržby jednotlivých zariadení: výroba kaziet do magnetických separátorov (pólové nadstavce pre magnetické separátory), konštrukcia magnetického separátora, výroba reaktorov do klasických alebo mikrovlnných pecí, konštrukcia miešacieho zariadenia, zariadenia pre odber vzoriek, nadstavce do hydrocyklónu, a pod.

 
VYBAVENIE DIELNÍ

 • nožnice na plech dĺžka 1 m, do hrúbky plechu 2 mm,
 • ohýbačka na plech dĺžka 1 m, do hrúbky plechu 2 mm,
 • skružovačka na plech dĺžka 1 m, do hrúbky plechu 2 mm,
 • oblúková zváračka RTB 3,
 • sústruh, priemer 450 mm,
 • sústruh, priemer 320 mm,
 • sústruh, priemer 100 mm,
 • fréza, priemer 45 mm,
 • fréza, priemer 32 mm,
 • fréza stojanová,
 • vŕtačka stojanová, priemer 35 mm,
 • vŕtačka stojanová , priemer 13 mm.

 
ZOZNAM PRACOVNÍKOV

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Krúpa, Oliver

technik
okrupa@saske.sk +421 55 7922651
Mako, Jaroslav

technik
+421 55 7922632
Petrík, Vladimír

technik
+421 55 7922651