Publikačná činnosť

Dutková, Erika

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • BALÁŽ, Peter – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela – DUTKOVÁ, Erika – BALÁŽ, Matej. Eccentric Vibration Milling for Mechanochemical Synthesis : a Straightforward Route to Advanced Materials. In Mechanochemistry and Emerging Technologies for Sustainable Chemical Manufacturing. – CRC Press Boca Raton, Florida, USA, 2024, p. 215-241. ISBN 978-1-003-17818-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1201/9781003178187-13 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ABC
  • DUTKOVÁ, Erika** – BALÁŽ, Matej – KOVÁČ, Jaroslav – DANEU, Nina – BRIANČIN, Jaroslav – KASHIMBETOVA, Adelia – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – KOVÁČOVÁ, S. – ČELKO, Ladislav. Optical and Optoelectrical Properties of Ternary Chalcogenide CuInS2/TiO2. In Crystals, 2024, vol. 14, p.324. (2023: 0.449 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-4352. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. APVV 20-0437) Typ: ADCA
  • MAKOTA, Oksana** – DUTKOVÁ, Erika – BRIANČIN, Jaroslav – BEDNARČÍK, Jozef – LISNICHUK, Maksym – YEVCHUK, Iryna – MELNYK, Inna. Advanced Photodegradation of Azo Dye Methyl Orange Using H2O2-Activated Fe3O4@SiO2@ZnO Composite under UV Treatment. In Molecules, 2024, vol. 29, no. 6, art. no. 1190. (2023: 0.744 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules29061190 (09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov) Typ: ADCA
  • MELNYK, Inna** – TOMINA, Veronika – BODNAR YANKOVYCH, Halyna – KOLEV, Hristo – DUTKOVÁ, Erika – BREIJAERT, Tory C. – KESSLER, Vadim – SEISENBAEVA, Gulaim. Insights into emulsion synthesis of self-assembled suprastructures formed by Janus silica particles with –NH2/–SH surface groups. In Nanoscale Advances, 2024, vol. 6, no.12, p. 3146-3157. (2023: 0.953 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2516-0230. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3na00909b (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA
  • PRINCÍK, D. – ZELEŇÁK, Vladimír** – BEDNARČÍK, Jozef – ELEČKO, J. – MACKO, J. – ZELENKA, T. – GYEPES, R. – DUTKOVÁ, Erika. Novel fluorinated MOFs with hydrophobic properties. In Polyhedron, 2024, vol. 247, art. no. 116739. (2023: 0.379 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0277-5387. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.poly.2023.116739 Typ: ADCA
  • SEMESHKO, Olha – KYSHKAROVA, Viktoriia – DUTKOVÁ, Erika – TOMINA, Veronika – STOLIARCHUK, Natalyia – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – MELNYK, Inna**. Photoluminescence silica nanosensors: precision detection of pharmaceuticals through lanthanides and dyes integration. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. – Kyiv, Ukraine : ФОП Гузік О.М., 2024, p. 134. ISBN 978-617-95367-1-7. (VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics) Typ: AFG