Publikačná činnosť

Fabián, Martin

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • ARAPAN, S. – NIEVES, P. – DZUBINSKA, A. – REIFFERS, Marián – FABIÁN, Martin – ARUN, K. – LEGUT, Dominik**. From virtual to reality: A practical route to design new materials. In Physical Review Research, 2024, vol. 6, p.023036. (2023: 1.689 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2643-1564. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.023036 Typ: ADMA
  • BEKÉNYIOVÁ, Alexandra** – DANKOVÁ, Zuzana – ČECHOVSKÁ, Katarína – FEDOROVÁ, Erika – KOLLOVÁ, Zuzana – BAČO, Pavel – BRIANČIN, Jaroslav – FABIÁN, Martin. Insights into emulsion synthesis of self-assembled suprastructures formed by Janus silica particles with –NH2/–SH surface groups. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie, s. 11-12. (Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
  • PORODKO, Olena** – FABIÁN, Martin. Študium elektochemickych vlastnosti vysoko-entropickych oxidov na baze spinelu. In Metalurgia Junior 2024 : Zborník príspevkov. Herľany, 6.-7.6.2024. Ed. Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. – Košice : Technická univerzita, 2024, p. 159-162. ISBN 978-80-553-4034-0. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Metalurgia Junior 2024) Typ: AFD
  • PORODKO, Olena** – FABIÁN, Martin – KOLEV, Hristo – LISCHNICHUK, Maksym – GIRMAN, Vladimír – ZUKALOVÁ, Markéta. Structure and electrochemical properties of novel high entropy oxides. In BATTERY 2030. – Grenoble Francúzsko, 2024, p. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Annual Conference 2024!) Typ: GII