Publikačná činnosť

Fabián, Martin

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
 • DANKOVÁ, Zuzana** – ČECHOVSKÁ, Katarína – BEKÉNYIOVÁ, Alexandra – KOLLOVÁ, Zuzana – FEDOROVÁ, Erika – BAČO, Pavel – NOVÁKOVÁ, Jarmila – ZACHER, Tomáš – KALAFUTOVÁ, Zuzana – KANDRÍKOVÁ, Valéria – FABINYOVÁ, Emilia – BRIANČIN, Jaroslav – FABIÁN, Martin. Laboratórny výskum prípravy produktov z dolomitovej suroviny vhodných do zmesi pre vsádzku na silikotermickú výrobu kovového horčíka. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.25-26. ISBN 978-80-8174-071-8. (APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
 • DUTKOVÁ, Erika** – SAYAGUES, M.J. – FABIÁN, Martin – BALÁŽ, Matej – KOVÁČ, Jaroslav – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – STAHORSKÝ, Martin – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka. Nanocrystalline Skinnerite (Cu3SbS3) Prepared by High-Energy Milling in a Laboratory and an Industrial Mill and Its Optical and Optoelectrical Properties. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 1, p. 326. (2022: 4.6 – IF, Q2 – JCR, 0.704 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28010326 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] SHENOUDA, A.Y. – MOHARAM, M.M. – FARGHALY, F.E. Synthesis, characterization, and electrochemical performance of Cu3SbS3 using different sources of sulfur. In JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS. ISSN 0957-4522, APR 2023, vol. 34, no. 12. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10854-023-10450-6., Registrované v: WOS

  [1.1] YAGCI, O. – YUKSEL, S.A. – BOZKURT, K. – ALTINDAL, A. The effect of boron doping on the optical, morphological and structural properties of Cu3SbS3 thin films prepared via spin coating. In NEW JOURNAL OF CHEMISTRY. ISSN 1144-0546, APR 24 2023, vol. 47, no. 16, p. 7678-7685. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3nj00668a., Registrované v: WOS

 • DUTKOVÁ, Erika** – KOVÁČ, Jaroslav – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KASHIMBETOVÁ, Adelia – SAYAGUES, M.J. – FABIÁN, Martin – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – BALÁŽ, Matej – GÁBOROVÁ, Katarína – PUCHÝ, Viktor – ČELKO, Ladislav. Properties of Mechanochemically Synthesized Famatinite Cu3SbS4 Nanocrystals. In Micro, 2023, vol. 3, iss. 2, pp. 458-470. ISSN 2673-8023. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADEB
 • DUTKOVÁ, Erika – BALÁŽ, Peter** – SAYAGUÉS, Mária Jesús – BALÁŽ, Matej – FABIÁN, Martin – KOVÁČIK, Jaroslav – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KNÍŽEK, Karel – GÁBOROVÁ, Katarína – PUCHÝ, Viktor. Promising optoelectric and thermoelectric properties of mechanochemically synthesized skinnerite Cu3SbS3 and wittichenite Cu3BiS3. In JTACC 2023 – 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 224. ISSN 978-963-454-915-4. (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Typ: AFG
 • PORODKO, Olena – FABIÁN, Martin. Mechanochemická príprava vysoko-entropických oxidov so spinelovou štruktúrou. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov, konferencia METALURGIA JUNIOR 05.-06. júna 2023, Herľany. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p.139-143. ISBN 978-80-553-4392-1. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • PORODKO, Olena** – FABIÁN, Martin – KOLEV, Hristo – LISCHNICHUK, Maksym – ŽUKALOVÁ, Markéta – GIRMAN, Vladimír. Preparation and electrochemical properties of high entropy (Zn0.25Cu0.25Mg0.25Co0.25)Al2O4 spinel ceramics. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p.33-34. ISBN 978-80-553-4384-6. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • PORODKO, Olena** – FABIÁN, Martin – KOLEV, Hristo – LISCHNICHUK, Maksym – ZUKALOVÁ, Markéta – GIRMAN, Vladimír – DA SILVA, Klebson Lucenildo – ŠEPELÁK, Vladimír. Evolution of high entropy aluminates with spinel structure via one-step mechanochemical synthesis and their alternatives for ion-battery applications. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023 : zborník abstraktov. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 15. ISBN 978-80-89782-15-4. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy. Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • ŽUKALOVÁ, Markéta** – FABIÁN, Martin – PORODKO, Olena – VINARČÍKOVÁ, Monika – PITŇA LÁSKOVÁ, Barbora – KAVAN, Ladislav. High-entropy oxychloride increasing the stability of Li–sulfur batteries. In RSC Advances, 2023, vol .13, art. no. 17008. (2022: 3.9 – IF, Q2 – JCR, 0.678 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2046-2069. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3ra01496g (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Typ: ADCA