Publikačná činnosť

Šepelák, Vladimír

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • PORODKO, Olena** – FABIÁN, Martin – KOLEV, Hristo – LISCHNICHUK, Maksym – ZUKALOVÁ, Markéta – GIRMAN, Vladimír – DA SILVA, Klebson Lucenildo – ŠEPELÁK, Vladimír. Evolution of high entropy aluminates with spinel structure via one-step mechanochemical synthesis and their alternatives for ion-battery applications. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023 : zborník abstraktov. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 15. ISBN 978-80-89782-15-4. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy. Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII