Publikačná činnosť

Tóthová, Erika

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** – TÓTHOVÁ, Erika – DANEU, Nina – DUTKOVÁ, Erika – ZUBRIK, Anton – FABIÁN, Martin. Simple preparation and properties of surface-modified mechanochemically synthesised copper sulphide semiconductor. In Materials Letters, 2020, vol. 36, no. 12, p. 1257-1262. (2019: 3.204 – IF, Q2 – JCR, 0.753 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0167-577X.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. APVV-15-0438 : Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
  • BALÁŽ, Matej** – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela – BALÁŽ, Peter – DUTKOVÁ, Erika – FABIÁN, Martin – KOVÁČOVÁ, Mária – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – TÓTHOVÁ, Erika. Mechanochemistry as a versatile and scalable tool for nanomaterials synthesis: Recent achievements in Košice, Slovakia. In Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 2020, vol. 24, p. 7-13. (2019: 4.217 – IF, Q1 – JCR, 0.802 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0921-8831.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
  • SKURIKHINA, Olha – SENNA, M.** – FABIÁN, Martin – WITTE, Ralf – TARASENKO, R. – TKÁČ, Vladimír – ORENDÁČ, Martin – KAŇUCHOVÁ, Mária – GIRMAN, V. – HARNIČÁROVÁ, M. – VALÍČEK, J. – ŠEPELÁK, Vladimír – TÓTHOVÁ, Erika**. A sustainable reaction process for phase pure LiFeSi2O6 with goethite as an iron source. In Ceramics International, 2020, vol. 46, no.10, p. 14894-14901. (2019: 3.830 – IF, Q1 – JCR, 0.891 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842.(VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy). Typ: ADCA