Publikačná činnosť

Marcin Behunová, Dominika

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • KYSHKAROVA, Viktoriia – MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika – MELNYK, Inna – TOPEL DEMIREL, Seda**. Shungite/poly(vinyl alcohol) hybrid hydrogels: An efficient adsorption material for rare earth metals in aqueous media. In Journal of Applied Polymer Science, 2024, vol.141, no.8, p.e55001. ISSN 0021-8995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/app.55001 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA