Publikačná činnosť

Bártová, Zuzana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • KUPKA, Daniel** – BÁRTOVÁ, Zuzana – HAGAROVÁ, Lenka. Fe-oxidujúce baktérie v geochemických procesoch. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 78-80. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD