Publikačná činnosť

,

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • KOVÁČOVÁ, Mária – BODNAR YANKOVYCH, Halyna – AUGUSTYNIAK, Adrian – CASAS-LUNA, Mariano – REMEŠOVÁ, Michaela – FINDORÁKOVÁ, Lenka – STAHORSKÝ, Martin – ČELKO, Ladislav – BALÁŽ, Matej**. Triggering antibacterial activity of a common plant by biosorption of selected heavy metals. In Journal of Biological Inorganic Chemistry, 2024, vol. 29, p.201-216. (2023: 0.543 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0949-8257. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00775-024-02045-1 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
  • ROHAĽOVÁ, S. – WOLASCHKA, Tomáš – BALÁŽOVÁ, Ľudmila – PAULOVIČOVÁ, Katarína – TÓTHOVÁ, Jana – PAVLOKOVÁ, Sylvie – STAHORSKÝ, Martin – GAJDZIOK, Jan**. Formulation optimization and evaluation of oromucosal in situ gel loaded with silver nanoparticles prepared by green biosynthesis. In European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2024, vol. 193, art. no. 106683. (2023: 0.752 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0928-0987. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106683 Typ: ADCA