Publikačná činnosť

Porodko, Olena

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • PORODKO, Olena – FABIÁN, Martin. Mechanochemická príprava vysoko-entropických oxidov so spinelovou štruktúrou. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov, konferencia METALURGIA JUNIOR 05.-06. júna 2023, Herľany. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p.139-143. ISBN 978-80-553-4392-1. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
  • PORODKO, Olena** – FABIÁN, Martin – KOLEV, Hristo – LISCHNICHUK, Maksym – ŽUKALOVÁ, Markéta – GIRMAN, Vladimír. Preparation and electrochemical properties of high entropy (Zn0.25Cu0.25Mg0.25Co0.25)Al2O4 spinel ceramics. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p.33-34. ISBN 978-80-553-4384-6. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
  • PORODKO, Olena** – FABIÁN, Martin – KOLEV, Hristo – LISCHNICHUK, Maksym – ZUKALOVÁ, Markéta – GIRMAN, Vladimír – DA SILVA, Klebson Lucenildo – ŠEPELÁK, Vladimír. Evolution of high entropy aluminates with spinel structure via one-step mechanochemical synthesis and their alternatives for ion-battery applications. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023 : zborník abstraktov. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 15. ISBN 978-80-89782-15-4. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy. Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
  • ŽUKALOVÁ, Markéta** – FABIÁN, Martin – PORODKO, Olena – VINARČÍKOVÁ, Monika – PITŇA LÁSKOVÁ, Barbora – KAVAN, Ladislav. High-entropy oxychloride increasing the stability of Li–sulfur batteries. In RSC Advances, 2023, vol .13, art. no. 17008. (2022: 3.9 – IF, Q2 – JCR, 0.678 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2046-2069. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3ra01496g (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Typ: ADCA