Základné info

Ficeriová, Jana Ing., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421 55 7922606
Fax: +421 55 7920604